Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus

Mehiläisen Terapiaklinikoiden neuropsykologit tekevät neuropsykologisia tutkimuksia, kuntoutusta ja ohjausta lapsille, nuorille ja aikuisille kehityksen, oppimisen, muistin tai tunteidenhallintaan liittyen. Tarjoamme myös työnohjausta ja koulutusta terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisille.

Neuropsykologinen kuntoutuksen hyödyt:

 • neuropsykologiset tutkimukset
 • yksilö- ja ryhmäkuntoutus
 • vanhempainohjaus
 • oppimisvaikeudet ja opiskelustrategiat
 • kielelliset ja hahmottamisen vaikeudet
 • neuropsykiatriset häiriöt, kuten tarkkaavuusongelmat tai ADHD
 • opiskelu- tai työuupumus
 • konsultaatiot ja työnohjaus ammattilaisille
 • aivovammojen jälkitilat
 • neurologisiin sairauksiin liittyvät neurokognitiiviset oirekuvat

Tukea opiskeluun:

 • oppimiseen liittyvät tutkimukset
 • luki-tutkimukset
 • lausunnot lukiota ja ylioppilastutkintolautakuntaa varten
 • opiskelutekniikoiden ohjaus
 • neuropsykologinen kuntoutus opiskelukyvyn parantamiseksi (Kelan harkinnanvarainen kuntoutus)

Miten hoitopolku alkaa?

 • Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeen, jonka jälkeen voidaan hakea maksusitoumusta esimerkiksi Kelasta , sairaanhoitopiiriltä tai omasta kaupungista/kunnasta.
 • Kelalta voi hakea maksusitoumusta vaativaan neuropsykologiseen kuntoutukseen tai harkinnanvaraiseen neuropsykologiseen kuntoutukseen (yli 16-vuotiaat).
 • Kela edellyttää, että neuropsykologinen kuntoutus mainitaan kuntoutussuunnitelmassa.
 • Neuropsykologiseen kuntoutukseen tai tutkimukseen voi hakeutua myös yksityisesti.

Lue lisää:
Miten haet kuntoutukseen  (Kela)

Miten varaan ajan lapsen neuropsykologiseen kuntoutukseen?

Neuropsykologimme palvelevat ympäri Suomen. Voit varata ajan soittamalla Mehiläisen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai olla yhteydessä lähimpään Mehiläisen Terapiaklinikkaan:

Lasten neuropsykologi auttaa lasten erityisvaikeuksissa

Lapsiin erikoistunut neuropsykologi auttaa lapsen neuropsykologisten erityisvaikeuksien arvioimisessa ja kuntoutuksessa sekä vanhempien tukemisessa. Tällaisia erityisvaikeuksia ovat esimerkiksi:

 • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen erityisvaikeus
 • matematiikan oppimisen vaikeus
 • keskittymisen ja tarkkaavaisuuden vaikeudet
 • vuorovaikutustaitojen ongelmat

Lue myös:
Lasten kielen kehitys ja tarkkaavaisuusvaikeudet

Tukea kehityksen ja oppimisen vaikeuksiin

Toimintakyvyn ongelmat voivat liittyä monenlaisiin kehityksen ja oppimisen vaikeuksiin sekä keskushermoston sairauksiin ja vammoihin. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa pureudutaan muun muassa kielellisten taitojen, hahmottamisen, muistin, tunneprosessoinnin, keskittymisen ja työskentelytaitojen harjaannuttamiseen. Samoin esimerkiksi ADHD, autismikirjo, tic-oireilu sekä aivovamman jälkitilaan ja neurologisiin sairauksiin, kuten epilepsiaan liittyvät vaikeudet kuuluvat neuropsykologisessa kuntoutuksessa hoidettaviin häiriöihin.

Neuropsykologisella kuntoutuksella korjataan arjessa ilmeneviä vaikeuksia ja opitaan uusia tapoja toimia. Jos pulmaa ei voida korjata kokonaan, autamme asiakasta elämään sen kanssa. Menetelminä käytämme esimerkiksi muisti-, hahmottamis- ja päättelytehtäviä, neuropsykoterapeuttista työskentelyä, kotiharjoitteita ja arjen tilanteiden harjoittelua. Käytössä on myös tietokoneavusteisia menetelmiä.

Lähipiiri mukaan tutkimukseen

Neuropsykologinen tutkimus sisältää vanhempien tai muun lähiomaisen haastattelun ja työskentelyä asiakkaan kanssa. Tutkimuskokonaisuus ja käytettävät neuropsykologiset menetelmät suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan iän ja tilanteen mukaan. Tutkimuksen perusteella neuropsykologi kirjoittaa lausunnon ja arvioi mahdollisen kuntoutustarpeen. Tarvittaessa neuropsykologi voi osallistua myös yhteisneuvotteluun päivähoidossa, koulussa tai asiakkaan lähipiirissä.

Artikkelissa asiantuntijana psykoterapeutti, psykologi Anna Valjakka.

Lisää aiheesta