Uratarinat

Mehiläisen työntekijät kertovat uratarinoistaan, itsestään, osaamisestaan ja työstään Mehiläisessä.

Lue, miten terveydenhuollon ammattilaiset viihtyvät työssään.

Kokemuksia Mehiläisen työntekijöiltä

Ellinoora Snicker toimii Mehiläisessä röntgenhoitajana. Hänen työnsä ytimessä on kuvantaminen, jota tehdään erilaisilla laitteilla, kuten luunkuvaus- tai magneettitutkimuslaitteella. Ellinooran mukaan röntgenhoitajan työssä tarvitaan laitteiden käytön myötä monenlaista teknistä osaamista. Työhön kuuluu myös muun muassa asiakkaiden opastamista kuvausasentoihin. Tällöin Ellinoora saattaa käyttää apuna huumoriakin saadakseen asiakkaansa tuntemaan olonsa mukavaksi joskus erikoisissakin asennoissa.

Lähihoitajaopiskelija Anna toimii lähihoitajana ikääntyneiden asumispalveluita tarjoavassa Mehiläisen Mainiokoti Kristiinassa. Hän on päätynyt työhönsä alkujaan Filippiineiltä asti. Anna kertoo, että palkitsevinta hänen työssään on nähdä asiakkaiden hymyt, antaa heille parasta hoivaa ja kuulla siitä kiitokset. Tärkeää henkistä tukea työhönsä hän saa työkaveriltaan. He ovatkin Annan mukaan parasta hänen työssään.

Miska Lindström toimii lähihoitajana ja vuorovastaavana Kotipalvelu Mehiläisessä Turussa. Hän vastaa työssään ikääntyneiden asiakkaidensa perushoidosta ja avustaa heitä arjen askareissa. Miska kokee työnsä erittäin vastuulliseksi ja merkitykselliseksi – eikä vähiten siksi, että hän saattaa olla ainoa ihminen, joka käy asiakkaidensa luona. Siksi hän haluaa antaa itsestään kaiken tavatessaan asiakkaitaan.

Lähihoitajaopiskelija Cassandra on töissä lähihoitajana vammaisille asumispalveluita tarjoavassa Onnikodissa Sipoossa. Hän viihtyy työssään niin hyvin, että suosittelee lähihoitajan töitä ihan jokaiselle. Työn keskiössä on läsnäolo ja tukena oleminen – ja asiakkaiden auttamisen ohella myös hauskanpito heidän kanssaan. Lähihoitajan työ onkin Cassandran mielestä sekä tärkeää että kivaa.

Petra Heikkinen työskentelee heräämöhoitajana Turun Mehiläisen sairaalassa. Hän ottaa työssään potilaat vastaan, valmistelee heidät leikkaukseen, huolehtii heidän leikkauksen jälkeisestä toipumisestaan ja kivunhoidostaan sekä antaa kotiutusohjeet. Petralle työn merkitys syntyy vahvasti toisten auttamisesta ja siitä, että päivän päätteeksi tietää tehneensä jotain tärkeää. Hän kokeekin onnistuneensa työssään ennen muuta silloin, kun kuulee asiakkaansa suusta sanat ”Oli ihan mukava käynti ja voisin tulla uudestaan”.

Kimmo Myrskyranta toimii Mehiläisessä sairaalan leikkausosastolla sairaanhoitajana ja tiimiesihenkilönä. Hänestä parasta Mehiläisessä on se, että töitä pääsee tekemään todella monipuolisesti ja omaa ammattitaitoaan voi hyödyntää täysillä. Kimmo kokeekin työnsä sekä kivaksi että sopivan haastavaksi.

Essi Sjövall työskentelee lähihoitajana mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikössä. Hän kokee työnsä merkitykselliseksi, sillä hän saa auttaa ihmistä ja luoda heille toivoa paremmasta huomisesta sekä elämästä. Hän pääsee työssään näkemään asukkaan kehityksen kaaren ja toipumisen.

Jenni Saarinen toimii digihoitajana Mehiläisen digitaalisissa terveyspalveluissa OmaTyöterveys-tiimissä. Jenni kehuu perehdytystä työhönsä ennenkuulumattoman hyväksi ja kertoo saaneensa asiantuntevaa ja ihmisläheistä tukea ja apua tilanteessa kuin tilanteessa.

Kiia Einistön mielestä sairaanhoitajan työ Mehiläisen Digiklinikalla on täynnä hyviä puolia. Tietolähteitä on käytettävissä ihan eri tavalla kuin sairaalaympäristössä, ja tietoa pääsee jakamaan potilaille reaaliajassa. Ympärillä on tiivis tiimi, jossa kaikki tekevät työtään suurella sydämellä ja yhteisen vision suuntaamana.

HR-asiantuntijana ja tiimivastaavana työskentelevällä Irina Nylundilla on takanaan kymmenen vuoden ura Mehiläisen palveluksessa. ”Toimin tiimivastaavana Mehiläisen HR-neuvontapalveluissa. HR neuvontapalveluissa palvelemme koko konsernin esihenkilöitä, joten kaikki Mehiläisen liiketoiminnat ovat tulleet minulle tutuksi”, Irina kertoo työstään.

Annika Stenius on työskennellyt Mehiläisessä kätilönä ja lapsettomuushoitajana jo parikymmentä vuotta. ”Avustan lääkäreitä lapsettomuuteen ja gynekologiaan liittyvissä toimenpiteissä, ja neuvon ja ohjaan asiakkaita lapsettomuushoitojen aikana sekä puhelimitse että klinikalla. Huolehdin myös vastaanoton tilojen, laitteiden ja välineiden ylläpidosta”, Annika avaa työtehtäviään.

Nella Louhelainen työskentelee Kotipalvelu Mehiläisellä hengityshalvauspotilaiden kotiin vietävissä palveluissa. Työ on itsenäistä, vaihtelevaa ja liikkuvaa, ja parasta siinä on se, että vuoron aikana keskitytään yhteen potilaaseen kerrallaan.

Noora Tauriainen tuli bioanalyytikoksi ja vastuuhoitajaksi Mehiläinen Porvoon Lääkärikeskuksen laboratorioon helmikuussa 2022. Hän kehuu saaneensa työhönsä sekä lämpimän vastaanoton että erinomaisen perehdytyksen.

Fysios Mehiläisen OMT-fysioterapeutti Ninalle parasta työssä ovat ihmiskohtaamiset. Hänelle on tärkeää kohdata jokainen asiakkaansa kokonaisuutena ja sellaisena kuin hän on.

Lauri kokee fysioterapeutin työnsä Fysios Mehiläisessä hyvin merkitykselliseksi. ”Parasta työssä on se, kun näkee aidosti asiakkaan onnistuvan jossain, eli asiakas saavuttaa jonkin itselleen merkityksellisen tavoitteen”, hän kertoo.

Jaakko on työskennellyt Mehiläisessä fysioterapeuttina jo 20 vuotta ja jaksaa innostua työstään yhä uudelleen.

Hammas Mehiläisen johtavalla hoitajalla Miia Ruhasella on takana kymmenvuotinen ura Mehiläisessä. Siihen mahtuu monenlaisia tehtäviä ja lämpimiä muistoja varsinkin korona-ajan alusta. Miian mielestä Mehiläisen erottaakin muista työpaikoista ihmiset ja se, että täällä jokaisella on mahdollisuus luoda uraa ja saada työmahdollisuuksia – vaikka yli liiketoimintarajojen.

Mehiläisen palveluneuvojat kertovat työnsä parhaita puolia Mehiläisessä. Mehiläisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset työskentelevät joka päivä tinkimättömästi yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaidemme hyväksi.

Mehiläiseen sairaanhoitajaksi harjoittelun innoittamana päätynyt Elsa iloitsee työssään erityisesti tiimistään, jossa yhteistyö toimii ja kaikki auttavat toisiaan. Elsa oli kuullut Mehiläisestä paljon hyvää jo opiskeluaikanaan.

Mehiläisessä työterveyshoitajana työskentelevän Sumeijen mielestä Mehiläinen eroaa muista työpaikoista etenkin kolmessa asiassa: tosi hyvä työyhteisö, toimiva ja kannustava organisaatiokulttuuri sekä se, miten paljon työntekijöihin panostetaan. Siksi hän rohkaisee muitakin hakemaan Mehiläiseen.

Mehiläisessä terveyskeskuslääkärinä työskentelevä Juho pitää työssään erityisesti tiiviistä työyhteisöstään. Hän arvostaa myös arjessa helpoksi tehtyä konsultointia sekä sitä, että voi tehdä työnkuvastaan omannäköisensä ja suorittaa koko erikoistumispolkunsa Mehiläisessä.

Mehiläisestä löytyy todistetusti sekä rautaista ohjelmistoalan osaamista että uudistamiskykyä. Työelämäpalveluissamme työskentelee vuoden 2022 Mimmit koodaa -palkinnon voittanut Susanna Kyllönen, jonka uratarina on monella tapaa inspiroiva. Susanna on ainutlaatuinen esimerkki naisten innostamisesta ohjelmistoalalle.

Mehiläisessä henkilökohtaisena avustajana työskentelevä Julius kertoo: ”Hyvän työpaikan Mehiläisestä tekee se yhteisöllisyys. Ja se tuki, mitä saa kaikilta, varsinkin esimiehiltä ja omilta kollegoilta. Me ollaan tosi tiivis porukka.”

Mehiläisessä lähihoitajana työskentelevälle Hannalle työ merkitsee paljon - se on tilaisuus tehdä hänen hoitamiensa kehitysvammaisten lasten ja nuorten elämästä rikasta ja positiivista. Hanna on kokeillut urallaan monenlaisia tehtäviä ja arvostaa Mehiläisen tarjoamia kehittymismahdollisuuksia.

Mehiläisessä vastaavana hoitajana työskentelevä Harri kertoo: ”Parasta on, kun me omana työyhteisönä saadaan hyvää asiakaspalautetta meidän asiakkailta.”

Mehiläisessä gynekologina työskentelevä Sonja kertoo: ”Työ merkitsee mulle ennen kaikkea jatkuvaa mahdollisuutta oppia uutta ja kehittyä niin tiedollisesti kuin taitojen puolesta ja myös ihmiskohtaamisen puolesta.”

Mehiläisessä verkkokehittäjänä työskentelevä Marko kertoo: ”Mehiläisellä saa oman äänensä kuuluviin ja saa täyden luoton omaan tekemiseen.”

Mehiläisessä työterveyspsykologina toimivalle Marialle työn suola löytyy monipuolisuudesta ja mahdollisuudesta valita oman kiinnostuksen mukaan, mihin suuntautuu. Mehiläistä hän pitää työnantajana kehittyvänä, eteenpäin menevänä, innovatiivisena, yritteliäänä ja aktiivisena.

Mehiläisessä hammaslääkärinä työskentelevä Anni kertoo: ”Joka päivä töissä on hauskaa ja kyllä me nauretaan ihan joka päivä.” Anni arvostaa Mehiläisessä myös työn joustavuutta, osaavaa ja moniammatillista työyhteisöä sekä mahdollisuutta keskittyä omaan työhön.

Mehiläisessä puheterapeuttina työskentelevä Linda kertoo: ”Suosittelisin Mehiläistä työpaikkana siksi, että täällä on tosi huolehtivainen ilmapiiri työntekijöistä, on hyvää ja sujuvaa tiedonvaihtoa ja työntekijänä et ole täällä yksin.”

Mehiläisessä työfysioterapeuttina työskentelevä Nina kertoo: ”Mun työkaverit on myös ystäviä, eli on tosi läheisiä ystävyyssuhteita tullut työn mukana.”

Mehiläisessä Senior Managerina/tiiminvetäjänä työskentelevä Mick kertoo: ”Mun työssä parasta Mehiläisellä on kollegat, joiden kanssa näitä hommia tehdään. Täällä tehdään mun mielestä ihan huippuasenteella roolista riippumatta hommia.”

"Mehiläisellä hammashoitajalle löytyy hyvin monipuolinen työnkuva, kiva työporukka ja mahdollisuudet kehittyä", hammashoitaja Kaisu Aaltonen sanoo.

Mehiläisellä digilääkäreinä työskentelevät Mikko Klemola ja Karin Stenius-Söderlund kertovat, mitä työn todellisuus on ja miksi jokaisen lääkärin kannattaisi harkita Digiklinikkaa osaksi työnkuvaansa.

Inna kertoo olevansa erityisen tyytyväinen, että sai muokata työpaletistaan omannäköisen. Eri mittaisten lyhytpsykoterapioiden lisäksi hän tekee konsultointia Mehiläisen työterveyspalveluiden puolelle.

Helsinkiläinen erikoistuva lääkäri Farid Sayed jätti työnsä Jemenin kriisialueella mielessään haave kirurgin urasta. Unelma sai hänet perheineen muuttamaan Lapin Simoon omakotitaloon. Nyt hän erikoistuu kirugiaan kemiläisessä keskussairaalassa, Mehiläisen Länsi-Pohjassa.

Etälääkärit Pilvi Schmidt, Jaana Ronkainen ja Riikka Kiviharju kertovat millaista on tehdä lääkärin työtä etäyhteyden kautta. "Voin pitää etävastaanottoa kotoa, toimistolta tai vaikkapa kesämökiltä. Tämä tuo tärkeää joustoa arkeen."

Mehiläisellä sairaanhoitaja löytää yhtä monenlaisia uramahdollisuuksia kuin työnkuviakin, aina perusterveydenhuollosta ja vanhustyöstä lastensuojelun palveluihin. Uransa alkuvaiheessa olevat Netta ja Linda ovat päässeet nopeasti haastamaan itseänsä uusissa rooleissa.

Kun lapsi saapuu lastensuojelun piiriin, vieraat ammattilaiset ottavat kasvattajan roolin haastavassa tilanteessa. Tutustuimme lastensuojelun ohjaajien työhön maan suurimman yksityisen toimijan, Familarin, vaativan laitoshoidon yksikössä.

Tutustu työterveyshoitajan työhön Mehiläisessä! Mehiläisessä työterveyshoitajana työskentely on monipuolista ja alan digitaalisten palveluiden edelläkävijänä vahvuutemme ovat muun muassa kehittymismyönteisyys sekä oman näköisten työtapojen mahdollistaminen.

Marja Hokkanen ja Aileen Handolin ymmärtävät hyvän työnantajan arvon hammaslääkärin työssä. Nyt he kertovat miten joustavuus, luotettavuus ja kollegiaalisuus auttavat heitä keskittymään oleelliseen.

Matti Keränen ja Toni Keski-Jyrä ovat digilääkäreitä. He pitävät vastaanottoaan Mehiläisen Digiklinikalla chat-yhteyden avulla. Onko etävastaanotto tulevaisuudessa osa jokaisen lääkärin arkea, ja miltä lääkärin rooli tämän muutoksen keskellä näyttää?

Mehiläisen Työterveyden Akatemian tarkoituksena on kouluttaa lääkäri joustavasti ja helposti yhden katon alla. Yliopistojen kanssa yhteistyössä tehtävään koulutukseen etsitään nyt uusia lääkäreitä ympäri Suomen. Yksi tilaisuuteen tarttuneista on erikoistuva lääkäri Tiina Linnavirta, joka kertoo nyt, miksi valitsi ohjelman.

Lääkäriksi kasvaminen on matka, jossa ei ehkä ikinä pääse määränpäähän. Sen varrella ehtii kuitenkin kerätä monia oppeja potilaan kohtaamisesta, omien rajojen tunnistamisesta ja kysymisen tärkeydestä. Kysyimme pitkän uran tehneeltä Helena Kemppiseltä millaisia neuvoja hän antaisi nuorempien lääkärien matkaan.

Millaiset edellytykset lähihoitajat tarvitsevat tehdäkseen työnsä hyvin? Lue kolmesta varsinais-suomalaista lähihoitajasta, jotka tekevät työtään vanhustenhoidossa ylpeästi ja täydellä sydämellä.