Puheterapia parantaa kommunikaatiokykyä

Puheterapia tuo apua ja tukea arjen tilanteisiin. Puheterapiasta on apua puhe- ja kielihäiriöisille lapsille ja aikuisille.

Mitä puheterapiassa tuetaan?

 • artikulaation kehitystä (äännevirheet esim. R, S, L, K,)
 • syömisen ja nielemisen taitoja
 • äänenkäyttöä
 • puheen sujuvuutta (änkytys)
 • suun alueen ja puheen tuoton motoriikkaa
 • kielen ymmärtämisen taitoja
 • taivutusmuotojen ja lauserakenteiden hallintaa
 • sanavarastoa
 • kielellisiä päättelytaitoja
 • käsitteiden hallintaa
 • kerrontataitoja
 • lukemisen ja kirjoittamisen haasteissa
 • vuorovaikutustaitoja esim. autismikirjon lapsilla
 • kommunikointikykyä
 • puhetta tukevien kommunikointikeinojen harjoittelua (kuvat, viittomat)

Miten puheterapiaan pääsee maksusitoumuksella?

Mehiläisen puheterapeutit kuntouttavat asiakkaita pääasiassa Kelan, hyvinvointialueiden, sairaanhoitopiirien tai kuntien maksusitoumuksilla.

 1. Kuntoutussuunnitelma
  - Kuntoutussuunnitelma laaditaan hoitovastuussa olevalla taholla (esim. omassa kunnassa, sairaanhoitopiirissä). Kuntoutussuunnitelmassa otetaan kantaa kuntoutustarpeeseen ja tavoitteisiin.
  - Maksusitoumuksen saaminen edellyttää, että puheterapiaa suositellaan asiakkaan kuntoutussuunnitelmassa.
 2. Maksusitoumus
  Saat maksusitoumuksen terapiaan Kelalta, sairaanhoitopiiristä, omasta kunnasta tai kaupungilta. Myös jotkut vakuutukset korvaavat puheterapiaa. Lisätietoa Kelan maksusitoumuksesta  (Kela)
 3. Ota meihin yhteyttä
  Mikäli hoitovastuussa oleva taho ei etsi teille terapeuttia, ole yhteydessä oman aluekeskuksesi toimistoon ja kysy mahdollisia vapaita terapiapaikkoja. Selvitämme yhdessä sinulle sopivan puheterapeutin ja puheterapian toteutuspaikan.
 4. Hoidon aloitus
  Aloitamme tavoitteen mukaisen puheterapian.

Miten pääsen puheterapiaan itsemaksavana asiakkaana?

Otamme vastaan myös itse maksavia asiakkaita. Tällöin kuntoutussuunnitelmaa ei tarvita. Voit varata ajan terapiaan soittamalla Mehiläisen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai voit olla yhteydessä oman alueen Mehiläisen Terapiaklinikan aluekeskuksen toimistoon ja tiedustella mahdollisia vapaita aikoja.

Voit myös varata ajan Mehiläinen Tutoriksen terapeuteilta  tai Mehiläisen lääkärikeskuksissa työskenteleviltä terapeuteilta soittamalla asiakaspalveluumme 010 414 00 (0,084 €/min).

Puheterapia ja puheterapiasuunnitelma

Puheterapiajakson alussa asiakkaalle tehdään yksilöllinen puheterapiasuunnitelma, jossa sovitaan käytännön asiat ja miten maksusitoumuksessa määritettyihin tavoitteisiin päästään konkreettisesti.

Puheterapiasuunnitelma syntyy 1–3 kerran arviointijaksolla, jonka aikana haastattelun, havainnoinnin, keskustelun ja erilaisten tehtävien (testien) avulla pyritään luomaan kuva asiakkaan:

 • puheesta
 • kielellisistä taidoista
 • kommunikointikyvystä ja arjessa selviytymisestä
 • pohditaan keinoja millä asiakkaan taitoja voidaan tukea

Kuntoutusjakson jälkeen puheterapeutti kirjoittaa yhteenvedon, jossa kuvataan toteutunut terapiajakso ja arvioidaan jatkotavoitteet.

Mitä puheterapiassa tapahtuu?

Puheterapian tavoitteena on parantaa kommunikaatio- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä. Siksi kuntoutus tapahtuu pääasiassa asiakkaiden arkiympäristössä, kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona. Kuntoutus voi olla yksilö-, ryhmä- tai monimuotokuntoutusta.

Puheterapian kesto ja määrät ovat yksilöllisiä, monissa puheeseen liittyvissä häiriöissä terapia on kuitenkin pitkäaikaista ja sisältää viikoittain terapiakerran. Mehiläisen puheterapeutit työskentelevät läheisessä vuorovaikutuksessa kuntoutettavan ja hänen lähipiirinsä kanssa, parhaan hoitotuloksen saamiseksi.

Puheterapian menetelmät

Puheen ja kielen hahmottamisen häiriöt voivat olla synnynnäisiä tai aiheutua vammasta tai sairaudesta. Samoin terapian harjoitteet ja käytännöt vaihtelevat asiakkaan iän, taitotason ja tilanteen mukaan. Usein tutustumme puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin ja apuvälineisiin, kuten viittomiin tai esine- ja kuvakommunikaatioon.

Lasten puheterapiassa harjoitukset tehdään erilaisten leikkien, pelien ja arjessa tapahtuvan harjoitusten avulla. Tavoitteena on kehittää lapsen kommunikaatiota ja vuorovaikutusta arjen tilanteissa.

Mikä on puheterapeutti?

Puheterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (FM, logopedian koulutusohjelma).

Lisää aiheesta