Hyvinvointianalyysi Firstbeat

Mehiläisen työterveyspsykologit ja työfysioterapeutit tarjoavat työhyvinvointia edistäviä hyvinvointiohjelmia yksilöille ja ryhmille. Hyvinvointianalyysi perustuu sydämen sykevälivaihtelujen tulkintaan erillisen ohjelman avulla (Firstbeat), ja sillä pystytään tunnistamaan yksilön kuormittumisen ja palautumisen suhdetta.

Hyvinvointianalyysin voi ostaa yrityksen henkilöstölle, yksittäiselle työntekijälle tai esimerkiksi osana johdon valmennusta. Voit tutustua ja tilata analyysin Mehiläisen palvelukaupasta , ottamalla yhteyttä omaan työterveystiimiisi, myyntiin tai kirjoittamalla suoraan chattiin.

Osta hyvinvointimittaus palvelukaupasta

Kuormittumisen mittaaminen

Työntekijät eivät aina tiedä kuinka tärkeää kuormituksen jälkeinen palautuminen on heidän hyvinvoinnilleen. Tekniikan avulla tilannetta voidaan tarkastella seuraamalla kehon fysiologisia reaktioita.

Sykevälejä mittaava tutkimus antaa tietoa mm. kuormittumisesta ja palautumisesta. Kuormittumisriski lisääntyy jos palautumista ei esiinny stressijaksojen välissä. Jos ylikuormitus jatkuu yhtäjaksoisesti useita päiviä, on syytä tehostaa stressinhallintaa. Säännölliset tauot, töiden suunnittelu ja rentoutuminen mieluisten asioiden parissa kartuttavat voimavaroja ja parantavat tehokkuutta.

Sykevälivaihtelun mittaus

Hyvinvointianalyysissa käytetään sykevälivaihteluja mittaavaa laitetta. Laite rekisteröi sykettä poimien esiin dataa, joka syötetään edelleen tietokoneeseen. Mittalaite kiinnitetään rintakehän ihoon tarraelektrodeilla ja mittaus kestää tavallisesti kolme vuorokautta. Tänä aikana asiakas jatkaa normaalisti toimintojaan, käy työssä, viettää vapaa-aikaa ja nukkuu. Mittauspäivistä kaksi voi olla työpäiviä ja yksi vapaapäivä. Asiakas pitää samanaikaisesti päiväkirjaa, johon merkitään päivän tapahtumat puolen tunnin välein.

Stressitaso ja palautuminen

Sydämen sykkeestä saatu tieto auttaa kokonaiskuormittumisen ja palautumisen arvioinnissa. Sopiva kuormitus on elimistölle hyväksi, kun taas pitkäaikainen ylikuormittuminen ja riittämätön palautuminen altistavat toimintakyvyn laskulle ja sairauksille.

Psykologi ja työntekijä tarkastelevat sen jälkeen yhdessä tutkimuspäivän tapahtumia päiväkirjamerkintöjen pohjalta. Sykevariaatiokuvaaja kertoo vastaavasti jokaisen yksittäisen tapahtuman vaikutuksen henkilön kuormittumiseen tai elpymiseen.

Se tuottaa aina yllätyksiä. Tuleeko suurin kuormitus työstä vai yksityiselämästä? Kuinka paljon on elvyttäviä hetkiä? Elvyttääkö yöuni riittävästi?

Kuntotaso-ominaisuus

Kuntotaso-ominaisuus kertoo mittausdataan perustuvan arvion käyttäjän maksimaalisesta hapenottokyvystä (VO2max) puolen tunnin reippaasta kävelystä. Maksimaalinen hapenottokyky, VO2max, kuvastaa kestävyyskunnon tasoa ja on terveyden arvioinnin tärkeimpiä mittareita. Se kuvaa hengitys- ja verenkiertoelimistön ja lihasten kykyä kuljettaa ja hyödyntää happea maksimaalisessa fyysisessä rasituksessa. Hyvä kestävyyskunto on tutkitusti yhteydessä parempaan terveyteen ja suorituskykyyn sekä pienempään kuolleisuusriskiin. Kuntotaso on myös tärkeä tekijä palautumisen ja stressinsietokyvyn kannalta.

Henkilökohtainen hyvinvointianalyysi

Mittaamisen jälkeen kuormittumista ja palautumista arvioidaan keskustelussa asiakkaan kanssa, jossa hyödynnetään mittauslaitteen tuottamia graafisia raportteja. Tällöin käydään myös läpi asiakkaan omakohtaisia kokemuksia mittauksen aikana. Tavoitteena on kaikin tavoin vahvistaa itsetuntemusta. Lopuksi asiakas saa käyttöönsä omakohtaiset voimavara- ja stressiraportit.

Mikä tahansa valppaustila, miellyttäväkin, aiheuttaa liian pitkään jatkuessaan kielteistä stressiä, joka näkyy mittaustuloksissa. Syke nousee, sykevälivaihtelu vähenee ja syke muuttuu marssitahtiseksi. Vastaavasti levollinen sydän tuntuu soittavan ikään kuin jazzia, jonka rytmi ei ole pakonomaista.

Ryhmille suunnattu hyvinvointianalyysi

Työnantaja voi hankkia hyvinvointianalyysin myös ryhmälle halutessaan vaikuttaa esimerkiksi tiimin tai johtoryhmän työhyvinvointiin ja -tehoon.

Esimerkiksi yksi suurista sykevälivaihtelua mittaavista hankkeista toteutettiin yhdessä Suomen ulkoministeriön kanssa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Siitä saatu palaute osoitti, että menetelmä auttoi työpaineiden käsittelyssä ja vahvisti henkilöstön voimavaroja kiireisenä kokousaikana.

Firstbeat-mittauksen vaikutus työhyvinvointiin ja työtehokkuuteen

Työnantaja, joka haluaa yrityksen menestyvän, panostaa jaksamiseen painottamalla taukojen merkitystä. Uupumisen myötä työtulos heikkenee ja virheiden määrä lisääntyy. Terveyden kannalta hyödyllisten lyhyiden palautumisjaksojen määrä ja niiden oikea rytmitys on tärkeää.

Mittauksissa saattaa ilmetä, ettei asiakkaan elimistö palaudu lounastauon aikana. Kuormitus ja sen myötä uupuminen ovat edenneet jo niin pitkälle, ettei elimistö enää kykene hyödyntämään palauttavia jaksoja.

Joissakin yrityksissä henkilöstön käyttöön on varattu hiljaisia huoneita, joihin voi hetkeksi vetäytyä lepäämään kiireen keskellä. Tätä samaa ajattelutapaa voi suosia kotioloissakin ja ryhtyä jo hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa vähitellen sammuttelemaan valoja ja hidastamaan tahtia. Iltaisin ei pitäisi istua tietokoneen tai television ääressä myöhään yöhön.

Firstbeat-mittaustulosten hyödyntäminen arjessa

Mehiläisen työterveyspsykologin mukaan rentoutuminen auttaa elimistöä palautumaan. Se vaikuttaa autonomiseen hermostoon, jota emme pysty tahdonalaisesti komentamaan. Me kykenemme tietoisesti ainoastaan rauhoittamaan hengitystämme, jolloin myös syke hidastuu. Seurauksena on rauhoittumisreaktio, ja palautuminen alkaa. Joogakurssi on monelle hyvä valinta, mutta usein riittää, kun menee kesällä rannalle tai kesämökin laiturille katselemaan vettä tai lähtee rauhalliselle kävelyretkelle metsään. Joku voi palautua matkalla töistä kotiin mielimusiikkiaan autoradiosta kuunnellessaan. Kotoiset rutiinitkin ovat tarpeen, kuten vaikkapa sanomalehden lukeminen tai säännöllinen iltauutisten katsominen. Liikuntasuorituksia ei tulisi sijoittaa liian lähelle nukkumaanmenoaikaa, jottei synny ylivirittymistilaa.

Miksi kuormittumisesta palautuminen on tärkeää?

  • Elimistön voimavarat lisääntyvät palautumisen aikana ja vähenevät pitkällisten tai toistuvien stressireaktioiden seurauksena.
  • Lyhytkestoisena stressi parantaa suorituskykyä, mutta jatkuessaan pidempään - ilman palautumista - se voi aiheuttaa terveydellisiä haittoja.
  • Ulkoisten ja sisäisten stressitekijöiden väheneminen aikaansaa elimistön rauhoittumista ja tervetullutta aktiivisuustason laskua.
  • Pitkäaikainen kuormittuminen ilman voimavarojen kertymistä saattaa johtaa uupumiseen.

Lisätietoja Firstbeatista:

Sanna Hokka

Sanna Hokka, tuotepäällikkö sanna.hokka@mehilainen.fi