Uratarina: Sanna Kanto

”Onneksi Mehiläisessä ymmärretään, että hoivatyötä tekevät ammattilaiset ovat myös potentiaalisia esimiehiä. Koen että työkokemuksen ja koulutuksen tuoma tietotaito on ensiarvoisen tärkeää, nyt kuin toimin palvelukodin johtajan tehtävissä.”

Kodinhoitaja 1988 ja Lähihoitaja 2002

Toimin vuodesta 1988 kodinhoitajana sekä kotihoidossa että vammaistyössä Valmistuin 2002 oppisopimuksella lähihoitajaksi. Lähihoitajana toimin 2002-2010 erilaisissa muistisairaiden hoiva yksiköissä. Olen työni lomassa käynyt omaehtoisesti vahvistamassa osaamistani muistisairauksiin liittyvissä koulutuksissa. Vuonna 2010 menin töihin Mehiläisen vanhusten palvelukotiin Espoon Villa Andanteen.

Vastuutehtävät yksikössä 2010

Minulla on ollut yksikössämme monia erilaisia vastuutehtäviä; RAI-arviointi vastuu, muistisairaiden ja heidän kohtaamisensa sekä henkilökunnan koulutus muistisairauksiin liittyen ja asukkaiden virkistys jaettuna vastuuna. Muistisairaiden hoiva ja ihmislähtöisen hoivatyön kehittäminen on aina ollut minulle sydämen asia.

Tiimivastaava 2014-2016 ja Uusien yksiköiden tuki 2013-2016

Toimin Villa Andantessa yhden ryhmäkodin tiiminvastaavana vuosina 2014-2016. Pyrin tuossa työssäni kehittämään hoivatyötä ihmislähtöisempään suuntaan ja tunnen siinä myös onnistuneeni.

Olen ollut mukana uusien hoivakotien avaamisissa ja tukenut niin henkilökuntaa kuin asukkaita ja läheisiäkin uudessa tilanteessa. Viimeksi helmikuussa 2016 olin Hyvinkään Mäntykodossa ryhmäkodin tiiminvastaavana tukemassa ja perehdyttämässä sen uutta tiiminvastaavaa.

Geronomi AMK 2015

Opiskelin työn ohella geronomiksi. Opiskelemaan minut sai Intohimoni laajempaankin vanhustyön kehittämiseen. Opinnot onnistui osin opintovapaalla ja osin työaikajoustoin ja tein osa-aika työtä.

Palvelukodin johtaja 2016

Huhtikuussa 2016 minut pyydettiin palvelukodin johtajan sijaiseksi Hoivakoti Onniin Kajaaniin. Työmahdollisuudet ovat siis todella laajat, myös valtakunnallisesti ajateltuna.