Timo Mynttinen

Erikoissairaanhoitaja, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Timo Mynttinen erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (IASTI-sertifiointi, 40op)

Monipuolinen kokemukseni auttaa sinua elämäsi haastetilanteissa.

Olen toiminut yritysmaailman johtotehtävissä, sairaanhoitajana erikoissairaanhoidon vaativissa somatiikan yksiköissä, sekä psykiatrisena sairaanhoitajana. Olen tehnyt psykiatrista hoitotyötä akuutti- ja konsultaatiopsykiatriassa, oikeuspsykiatriassa, nuorisopsykiatriassa ja päihdepalveluissa. HUS Nuorisopsykiatria on kouluttanut minut kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvaan masennuksen hoitomalliin. Olen suorittanut merkittävän määrän erilaisia mielenterveys- ja päihdetyön opintoja.

Olen kehittänyt edelleen osaamistani opiskelemalla ratkaisukeskeistä terapiaa Helsingin Lyhytterapiainstituutissa. Valmistuin sertifioiduksi (IASTI) lyhytterapeutiksi (40op) kesäkuussa 2021.

Elokuussa 2021 siirryin kokonaan yksityissektorille. Yksityissektorilla teen neuropsykiatrista yksilöja ryhmäkuntoutusta, ammatillista kuntoutusta ja lyhytterapiaa.

Päätoimeksiantajani on Mehiläinen Oy, Mehiläinen Terapiaklinikka Helsinki.

Keikkailen osa-aikaisesti edelleen myös sairaanhoitajana psykiatrian eri yksiköissä.

Olen urani aikana auttanut erilaisissa elämän kriisitilanteissa olevia ihmisiä. Olen hoitanut vakavia päihde- ja mielenterveysongelmia, ikäviä sairauksia ja tapaturmia. Erityisosaamistani on neuropsykiatria, psykiatria ja päihdeongelmat.

Asiakkaani ovat arvostaneet erityisesti luottamuksellista ja vuorovaikutteista toimintatapaani, sekä ratkaisukeskeistä työotetta. Kaikki keskustelut ovat tietenkin luottamuksellisia ja salassa pidettäviä.

Kouluttajana haluan hyödyntää osaamistani. Erityisen tärkeänä koen ensiapukoulutuksen. Olen toiminut Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajana vuodesta 2014.

Suomen Yrittäjät ovat myöntäneet minulle Hopeisen yrittäjäristin 2021. Minulle on myönnetty Suomen sairaanhoitajaliiton yrittäjätunnus.

Minut on valittu Suomen suurimman sosiaali-, terveysja kasvatusalan ammattijärjestön Tehy:n yrittäjäjaoston puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2024.

Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on asiakaskeskeinen, tavoitteellinen, tulevaisuussuuntautunut, vuorovaikutuksellinen ja voimavarakeskeinen terapian muoto. Siinä etsitään ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan ja terapeutin välillä. Terapiassa suunnitellaan tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi. Näin käytetään hyväksi tulevaisuuden vetovoimaa. Asiakkaiden omilla toiveilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa.

Terapian tuloksellisuudessa ratkaisevinta on terapeutin kyky vuorovaikutukseen, terapeutin uskottavuus ja asiakkaan motivaatio muutokseen, sekä kyky itsereflektioon.

Ajanvarausohje

helsinki.terapiaklinikka@mehilainen.fi tai 046 920 1537 (asiakaspalvelu).

Kielitaito

  • suomi, työkieli

Toimipisteet

Mehiläinen Terapiaklinikka Helsinki
Eerikinkatu 27, 3. krs
Puhelin, Ajanvaraus046 920 1537Hinta 0,084 €/min
Puhelin, Vaihde010 414 0900Hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min