Abortti eli raskauden keskeytys

Jos haluaa keskeyttää alkaneen raskauden, tulisi lääkäriin ottaa yhteyttä mahdollisimman pian, mutta kuitenkin ennen 12. raskausviikkoa. Raskauden voi keskeyttää erityisen painavasta syystä myöhemminkin, mutta silloin siihen tarvitaan erityislupa Valviralta.

Käytännössä abortin saavat kaikki sitä pyytävät. Ensin asiakas kuitenkin tarvitsee aina kaksi lääkärin puoltavaa lausuntoa raskauden keskeytyksestä, jonka perusteella voidaan varata aika kaavintaan.

Raskauden kesto sekä oma mielipiteesi vaikuttavat päätökseen siitä, millä tavoin keskeytys lopulta tehdään. Muista, että keskusteluapua saa ja kannattaa pyytää. Tukea voit saada esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisilta, lähiaikuisilta tai ystäviltä.

Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys

Lääkkeellinen vaihtoehto on tehokas ja turvallinen etenkin alle yhdeksän viikkoa kestäneen raskauden keskeytyksessä. Jos keskeytys päätetään tehdä lääkkeillä, annostellaan lääkkeet 1–3 päivän välein emättimeen niin, että kohtu alkaa supistella ja lopulta se tyhjenee. Varaudu siihen, että saatat tarvita kipulääkkeitä, kun kohtu alkaa supistella. Supistukset ovat verrattavissa kuukautiskipuihin tai kramppeihin. Sairaalassa olon kesto vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan päivään. Verinen vuoto saattaa kestää joskus kaksikin viikkoa.

Lääkkeellisen keskeytyksen selvänä etuna on kohtuun kohdistuvan toimenpiteen (kaavinnan) ja nukutuksen välttäminen.

Kirurginen raskaudenkeskeytys

Raskauden kirurginen keskeytys eli kaavinta tehdään tavallisesti nukutuksessa. Kirurgisessa keskeytyksessä kohdunsuuta laajennetaan ja kohtu tyhjennetään imulaitteella. Toimenpiteen jälkeen sairaalassa täytyy olla muutama tunti. Kotiin pääsee yleensä jo samana päivänä, mutta kotiutuessa naisella olisi hyvä olla saattaja mukana.

Raskauden keskeytyksessä on aina se pieni riski, että esimerkiksi runsaan verenvuodon vuoksi joutuukin jäämään sairaalaseurantaan yön yli.

Abortista toipuminen

Noin kolme viikkoa raskauden keskeytyksen jälkeen on erittäin tärkeää käydä jälkitarkastuksessa. Samalla tehdään raskaustesti, jolla tarkastetaan, että kohtu on tyhjentynyt ja raskaus on varmasti päättynyt. Samalla keskustellaan ja päätetään jatkossa käytettävästä ehkäisymenetelmästä. Psyykkisen olotilan ja mahdollisen lisätuen tarpeen arvioiminen on hyvä ottaa esiin tässä vaiheessa.

Ongelmitta sujuneella yksittäisellä raskaudenkeskeytyksellä ei ole todettu olevan vaikutusta myöhempään hedelmällisyyteen.

joulukuu 2022viikko 48