Abortti eli raskauden keskeytys

Raskaudenkeskeyttämisellä tarkoitetaan raskaana olevan pyynnöstä tapahtuvaa raskauden päättämistä. Jos raskaudenkesto on epäselvä tai raskaudenkeskeytyspäätös on epävarma, kannattaa varata aika gynekologin vastaanotolle.

Raskaudenkeskeyttämisellä tarkoitetaan raskaana olevan pyynnöstä tapahtuvaa raskauden päättämistä joko lääkkeellisesti tai kirurgisesti imukaavinnalla. Mehiläisessä raskaudenkeskeytyksiä tehdään vain tietyissä yksiköissä nimettyjen lääkäreiden toimesta.

Abortti eli raskauden keskeytys tiiviisti:

 • Laki raskaudenkeskeyttämisestä määrittelee rajat raskaudenkeskeyttämiselle.
 • Uuden lain myötä raskaudenkeskeytys voidaan tehdä raskaana olevan omasta pyynnöstä ennen 12. raskausviikon päättymistä (≤ 12+0 rv) ilman erillisiä perusteluita.
 • Suomessa yli 98 % raskaudenkeskeytyksistä tehdään nykyisin lääkkeellisesti.
 • Valtaosa lääkkeellisistä raskaudenkeskeytyksistä hoituu kotioloissa.
 • Raskaudenkeskeytyksiä tehdään Suomessa julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa.

Palvelut

Mehiläisessä raskaudenkeskeytyksiä tehdään vain tietyissä yksiköissä nimettyjen lääkäreiden toimesta. Gynekologin vastaanotolta saat apua ja tukea, jos raskaudenkesto on epäselvä tai raskaudenkeskeytyspäätös on epävarma. Gynekologin vastaanotolla tehtävällä ultraäänitutkimuksella voidaan selvittää raskauden tilannetta. Vastaanotolla voidaan myös tarjota apua psyykkiseen jaksamiseen.

Varaa aika gynekologille

Tarvitsetko keskusteluapua? Mehiläisen Huoli-chatissa saat nopeasti matalan kynnyksen keskustelutukea.

Lue lisää Huoli-chatista

Raskauden keskeytys omasta pyynnöstä

Laki raskaudenkeskeytyksistä on muuttunut 1.9.2023 alkaen. Uuden lain myötä raskaudenkeskeytys voidaan tehdä raskaana olevan omasta pyynnöstä ennen 12. raskausviikon päättymistä (≤ 12+0 rv) ilman erillisiä perusteluita.

 • Alle 12 raskausviikkoa oleva raskaudenkeskeytystä haluava voi varata suoraan ajan raskaudenkeskeytyksiä tekevään yksiköön ja varata ajan raskaudenkeskeytykseen eikä erillistä lääkärin lähetettä enää tarvita.
 • Mehiläisessä raskaudenkeskeytyksiä tehdään vain tietyissä yksiköissä nimettyjen lääkäreiden toimesta.
 • Lakimuutos ei koske yli 12 raskausviikon raskaudenkeskeytyksiä ja niiden sääntely pysyy ennallaan.
 • Kun raskauden kesto on yli 12 viikkoa, voidaan keskeytys näissä tilanteissa tehdä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran päätöksellä. Yli 12 raskausviikon raskauksissa tarvitaan edelleen kahden lääkärin lausunto.
 • Raskaus voidaan keskeyttää kahden lääkärin päätöksellä lääketieteellisin perustein raskauden kestosta riippumatta, jos raskauden jatkuminen tai lapsen synnyttäminen vaarantaisi hakijan hengen tai terveyden.

Raskaudenkeskeytysprosessi riippuu raskauden kestosta. Kun raskaus on varhainen ja toive raskaudenkeskeytyksestä varma, tulee edetä viiveettä.

Mehiläisessä tehdään raskaudenkeskeytyksiä vain alle 12 raskausviikon (≤ 12+0 rv) yksisikiöisissä raskauksissa. Monisikiöraskaudet ja pidemmällä olevat raskaudet ohjataan aina julkiseen terveydenhoitoon. Myös raskaana olevan vakavat perussairaudet, lisääntynyt verenvuotoriski (esim. verenohennuslääkitys) tai vaikeat kieliongelmat ovat este Mehiläisessä toteutettavalle raskaudenkeskeytykselle.

Miten raskaudenkeskeytyksen saa?

1.9.2023 alkaen uuden raskaudenkeskeytyslain myötä raskaudenkeskeytys voidaan tehdä raskaana olevan omasta pyynnöstään ennen 12. raskausviikon päättymistä (≤ 12+0 rv). Tällöin raskaudenkeskeytykseen ei tarvita enää erityisiä perusteita eikä erillistä lääkärin lupaa. Raskaana oleva voi suoraan ottaa itse yhteyttä raskaudenkeskeytyksiä tekevään yksikköön ja varata ajan raskaudenkeskeytyskäynnille. Jos keskeytyspäätös on varma, kannattaa edetä asiassa viivytyksettä.

Jos raskaudenkesto on epäselvä tai raskaudenkeskeytyspäätös on epävarma, kannattaa varata aika gynekologin vastaanotolle. Vastaanotolla tehtävällä ultraäänitutkimuksella voidaan selvittää raskauden tilannetta. Vastaanotolla voidaan myös tarjota apua psyykkiseen jaksamiseen, sillä raskaudenkeskeytyspäätös voi olla henkisesti raskas. Raskaudenkeskeytyksen jälkeen on tärkeää huolehtia luotettavasta raskauden ehkäisystä, joka voidaan suunnitella vastaanotolla jo ennen keskeytystä valmiiksi.

Raskaudenkesto alle 12 raskausviikkoa:

Kun raskaudenkesto on alle 12 raskausviikkoa (≤ 12+0 rv), raskaudenkeskeytystä varten ei tarvitse enää lääkärin lähetettä eikä erityisiä perusteluita vaan raskaana oleva voi itse varata suoraan ajan raskaudenkeskeytyksiä tekevään yksiköön. Lähes kaikki raskaudenkeskeytykset tehdään nykyisin lääkkeellisesti.

Mehiläisessä raskaudenkeskeytyksiä tehdään vain tietyissä yksiköissä nimettyjen lääkäreiden toimesta. Mehiläisessä raskaudenkeskeytyksen suorittava lääkäri yhdessä asiantuntijahoitajan kanssa ohjelmoi ja toteuttaa raskaudenkeskeytyksen, tarvittavat laboratoriokokeet ja jatkoseurannan. Lääkärin avulla suunnitellaan myös tuleva raskaudenehkäisy.

Raskaudenkesto yli 12 raskausviikkoa:

Kun raskaus on yli 12 raskausviikkoa, tarvitaan raskaudenkeskeytystä varten lupa valvovalta viranomaiselta eli Valviralta. Nämä raskaudenkeskeytykset tehdään aina julkisessa sairaalassa. Raskaana olevan tulee itse ottaa viiveettä yhteys oman alueensa julkisen sairaalan raskaudenkeskeytyksiä tekevään yksiköön. Lisäksi voi varata ajan Mehiläisen gynekologin vastaanotolle, missä voidaan arvioida ultraäänitutkimuksella raskauden tilannetta, suunnitella myöhempää raskaudenehkäisyä ja tarjota psykologista tukea.

Epäselvä tilanne:

Mikäli raskaudenkestosta ei ole varmuutta tai on epävarma raskaudenkeskeytyspäätöksestä, kannattaa varata aika Mehiläisen gynekologin vastaanotolle viiveettä. Vastaanotolla voidaan tehdä ultraäänitutkimus, jolla raskauden kesto voidaan määrittää. Samalla voidaan tarjota psykologista tukea ja suunnitella tuleva raskauden ehkäisy.

Raskaudenkeskeytys lääkkeellisesti

Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys tapahtuu kahden eri lääkkeen avulla. Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys on mahdollista raskausviikosta 5 (5+0 rv) alkaen. Raskaudenkeskeytyksessä käytettävät lääkkeet otetaan 1–3 vuorokauden välein. Keskeytyksessä käytetyt lääkkeet voivat aiheuttaa sikiövaurioita, joten lääkkeiden ottamisen jälkeen keskeytystä ei tulisi enää perua.

 1. Raskaudenkeskeytyksen ensimmäisessä vaiheessa otetaan vastaanotolla suun kautta mifepristoni-lääke, joka valmistelee kohtua raskaudenkeskeyttämiselle. Lääke voi joskus aiheuttaa pahoinvointia, alavatsakipuja ja veristä vuotoa.
 2. Toinen lääke, misoprostoli, annostellaan joko emättimen tai suun kautta ja saa aikaan varsinaisen raskauden keskeytymisen; kohtu alkaa supistella ja tyhjentyä verisenä vuotona. Supistukset tuntuvat kuukautiskivuilta. Verinen vuoto kestää yleensä 1–2 viikkoa.

Lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen joudutaan joskus tekemään lisäksi kaavinta verenvuodon tai kohdun epätäydellisen tyhjenemisen vuoksi.

Ehkäisy aloitetaan heti raskaudenkeskeytystoimenpiteen jälkeen. Kierukka voidaan laittaa lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen heti, kun kohtu on tyhjentynyt tai jälkitarkastuksen yhteydessä.

Raskaudenkeskeytys kirurgisesti

Raskaudenkeskeytys kirurgisesti tapahtuu nukutuksessa leikkaussalissa tehtävällä kohdun imukaavinnalla. Kirurginen keskeytys on mahdollista raskausviikon 7–12 välillä. Kohdunsuuta laajennetaan ja kohtu tyhjennetään imulaitteella. Kaavinta tehdään päiväkirurgisena toimenpiteenä, joka ei yleensä vaadi sairaalassa yöpymistä.

Kierukan tai ehkäisykapselin asetus on yleensä mahdollista toimenpiteen yhteydessä. Muu raskaudenehkäisy aloitetaan heti raskaudenkeskeytystoimenpiteen jälkeen.

Jälkitarkastus

Jälkitarkastusta lääkärin vastaanotolle ei enää nykyisin suoraan yleensä sovita, mutta tilannearvio on syytä tehdä, jos vuoto pitkittyy tai muuta poikkeavaa tulisi vointiin. Tällöin apuna voidaan käyttää ultraäänitutkimusta. Ehkäisy aloitetaan heti raskaudenkeskeytystoimenpiteen jälkeen. Kierukka voidaan laittaa yleensä jo jälkitarkastuskäynnillä, mikäli keskeytys ja toipuminen on sujunut ongelmitta.

Raskaudenkeskeytyksen riskit

Lääkkeellisessä raskaudenkeskeytyksessä alle 1 %:ssa ilmenee komplikaationa runsasta verenvuotoa, jolloin saatetaan joutua verensiirtoon tai kohdun kaavintaan. Noin 5 %:lla kohtu ei tyhjene kunnolla lääkehoidolla, ja joudutaan tekemään kohdun tähystys tai kaavinta.

Kirurgiseen raskaudenkeskeytykseen liittyy toimenpiteeseen liittyvä verenvuotoriski sekä harvinaisena riskinä kaavintainstrumentilla tehty kohdun puhkeaminen, joka vaatii tähystysleikkauksen. Kirurgisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen uusintakaavinta tai kohdun tähystys joudutaan tekemään noin 4 %:lle. Antibioottihoidon vaativa infektio tai sen epäily esiintyy lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen 3–5 %:lla ja kirurgisen keskeytyksen jälkeen 4–9 %:lla.

Ilman komplikaatioita sujunut raskaudenkeskeytys ei vaikuta myöhempään hedelmällisyyteen. Toistuvien raskaudenkeskeytysten vaikutusta hedelmällisyyteen ei kunnolla tunneta. On erittäin tärkeää huolehtia luotettavasta raskaudenehkäisystä keskeytyksen jälkeen, jotta toistuvia raskaudenkeskeytyksiä ei tarvittaisi.

Asiantuntijana artikkelissa naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuuli Soini.

Lähteet:
Terveysportti 
Terveyskirjasto 

Hinnasto ja maksaminen

Huomioi hinnastossa
Hinta-arvio sisältää kanta- ja poliklinikkamaksun. Lääkärikohtaiset hinnat löydät ajanvarauksestamme lääkäreiden tiedoista.
PalveluHinta-arvio
Erikoislääkärin vastaanottokäynti
10 min

Hinta per käynti.

Siirry ajanvaraukseen

Hinnat 49.20180.20 €, ilman Kela-korvausta 57.20188.20 €
alk. 49.20 €
Ilman Kela-korvausta
alk. 57.20 €
Erikoislääkärin vastaanottokäynti
20 min

Hinta per käynti.

Siirry ajanvaraukseen

Hinnat 68.20233.20 €, ilman Kela-korvausta 76.20241.20 €
alk. 68.20 €
Ilman Kela-korvausta
alk. 76.20 €
Erikoislääkärin vastaanottokäynti
30 min

Hinta per käynti.

Siirry ajanvaraukseen

Hinnat 77.20403.20 €, ilman Kela-korvausta 85.20411.20 €
alk. 77.20 €
Ilman Kela-korvausta
alk. 85.20 €
Erikoislääkärin vastaanottokäynti
45 min

Hinta per käynti.

Siirry ajanvaraukseen

Hinnat 88.20371.20 €, ilman Kela-korvausta 96.20379.20 €
alk. 88.20 €
Ilman Kela-korvausta
alk. 96.20 €
Psykiatrian erikoislääkärin vastaanottokäynti
30 min

Hinta per käynti.

Varaa aika psykiatrille

Hinnat 87.50253.50 €, ilman Kela-korvausta 104.00270.00 €
alk. 87.50 €
Ilman Kela-korvausta
alk. 104.00 €
Psykiatrian erikoislääkärin vastaanottokäynti
45 min

Hinta per käynti.

Varaa aika psykiatrille

Hinnat 111.00264.00 €, ilman Kela-korvausta 132.00285.00 €
alk. 111.00 €
Ilman Kela-korvausta
alk. 132.00 €
Psykiatrian erikoislääkärin vastaanottokäynti
60 min

Hinta per käynti.

Varaa aika psykiatrille

Hinnat 121.00323.00 €, ilman Kela-korvausta 148.00350.00 €
alk. 121.00 €
Ilman Kela-korvausta
alk. 148.00 €

Usein kysyttyä raskauden keskeytyksestä

Raskaudenkeskeytys tarkoittaa raskaana olevan pyynnöstä tapahtuvaa raskauden päättämistä joko lääkkeellisesti tai kirurgisesti imukaavinnalla.

Uuden lain myötä 1.9.2023 alkaen raskaudenkeskeytys voidaan tehdä raskaana olevan omasta pyynnöstä ennen 12. raskausviikon päättymistä (≤ 12+0 rv) ilman erillisiä perusteluita. Alle 12 raskausviikkoa oleva raskaudenkeskeytystä haluava voi varata suoraan ajan raskaudenkeskeytyksiä tekevään yksiköön ja varata ajan raskaudenkeskeytykseen eikä erillistä lääkärin lähetettä enää tarvita. Lakimuutos ei koske yli 12 raskausviikon raskaudenkeskeytyksiä ja niiden sääntely pysyy ennallaan.

Uuden lain myötä alle 12 raskausviikkoa oleva raskaudenkeskeytystä haluava voi suoraan ottaa yhteyttä raskaudenkeskeytyksiä tekevään yksikköön ja varata ajan raskaudenkeskeytykseen. Jos raskaudenkesto on epäselvä tai raskaudenkeskeytyspäätös on epävarma, kannattaa varata aika gynekologin vastaanotolle.

Mehiläisessä raskaudenkeskeytyksiä tehdään vain tietyissä yksiköissä nimettyjen lääkäreiden toimesta.

Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys tapahtuu kahden eri lääkkeen avulla. Raskaudenkeskeytys on mahdollista raskausviikosta 5 alkaen. Lääkkeet otetaan 1–3 vuorokauden välein. Raskaudenkeskeytyksen ensimmäisessä vaiheessa otetaan vastaanotolla suun kautta mifepristoni-lääke, joka valmistelee kohtua raskaudenkeskeyttämiselle. Toinen lääke, misoprostoli, annostellaan joko emättimen tai suun kautta ja saa aikaan varsinaisen raskauden keskeytymisen.

Lääkkeellisessä raskaudenkeskeytyksessä alle 1 %:ssa ilmenee komplikaationa runsasta verenvuotoa, jolloin saatetaan joutua verensiirtoon tai kohdun kaavintaan. Noin 5 %:lla kohtu ei tyhjene kunnolla lääkehoidolla, ja joudutaan tekemään kohdun tähystys tai kaavinta.

Kirurgiseen raskaudenkeskeytykseen liittyy toimenpiteeseen liittyvä verenvuotoriski sekä harvinaisena riskinä kaavintainstrumentilla tehty kohdun puhkeaminen, joka vaatii tähystysleikkauksen. Kirurgisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen uusintakaavinta tai kohdun tähystys joudutaan tekemään noin 4 %:lle. Antibioottihoidon vaativa infektio tai sen epäily esiintyy lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen 3–5 %:lla ja kirurgisen keskeytyksen jälkeen 4–9 %:lla.

Ilman komplikaatioita sujunut raskaudenkeskeytys ei vaikuta myöhempään hedelmällisyyteen. Toistuvien raskaudenkeskeytysten vaikutusta hedelmällisyyteen ei kunnolla tunneta. On erittäin tärkeää huolehtia luotettavasta raskaudenehkäisystä keskeytyksen jälkeen, jotta toistuvia raskaudenkeskeytyksiä ei tarvittaisi.

Lisää aiheesta

Ehkäisymenetelmät
Lue lisää
Ehkäisy
Lue lisää
Keskusteluapua huoliin, stressiin ja jaksamiseen
Lue lisää