NUOTTI-valmennus 

NUOTTI -valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Kyseessä on henkilökohtaisesta valmennuksesta nuorelle, joka on ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai jonka opiskelu on vaarassa keskeytyä.

Mehiläinen Terapiaklinikka Helsinki on Helsingissä Kelan NUOTTI-valmennuksen palveluntuottaja.

Miten varaan ajan NUOTTI-valmennukseen?

Nuori voi ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle. Myös nuoren kanssa työskentelevä taho (esim. sosiaalitoimi, Etsivä nuorisotyö, Ohjaamo, TYP) voi ottaa yhteyttä Kelaan.

Kuinka NUOTTI-valmennus alkaa?

  1. Nuori itse voi ottaa yhteyttä Kelaan soittamalla numeroon 020 692 205 tai nuoren kanssa työskentelevä taho (kuten sosiaalitoimi, etsivä nuorisotyö, Ohjaamo tai TYP) voi ottaa yhteyttä Kelaan.
  2. Kelan kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren valmennukseen hakemiseksi.
  3. Nuori hakee NUOTTI-valmennusta ja kuntoutusrahaa suullisesti haastattelun yhteydessä eli hakemuksia ei tarvitse täyttää.
  4. Valmennuspäätöksen jälkeen valmentaja ottaa yhteyttä nuoreen ja sopii tapaamisesta.

Lue lisää:
Nuoren ammatillinen kuntoutus  (KELA)
Kelan täydentävät ohjeet  (KELA)

NUOTTI-valmennuksen sisältö ja kesto

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on tukea nuorta kiinnostumaan omasta elämäntilanteestaan ja auttaa häntä suuntautumaan opintoihin tai työelämään. Valmentajan kanssa kartoitetaan omia taitoja ja vahvuuksia sekä mietitään tavoitteita.

NUOTTI-valmennus sisältää enintään 20 x 60 min tapaamista 5 kk:n aikana. Tapaamisten sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ja ne pidetään yleensä nuoren arkiympäristössä. Tapaamisiin voi tarpeen mukaan osallistua myös nuoren läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja.

NUOTTI-valmennuksen hinta

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta ja siihen voi hakea ilman lääkärilausuntoa ja hakemusta. Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho esim. sosiaalitoimi, Etsivä nuorisotyö, Ohjaamo tai TYP, voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.

Mikä on NUOTTI-valmentaja?

NUOTTI-valmentajana voi toimia henkilö, jolla on soveltuva peruskoulutus ja lisäksi vahva kokemus työskentelystä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa esim. kuntoutuksen, sosiaali- ja terveystoimen tai opetustoimen alalla.

Asiantuntijana artikkelissa psykoterapeutti, psykologi Anna Valjakka.

Lisää aiheesta