Neuropsykologi

Neuropsykologi on neuropsykologiaan erikoistunut psykologi. Neuropsykologia on psykologian erikoisala, joka tutkii ihmisen tiedonkäsittelytoimintoja, käyttäytymistä ja tunnesäätelyä. Neuropsykologialla on liittymäkohtia psykologiaan, neurologiaan ja psykiatriaan.

Mitä neuropsykologi tekee?

Neuropsykologi tutkii kognitiivista toimintakykyä, jolla tarkoitetaan muistiin, oppimiskykyyn ja yleiseen älylliseen suoriutumiseen liittyviä taitoja sekä kykyä säädellä omaa tunne-elämää ja toimintaa. Neuropsykologin tutkimuksissa on tavoitteena arvioida, millä tavoin henkilön kognitiivinen toimintakyky toimii ja tunnistaa mahdollisia heikentyneitä osa-alueita. Esimerkiksi heikentyneen muistin kohdalla neuropsykologi arvioi sen luonnetta ja vaikeusastetta. Neuropsykologi kartoittaa myös, millaisia vahvuusalueita henkilöllä on huonontuneen toimintakyvyn lisäksi.

Neuropsykologin asiantuntemusta hyödynnetään muun muassa seuraavissa asioissa:

 • neurologisten sairauksien ja aivovammojen aiheuttamien kognitiivisten muutosten arviointi
 • psykiatrisiin sairauksiin (esim. masennus) liittyvien tiedonkäsittelymuutosten arviointi
 • muistitoimintojen muutosten tai heikentymisen tutkiminen
 • kehityksellisten oppimisvaikeuksien arviointi
 • toimintakyvyn arvioiminen esimerkiksi osana työkyvyn tai opiskelukyvyn arviointia
 • ajokyvyn arviointi
 • kuntoutustarpeen arviointi

Neuropsykologi voi toteuttaa myös neuropsykologista kuntoutusta, jossa pyritään vahvistamaan heikentyneitä osa-alueita ja tukemaan arjessa, opinnoissa tai työssä pärjäämistä.

Lasten neuropsykologi auttaa lasten erityisvaikeuksissa

Lapsiin erikoistunut neuropsykologi auttaa lapsen neuropsykologisten erityisvaikeuksien arvioimisessa ja kuntoutuksessa sekä vanhempien tukemisessa. Tällaisia erityisvaikeuksia ovat esimerkiksi:

 • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen erityisvaikeus
 • matematiikan oppimisen vaikeus
 • keskittymisen ja tarkkaavaisuuden vaikeudet
 • vuorovaikutustaitojen ongelmat

Tutustu Mehiläisen lapsiin erikoistuneisiin neuropsykologeihin.

Lue myös: Lasten kielen kehitys ja tarkkaavaisuushäiriöt

Milloin hakeutua neuropsykologin vastaanotolle?

Neuropsykologin tutkimuksiin kannattaa hakeutua jos huomaa oman toimintakyvyn tai arjesta selviytymisen heikentyneen tuntemattomasta syystä tai pohtii neurologisen sairauden mahdollisuutta. Neuropsykologin vastaanotolle hakeutumisen syy voi olla esimerkiksi koetut muistiongelmat, heikentynyt keskittymiskyky tai keskittymis- ja oppimisvaikeudet.

Neuropsykologin vastaanotolla voidaan myös selvittää, miten henkilöllä todettu neurologinen sairaus vaikuttaa toimintakykyyn, tunne-elämään tai käyttäytymiseen.

Suurin osa hakeutuu neuropsykologin vastaanotolle työterveyslääkärin tai neurologin lähetteellä. Neuropsykologin vastaanotolle voi tulla myös ilman lähetettä. Tällöin käynneistä ei saa Kela-korvausta.

Varaa aika neuropsykologille Mehiläisen ajanvarauspalvelusta  tai soittamalla Mehiläisen asiakaspalveluun 010 414 00 (0,084 €/min).

Tutustu Mehiläisen ammattitaitoisiin neuropsykologeihin.

Artikkelissa asiantuntijana neuropsykologi Mari Kantanen.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Tarja Ketola
Neuropsykologi, VET
Jukka Loukkola
Neuropsykologi
Arja Seinelä
Neuropsykologian erikoispsykologi, Psl
Raija Ylikoski
Psyk.toht.,neuropsykologi