Lähihoitaja Nella Louhelainen: ”Saan tehdä kiireetöntä ja inhimillistä hoitotyötä”

Nella Louhelainen työskentelee Kotipalvelu Mehiläisellä hengityshalvauspotilaiden kotiin vietävissä palveluissa. Työ on itsenäistä, vaihtelevaa ja liikkuvaa, ja parasta siinä on se, että vuoron aikana keskitytään yhteen potilaaseen kerrallaan.

On potilaan parranajon aika - laitetaan siis musiikki soimaan.

Tällaista ei tapahtuisi sairaalassa, mutta tällaista on toisinaan lähihoitaja Nella Louhelaisen arki hengitysapupotilaan hoitajana.

Nella työskentelee Kotipalvelu Mehiläisellä kolmen eri potilaan hoitotiimeissä. Työtä tehdään potilaiden kotona ja arkiympäristöissä, jolloin työpäivät ovat asiakkaiden näköisiä.

”Kun perushoitotoimenpiteet on tehty, tehdään sitä, mitä asiakas haluaa”, Nella sanoo.

Jatketaan tv-sarjaa siitä, mihin viimeksi jäätiin, käydään lenkillä tai kahvilla, kuunnellaan musiikkia. Jos potilas haluaa viettää aikaa netissä tai ottaa torkut, saattaa Nella valmistella tavaratilauksia tai siistiä potilaan kotia – tai sitten vaikka lueskella itsekseen.

Työvuoronsa jälkeen Nella voi lähteä kotiin levollisin mielin.

”Tiedän, että olen tehnyt kaiken mitä piti ja ollut riittävä. Myös minun jälkeeni tulee aina seuraava hoitaja, jolla on täysi työaika yhdelle hoidettavalle.”

Kiinnostaako hengityshalvauspotilaan hoitotyö Mehiläisessä?

Ota yhteyttä

Aikaisempaa osaamista ei tarvita - laitehoitoon perehdytetään

Nella on työskennellyt hengityshalvauspotilaiden hoitotiimeissä vuodesta 2016. Aluksi sijaisena, sittemmin vakituisena työntekijänä.

Kotiin vietävät palvelut tai hengityslaitepotilaiden hoito eivät olleet Nellalle entuudestaan tuttuja, mutta tätä hän ei pitänyt esteenä.

”Perushoito on samaa aina, ja asiakkaiden monet perussairaudet olivat minulle entuudestaan tuttuja. Vain laitepuoli oli uutta, ja senkin oppi nopeasti.”

Perehdytysvaiheessa Nella teki useamman perehdytysvuoron kokeneen hoitajan työparina. Valmiudet itsenäiseen työskentelyyn varmennettiin tiimiesihenkilölle tehtävillä näytöillä. Hengityslaiteosaaminen todennettiin laitepasseilla.

”Jos ei vielä parin perehdytysvuoron jälkeen koe olevansa valmis itsenäisiin työvuoroihin, saa perehdytystä sen verran, että varmuutta löytyy”, Nella sanoo.

Itsenäistä työtä moniammatillisessa työyhteisössä

Parhaillaan Nella työskentelee kolmessa eri tiimissä, joista jokaisessa on omat lähihoitajansa, sairaanhoitaja ja tiimivastaava. Työvuorossa Nella on yksin, mutta ympärillä on silti muu hoitotiimi ja moniammatillinen työyhteisö fysioterapeuteista ja laitehuoltajista jalkahoitajiin, sairaanhoitajiin ja lääkäreihin.

Nellalla on aina työssään Kotipalvelu Mehiläisen koordinaattoreiden ja tiimivastaavien sekä tarvittaessa potilaan oman lääkärin tuki. Näiden puoleen voi aina kääntyä, jos tarvetta tulee, Nella sanoo.

”Olen aina tarvittaessa saanut Kotipalvelu Mehiläisestä hyvin tukea.”

Hengityshalvauspotilaan hoitotyössä tarvitaan Nellan mukaan pelisilmää, empaattisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Huumorikin auttaa. Lisäksi pitää olla pystyä itsenäisiin päätöksiin.

”Suosittelen tätä työtä avoimelle ja ulospäin suuntautuneelle ihmiselle joka ei karta vastuuta. Kun vuorossa on yksin, on vastuussakin yksin, vaikka tietysti taustatuki on aina olemassa.”

Työ tukee myös hoitajan hyvinvointia

Henkilökohtaista ja inhimillistä - tällaiseksi Nella luonnehtii nykyistä työtään. Tämä johtuu pitkälti siitä, että päivät etenevät potilaan omien toiveiden ja aikataulujen mukaisesti. Työ pysyy vaihtelevana, koska potilailla on myös eri sairauksia, jotka vaativat erilaisia hoitotoimenpiteitä.

Nellan omaa jaksamista tukee se, että työtä saa tehdä omalla persoonallaan - ja se, että työpäivien aikana pääsee liikkeelle.

Potilaasta riippuen työvuoroon voi kuulua pullakahvit torilla tai ulkona lenkkeilyä, joskus vaikka konsertti tai urheiluottelu. Tällöin Nella saa avukseen toisen hoitajan, että hoitotoimenpiteet onnistuvat myös liikenteessä.

Olennaista on myös se, että kiirettä on harvoin. Tällöin työssä ehtii tehdä parhaansa.

”Minulla on yhden työvuoron aikana yksi hoidettava potilas. Monella mittapuulla se on luksusjuttu. Tämä työ sopii omaan työmoraaliini”, Nella sanoo.

Kiinnostaako hengityshalvauspotilaan hoitotyö Mehiläisessä?

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta