OMT-fysioterapi

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialområde inom fysioterapi som fokuserar på bedömning av personens välbefinnande och fysiska funktionsförmåga, undersökning och behandling av nerver, muskler och leder samt förebyggande av funktionsstörningar genom mångsidigt beaktande av olika bidragande faktorer.

Inom OMT används såväl manuella behandlingar (manipulation vid behov) som aktiva övningar för att uppnå ett gott slutresultat. Genom handledning och skräddarsydd rådgivning samt självständig träning strävar man efter att behandla och förebygga problem i stöd- och rörelseorganen. I undersökningarna och terapin beaktas också psykosociala faktorer och miljöfaktorer som berör individen.

Om en led är överrörlig eller rörligheten är okontrollerad används olika stödåtgärder (t.ex. tejpning och stödkragar samt stödbälten) och övningar för att utveckla kontrollen och muskelstödet. Om problemet däremot beror på spänningar i musklerna försöker man hitta sätt att återställa ett avslappnat och naturligt rörelsemönster. Genom olika behandlingar och övningar kan man också lindra nervretningar och påskynda återhämtningen.

För den kontinuerliga utvärderingen och utvecklingen av den ortopediska manuella terapin används de senaste vetenskapliga rönen och starka kliniska bevis

Specialister och verksamhetsställen

Jukka Aho
OMT-Fysioterapeutti
9.4
Christoffer Andersson
OMT-fysioterapeutti
9.6
Jari Anttila
Fysioterapeutti, OMT
9.5
Mikko Eerola
OMT-fysioterapeutti