Skador som kräver operation

Operationsbeslutet görs alltid individuellt. Vi rekommenderar alltid i förstahand titthålsoperation ifall det är möjligt, eftersom visibiliteten över det skadade området i dessa fall är bättre. Infektionskomplikationerna är också nästa helt obefintliga efter en titthålsoperation. Nästan alla operationskrävande sen- eller ledbandsskador kan opereras med hjälp av titthålsteknik vid axelområdet. Mer krävande titthålsoperationer (t.ex. Latarjet operationer) hör även till vårt operationsutbud. Till knäområdets vanligaste operationer hör bl.a. knäets främre korsbandsoperationer (ACL) och meniskoperationer. Knäledsartros kan tyvärr inte vårdas med hjälp av titthålsteknik, men för lokala broskskador finns flera olika titthålstekniksalternativ (microfracturat, mosaikplastik). Till de vanligaste idrottsskador som finns hör vadens hamstring skada, som allt som oftast kan opereras med titthålsteknik förutsatt att diagnosen är gjord i tillräckligt god tid. Partiella muskelbristningar sköts oftast utan operationsvård. Operationer Nästan alla operationskrävande sen- eller ledbandsskador kan opereras med hjälp av titthålsteknik vid axelområdet. Mer krävande titthålsoperationer (t.ex. Latarjet operationer) hör även till vårt operationsutbud. Till knäområdets vanligaste operationer hör bl.a. knäets främre korsbandsoperationer (ACL) och meniskoperationer. Knäledsartros kan tyvärr inte vårdas med hjälp av titthålsteknik, men för lokala broskskador finns flera olika titthålstekniksalternativ (microfracturat, mosaikplastik). Till de vanligaste idrottsskador som finns hör vadens hamstring skada, som allt som oftast kan opereras med titthålsteknik förutsatt att diagnosen är gjord i tillräckligt god tid. Partiella muskelbristningar sköts oftast utan operationsvård.

Asiantuntijat

Irmeli Grönroos
LL, kirurgian erikoislääkäri
Anne Fagerström
Gastroenterol.kirurgian erikoislääkäri
Jyrki Kössi
LT, kir Dosentti, kirurgian ja gastroent.kir el
Juha Grönroos
Vatsaelinkirurgian professori, ylilääkäri
9.7
Katso muut asiantuntijat