Inremedicin

Symptom som bröstsmärtor, andnöd, blödningar och blåmärken, magbesvär, viktnedgång, feber, ledsmärta och ledsvullnad är vanliga orsaker till att man vänder sig till en läkare specialiserad inom inre medicin. Även andra konstaterade symptom som uppkommit under hälsogranskningen kan leda till ett besök hos en läkare specialiserad inom inre medicin. Dessa symptom kan exempelvis vara högt blodtryck, högt kolesterol, högt blodsocker, hög sänka eller avvikande blodbild t.ex. anemi. Läkaren strävar alltid efter att hitta en förklaring på de symptom som framkommit.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Tapio Ahola
Sisä- ja reumatautien erikoislääkäri
9.7
Teemu Ahola
LT, Kardiologian -ja sisätautien erikoislääkäri
Jari Ahonen
LL, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri
Antti Airio
Sisätautien ja reumasair. erikoislääkäri
9.9