Minnamaria Salminen

Psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, sosionomi AMK

Olen Minnamaria Salminen, koulutukseltani olen perhe- ja pariterapiaan erikoistunut Valviran laillistama psykoterapeutti sekä sosionomi AMK.

Olen työskennellyt yli 20 vuotta erilaisten perheiden parissa. Perheiden ja yksilöiden ongelmat ja haasteet ovat johtuneet usein omaishoitotilanteesta, lapsen tai nuoren erityisen tuen tarpeesta, uupumisesta, sairauksista, kriiseistä tai muista elämää kuormittavista tilanteista.

Asiakkaani ovat kuvanneet minun olevan empaattinen, läsnä oleva, kohtaava ja lämmin. Työotteeni on voimavarakeskeinen, uusiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava, puolueeton ja avoin. Minulle on tärkeä luoda välillemme turvallinen ilmapiiri. Lähdemme yhdessä tutkimaan, millaisia voimavaroja ja vahvuuksia sinulla, perheessänne tai parisuhteessanne on, sekä mitkä ovat ne vaikeudet, jotka pitäisi voittaa.

Perheterapiassa käsittelemme perhe-elämäänne vaikeuttavia asioita ja etsimme uusia, toimivia tapoja kommunikointiin ja vuorovaikutukseen eri perheenjäsenten kesken. Tavoitteena on koko perheen hyvinvointi (Kela-korvaus mahdollinen).

Pariterapiassa etsimme ratkaisuja parisuhdettanne vaikeuttaviin tilanteisiin ja pyrimme vahvistamaan molempien osapuolten kykyä ymmärtää itseään sekä toista. Yhdessä etsimme uusia toimintatapoja ja näkökulmia, sekä keinoja edetä kohti toivottua ja hyvää elämää (Kela-korvaus mahdollinen).

Yksilöterapiassa keskitymme juuri sinun hyvinvointiasi estävien asioiden käsittelemiseen. Tavoitteena on löytää keinoja ja voimavaroja mahdollisimman hyvän arjen tueksi (ei Kela-korvausmahdollisuutta)

Voimme tavata ensin tutustumiskäynnin merkeissä ja sopia joko muutamien kertojen lyhytpsykoterapiakokonaisuudesta tai sitten pidempikestoisesta terapiajaksosta. Voimme tavata myös etänä, joten asiakkaat voivat olla mistä päin Suomea tahansa.

Kielitaito

  • suomi, äidinkieli

Toimipisteet

Mehiläinen Terapiaklinikka Oulu
Uusikatu 53
Puhelin, Ajanvaraus050 449 7739Hinta 0,084 €/min