Gynekologista kirurgiaa Mehiläisessä

Gynekologisen leikkauksen syynä voi olla hyvänlaatuinen vaiva, jonka oire haittaa arkielämää. Diagnostiikan kehittyminen on vaikuttanut merkittävästi hoitomenetelmien valintaan. Esimerkiksi kohdunpoistoleikkaus voidaan tehdä erilaisilla tekniikoilla.

Naisen elämän kaikissa ikävaiheissa voi esiintyä vaivoja, jotka vaativat leikkaushoitoa. Leikkaushoidon aiheellisuus perustuu aina yksilölliseen arvioon. Vaivan luonne voi olla hyvänlaatuinen, mutta oire saattaa haitata tavallista arkielämää huonontaen elämänlaatua. Hoitomenetelmä valitaan kunkin naisen sen hetkisen elämäntilanteen mukaan. Synnyttämättömien naisten hoito poikkeaa merkittävästi hoidoista, joita valitaan synnyttäneille, jo lapsilukunsa saavuttaneille naisille.

Kohdunpoisto

Hyvänlaatuiset kohdun sileälihaskasvaimet eli myoomat ovat yleisin syy kohdunpoistoleikkaukseen. Tyypillisiä leikkaukseen johtavia oireita ovat myooman koko (yli 10 cm), tai myooman sijainti esimerkiksi kohtuontelossa sekä runsaat, pitkittyneet vuodot, joihin lääkehoitokokeilut eivät ole tuoneet apua. Lisäksi voi esiintyä oireita virtsatessa ja ulostaessa, painon tunnetta lantiossa tai kipua.

Endometrioosilla tarkoitetaan tilaa, jossa toimivaa kohdun limakalvoa löytyy kohdun ulkopuolelta aiheuttaen potilaalle kipuoireita. Kipu koetaan invalidisoivana, mikä johtaa toistuvaan kipulääkityksen käyttöön ja jopa poissaoloihin töistä. Yleensä endometrioosipotilailla on pitkä lääkkeellisen hoidon historia, josta ei ole kuitenkaan saatu toivottua hoitotulosta.

Potilailla voi esiintyä vuotohäiriöitä. Runsaille, pitkäkestoisille vuodoille ei aina löydy selkeää syytä, eikä annetulla hoidolla ole saatu toivottua vaikutusta.

Kohdunpoistoleikkaus voidaan tehdä eri tekniikoilla. Tähystystekniikalla tehtävässä leikkauksessa vatsaan tehdään kolme pientä viiltoa. Vatsan ilmatäytön jälkeen tähystysputki ohjataan napaviillosta vatsaonteloon. Kahden muun viillon kautta leikkaavat instrumentit ohjataan vatsaonteloon. Lääkäri irrottelee kohdun vatsaontelosta instrumenttien avulla. Kohtu poistetaan emättimen pohjaan tehdystä viillosta. Lopuksi emättimen pohja ja vatsanpeitteiden pienet reiät ommellaan sulavilla ompeleilla. Potilaat kuntoutuvat leikkauksesta työkykyisiksi noin kahdessa viikossa. Tikit sulavat pois 6-8 viikossa, ja pienet leikkausarvet häviävät nopeasti lähes huomaamattomiksi.

Kohdun voi poistaa myös vaginaalisesti, eli emättimen kautta. Se sopii erityisesti laskeumasta kärsiville ja synnyttäneille naisille. Samassa leikkauksessa voidaan myös korjata emättimen etu- ja/tai takaseinän laskeumat. Avoleikkaukseen puolestaan päädytään, jos kohdun poisto ei muilla menetelmillä esimerkiksi suuren kokonsa vuoksi onnistu.

- Vuotohäiriöt loppuvat kohdun poistamisen myötä. Terveet munasarjat pyrimme aina säilyttämään kertoo synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri Teija Alanko Töölön Mehiläisestä, Helsingistä.

Tähystysleikkaus

Diagnostiikan kehittyminen on vaikuttanut merkittävästi hoitomenetelmien valintaan. Ultraäänitutkimus mahdollistaa pientenkin kystien, polyyppien ja myomien toteamisen. Valtaosalla naisista munasarjakystat ovat hyvänlaatuisia, ja ne häviävät seurannassa itsestään.

- Leikkaukseen johtavaa kipua aiheuttavat puolestaan oireiset kystat, painon tunne lantiossa, vatsan turpoaminen tai vuotohäiriöt. Synnytysikäisillä naisilla kysta kuoritaan laparaskooppisessa tähystyksessä. Näin pyrimme säilyttämään munasarjojen kudoksen toimivana mahdollisia tulevia raskauksia ajatellen. Samoin kuin kohdussa esiintyvien myomien hoidossa leikkaus on nuorilla aina säästävä eli kohtu säilytetään. Endometrioosileikkauksesta on hyötyä raskautta toivoville naisille. Endometrioosikystat havaitaan helposti ultraäänitutkimuksessa, mutta ns. sirottunutta endometrioosia vatsaontelon eri alueille nähdään vain leikkaustilanteessa, Alanko toteaa.

Mehiläisessä tehdään myös diagnostisia tähystyksiä lapsettomuuden selvittämiseksi. Näitä ovat mm. munajohtimien aukiolotutkimukset sekä kohtuontelon mahdollisten polyyppien ja kiinnikkeiden havaitseminen, jotka samalla pyritään myös hoitamaan.

Sterilisaatio

Naisen sterilisaatio on varteen otettava vaihtoehto, jos mikään muu ehkäisymenetelmä ei toimi ja perheen lapsiluku on täynnä tai potilaalla on jokin lääketieteellinen syy, joka estää ehkäisyvälineiden käytön. On muistettava, että sterilisaatio on peruuttamaton ehkäisymenetelmä. Yleisanestesiassa tapahtuvassa tähystyssterilisaatioleikkauksessa, lääkäri sulkee munanjohtimet pienillä klipseillä. Aiemmin monissa sairaaloissa käytössä olleessa kohtuontelon kautta tehdyssä tähystyksessä eli Essure-menetelmässä sterilisaatio tehtiin vastaanotolla kohtuontelon tähystyksessä (hysteroskopia). Sterilisaatiomenetelmään liittyvien spiraalikapseleiden myynti ja jakelu on päättynyt Suomessa, joten nykyään kaikki naisten sterilisaatiot tehdään vatsaontelon tähystysleikkauksina.

Virtsankarkailu kuriin

Ponnistusvirtsankarkailuun löytyy apua leikkauksesta, jossa potilaalle asetetaan kapea verkko virtsaputken keskiosan tueksi. Verkko ankkuroituu kudoksiin ja ponnistukseen liittyvä virtsankarkailu estyy.

Leikkausten lisäksi Mehiläisen toimenpideyksikössä tehdään mm. kohdun kaulan tähystyksiä syövän kartoittamiseksi sekä poistetaan muutosalueita paikallispuudutuksessa.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Minna Ahonen
LL , naistentautien ja synnytysten el
9.6
Ansa Aitokallio-Tallberg
Gynekologi, perinatologi
9.5
Seija Ala-Nissilä
Dos, naist. ja synn. erikoislääkäri
10
Teija Lehmonen (Alanko)
LL,Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri