Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrista valmennusta eli nepsy-valmennusta hyödynnetään asiakkaiden kanssa, joilla on esimerkiksi ADHD, ADD, Asperger, autismi tai Touretten oireyhtymä. Nepsy-valmennuksen avulla pyritään saamaan pitävämpi ote omasta elämästä sekä etsitään uusia keinoja ja tapoja arjen rutiineihin.

Mistä Mehiläinen Terapiaklinikan neuropsykiatrinen valmennus koostuu?

  • kartoitetaan yhdessä tarpeet, ongelmat ja vahvuudet
  • valmentaja haastattelee asiakasta ja havainnoi hänen elinympäristöään
  • suunnitelmaan kirjataan tavoitteet, keinot ja edistymisen mittarit
  • hyödynnetään asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja
  • tukena usein muita hoitomuotoja, kuten toimintaterapia, fysioterapia ja lääkitys.

Miten hoitopolku alkaa?

  • Neuropsykiatriseen valmennukseen on useimmissa kunnissa mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta tai TE-toimistosta. 
  • Pienten lasten nepsy-valmennukseen maksusitoumuksen voi saada useimmissa kunnissa myös perheneuvolan kautta.
  • Valmennukseen voi hakeutua myös yksityisesti ilman lähetettä.

Lue lisää:
Miten haet kuntoutukseen  (KELA)

Miten varaan ajan lapsen neuropsykologiseen valmennukseen?

Mehiläinen Terapiaklinikan neuropsykiatriset valmentajat palvelevat ympäri Suomen ja verkossa etänä. Voit tulla maksusitoumuksella tai ilman.

Voit ottaa yhteyttä soittamalla Mehiläisen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai olla yhteydessä oman alueesi Mehiläisen Terapiaklinikkaan:

Neuropsykiatrinen-valmennusta arjen hallintaan

Neuropsykiatrinen-valmennus tukee, ohjaa ja kasvattaa erilaisissa elämään ja arjen hallintaan liittyvissä asioissa. Sitä sovelletaan myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa. Neuropsykiatrisen valmennuksen luonne ja valmentajan rooli vaihtelevat valmennettavan iästä riippuen. Nuorten aikuisten neuropsykiatrinen valmentaja voi olla tukena itsenäistymisprosessissa, kun taas pienten lasten valmennuksessa etsitään usein vanhemmille keinoja lapsen tukemiseen ja ohjaamiseen.

Sisäisten esteiden poistamista

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri elämänvaiheissa olevien lasten, nuorten ja aikuisten elämänhallinnan taitoja, uusien hyvien toimintatapojen kehittymistä ja myönteisen elämänpolun rakentumista. Opettelemme hyödyntämään omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä löytämään arjen ongelmatilanteisiin uudenlaista ajattelua ja ratkaisumalleja.

Yhdessä tekemisen oivalluksia

Neuropsykiatrinen valmennus ei ole pelkästään keskustelua, vaan valmentajan ja asiakkaan konkreettista yhdessä tekemistä. Neuropsykiatrinen valmentaja auttaa valmennettavaa määrittämään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. Matkan varrella opetellaan huomaamaan ja tiedostamaan kehnoja toimintastrategioita, huonoja mielikuvia, vääristävää sisäistä puhetta ja rajoittavia uskomuksia.

Lisää aiheesta