Ryhmä- ja monimuoto­kuntoutus

Ryhmäkuntoutus ja monimuotokuntoutus antavat vertaistukea ja turvallisen ympäristön harjoitella arkielämän taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmät kootaan kuntoutujista, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa.

Miten varaan ajan ryhmäkuntoutukseen?

Mehiläinen Terapiaklinikan ryhmien kuvaukset ja hakuohjeet löytyvät aluekeskusten sivuilta. Ryhmä- ja monimuotokuntoutukseen tarvitaan maksusitoumus. Voit tarkistaa ryhmätilanteen soittamalla Mehiläisen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai ottamalla yhteyttä oman alueesi Mehiläisen Terapiaklinikkaan:

Kuinka hoitopolku alkaa?

  • Ryhmä- ja monimuotokuntoutukseen tarvitaan maksusitoumus.
  • Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen maksusitoumusta voidaan hakea esimerkiksi Kelasta, sairaanhoitopiiriltä tai omasta kaupungista tai kunnasta. Maksusitoumuksen saaminen edellyttää, että ryhmäkuntoutus on mainittu kuntoutussuunnitelmassa.
  • Monimuotokuntoutukseen hakeutuessa on edellytyksenä, että kuntoutussuunnitelmassa mainitaan myös ryhmän ohjaajaparinimike, kuten ”neuropsykologi ja toimintaterapeutti”.
  • Täytä hakukaavake yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme tai suoraan terapeuteiltamme.

Lue lisää:
Miten haet kuntoutukseen  (Kela)

Mitä on ryhmäkuntoutus?

Ryhmäkuntoutuksessa jokaiselle ryhmälle luodaan omat tavoitteet, jotka kootaan osallistujien kuntoutussuunnitelmista. Ryhmässä on yleensä 4–6 kuntoutujaa, jotka tarvitsevat tukea ja harjoitusta samankaltaisissa asioissa. Näin ryhmä antaa turvallisen ympäristön arkielämän taitojen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja aktiivisen osallistumisen harjoittelemiseen. Terapeuttien tehtävänä on huolehtia siitä, että toiminta edistää sekä ryhmän että yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista.

Mitä on monimuotokuntoutus?

Monimuotokuntoutus eroaa ryhmäkuntoutuksesta siinä, että monimuotoryhmää ohjaa kaksi eri alojen asiantuntijaa. Ohjaajapareina voivat toimia esimerkiksi neuropsykologi, psykologi, puhe-, toiminta-, musiikki- tai psykoterapeutti.

Ryhmäläiset vahvistavat toisiaan

Ryhmäkuntoutuksessa hyödynnetään vahvasti vuorovaikutusta, palautetta ja vertaistukea: ryhmän jäsenet auttavat vahvistamaan toistensa vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja. Kuntoutujien haasteista riippuen sovelletaan erilaisia sosiaalisten taitojen (SOTOKU) toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden (TOTAKU), tunnesäätelyn ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä.

Vertaistukea myös vanhemmille

Ryhmä- ja monimuotokuntoutus sopii kaikenikäisille. Ryhmät muodostetaan mahdollisimman yhtenäisiksi kuntoutustavoitteen, kognitiivisen tason ja iän mukaan. Lasten ja nuorten ryhmien ohessa toimivat tiiviisti vanhempien ohjausryhmät, joissa on mahdollisuus saada vertaistukea ja ohjausta oman lapsen tai nuoren kehityksen tukemiseen. Vanhempien ja aikuisten kuntoutujien ryhmien toimintaan voi osallistua ohjaavien terapeuttien lisäksi esimerkiksi psykiatrian tai neurologian erikoislääkäri.

Tiesitkö, että ryhmä- ja monimuotokuntoutusta antavien terapeuttien pätevyysvaatimukset ovat samat kuin yksilöterapiaa toteuttavilla terapeuteilla. Terapeutin tulee olla Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö.

Lisää aiheesta