Oma väylä -kuntoutus nuorille aikuisille

Oma väylä on neuropsykiatrista kuntoutusta, jossa keskitytään opiskelu- ja työelämätaitojen, arjen hallinnan, sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistamiseen. Kuntoutus on suunniteltu 16–29-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on ADHD-, ADD- tai autismikirjon diagnoosi ja jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten tai elämän hallinnan taitojen vahvistamiseen, opintoihin tai työelämään.

Miten pääsen mukaan Oma väylä -kuntoutukseen?

Hae Oma väylä -kuntoutukseen Kelan KU132-hakemuslomakkeella  (pdf) ja liitä mukaan lääkärinlausunto kuntoutuksen tarpeesta. Sen jälkeen voit varata paikkasi soittamalla Mehiläinen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai ottamalla yhteyttä sinulle sopivaan Oma väylä -palvelua tarjoavaan Mehiläinen Terapiaklinikkaan:

Oma väylä -kuntoutus

Osallistumalla Oma väylä -kuntoutukseen saat:

 • vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja -taitoihin
 • ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan
 • tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • vahvistusta itsetunnolle
 • harjoitusta tunnistamaan neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • vertaistukea
 • tietoa läheisille neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista elämään.

Kuinka hoitopolku alkaa?

 • Hoidostasi vastaava lääkäri laatii lääkärinlausunnon tai kuntoutussuunnitelman.
 • Asiakas täyttää Kelaan KU132-kuntoutushakemuksen  (pdf).
  Laita lomakkeen palveluntuottaja –kohtaan “Mehiläinen Terapiaklinikka”.
 • Kela antaa kuntoutuspäätöksen.
 • Mehiläinen Terapiaklinikan moniammatillinen tiimi käsittelee lähetteen ja on yhteydessä asiakkaaseen kahden viikon kuluessa päätöksen saapumisesta.

Lue lisää:
Oma väylä - näin haet  (Kela)

Oma tie on paras väylä

Kun arjessa, työelämässä tai opinnoissa hiertää, on hyvä lähteä etsimään uusia, itselle sopivia tapoja toimia. Kelan järjestämää ja rahoittamaa Oma väylä -kuntoutusta voivat hakea 16–29-vuotiaat, joilla on autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD). Oma väylä -kuntoutusta ei voi saada samanaikaisesti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen kanssa.

Vahvistusta ja vertaistukea

Oma väylä -kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmätapaamisia, joissa etsimme keinoja vahvistaa jokaisen omia opiskelu- ja työelämävalmiuksia ja -taitoja, arjen hallintaa, itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja. Harjoittelemme tunnistamaan neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä, ja ryhmä tarjoaa vertaistukea. Lisäksi Oma väylä tarjoaa läheisille tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista elämään.

Kohtaamisia yksin ja ryhmässä

Kokonaisuus sisältää vuoden aikana 27 yksilötapaamista, kymmenen ryhmätapaamista, 1–2 ryhmätapaamista läheisille ja kolme seurantatapaamista. Tapaamiset järjestetään Mehiläinen Terapiaklinikan toimipisteessä, etäyhteydellä tai asiakkaan arkiympäristössä, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla.

Oma väylä -kuntoutuksen asiantuntijat

Kuntoutuksen toteuttaa moniammatillinen tiimi, jossa on mukana neuropsykologi tai psykologi, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja ja/tai sosionomi. Tarvittaessa työskentelyssä on mukana myös erityisopettaja.

Asiantuntijana artikkelissa psykoterapeutti, psykologi Anna Valjakka.

Lisää aiheesta