Työnohjaus

Oman työn kehittämiseksi on hyvä tehdä töitä. Työnohjaus tukee työhyvinvointia ja sen avulla voi oivaltaa työn tekemisen tapoja suhteessa omaan itseensä ja työkavereihin. Työnohjaajamme tapaavat niin yksilöitä kuin ryhmiä ja auttavat oman työn tutkimisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä kaikkia ammattiryhmiä.

Miten pääsen työnohjaukseen?

Työnohjaukseen voi tulla omakustanteisesti tai työnantajan maksusitoumuksella.

Useimmiten työnohjaukseen hakeudutaan oman työnantajan kautta, jolloin keskustelu työnohjauksen tarpeesta aloitetaan ensin esimiehen kanssa.

Lue lisää:
Miten haet kuntoutukseen  (Kela)

Miten varaan ajan työnohjaukseen?

Mehiläinen Terapiaklinikan työnohjaajat palvelevat ympäri Suomen ja myös etänä. Voit varata ajan soittamalla Mehiläisen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai varaamalla ajan lähimmältä Mehiläisen Terapiaklinikalta:

Mehiläinen Terapiaklinikka työnohjauksen edut

  • auttaa työssä tarvittavien voimavarojen säätelyssä
  • kehittää työskentelytaitoja ja ammatti-identiteettiä
  • edistää ammatillista kasvua
  • lisää työmotivaatiota
  • auttaa työssä jaksamisessa
  • vahvistaa omaa vaikutusmahdollisuutta ja vastuuta omasta työstä
  • parantaa työilmapiiriä ja lisää luottamusta
  • auttaa kehittämään työtapoja
  • parantaa työn tehokkuutta ja laatua

Työnohjauksesta oivalluksia parempaan työarkeen

Työnohjaus perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien oivalluksiin. Se tukee työssä suoriutumista, työhyvinvointia ja työssä jaksamista niin perusarjessa kuin muutoksessa. Tarkemmat tavoitteet, sisällöt ja rakenne sovitaan aina työnohjaajan sekä työnohjauksen tilaajan ja ohjaukseen osallistuvien kesken yksilö- tai ryhmäkohtaisesti.

Vaihtoehtoisia tapoja toimia

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä, ajatella ja puhua. Työarkea tarkastelemalla löydetään uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Työnohjauksen juuret ovat sosiaali- ja terveysalalla, jossa se kuuluu osaan ammateista lakisääteisinä. Sieltä se on levittäytynyt kaikille ammattialoille ja viime vuosina vahvasti myös yritysmaailmaan.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ohjausta

Mehiläinen Terapiaklinikassa sovelletaan esimerkiksi ratkaisukeskeistä ja voimavarakeskeistä työnohjausta. Työskentely perustuu aina ohjaajan ja ohjattavan väliseen vuorovaikutukseen, jossa keskustelun rinnalla käytetään usein myös erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Työnohjaajamme työskentelevät niin yksilöiden, työparien, tiimien kuin kokonaisten työyhteisöjen kanssa. Tapaamiset voidaan järjestää joko klinikan tai asiakkaan tiloissa tai etänä suojatun verkon kautta. Kokoontumisille sovitaan säännöllinen, yleensä kuukausittainen rytmi, ja yhden ohjauskerran kesto on yleensä 60–90 minuuttia.

Kuka voi antaa työnohjausta?

Työnohjausta voi antaa henkilö, jolla on tehtävään soveltuva oman alansa perus- ja täydennys tai erikoistumiskoulutus ja lisäksi vahva työkokemus. Monet työnohjaajat ovat käyneet lisäksi myös työnohjaajan täydennyskoulutuksen.

Lisää aiheesta