Tutustu meihin mehiläisiin

Jokainen meistä mehiläisistä on erilainen. Yksi asia kuitenkin yhdistää meitä kaikkia - meillä on elämä tehtävänä. Tutustu ammattilaistemme kokemuksiin ja ajatuksiin siitä, millaista on työskennellä Mehiläisessä ja millainen työyhteisömme on.

Tutustu meihin mehiläisiin

Tällä sivulla pääset tutustumaan ammattilaisiimme heidän tarinoidensa kautta. Meillä Mehiläisessä työskenteleekin laaja joukko eri alojen ammattilaisia aina lääkäreistä lähihoitajiin ja web-kehittäjiin. Tarinoiden kautta pääset tutustumaan siihen, mitä tarkoittaa meillä vallitseva tekemisen meininki, miksi asiantuntijamme viihtyvät meillä ja mikä on parasta Mehiläisessä. Tarinoissa ammattilaisemme kuvailevat omin sanoin, millainen on meidän välittävä työilmapiiri, jossa jokainen huomioidaan omana itsenään ja ideoita sekä mielipiteitä kuunnellaan.

Tutustu kuinka meillä pääsee vaikuttamaan omaan työhön, kokeilemaan eri työtehtäviä ja kehittämään osaamista mielenkiinnon kohteiden mukaan. Esimerkiksi sosiaalipalveluiden yksiköissä meillä on ammattilaisille mahdollisuuksia työskennellä lasten ja nuorten, vammaisten tai vaikkapa ikäihmisten parissa. Meillä on myös mahdollista vaihtaa roolia aivan toiseen tai edetä uralla esimerkiksi asiantuntijasta yksikönjohtajaksi.

Kaikkia näitä ammattilaistemme tarinoita yhdistää halu työskennellä asiakkaidemme terveyden ja hyvinvoinnin eteen. Ammattilaisemme tekevät kukin omalla tavallaan merkityksellistä työtä täydellä sydämellä.

Kokemuksia Mehiläisen työntekijöiltä

Julia työskentelee hammaslääkärinä Hammas Mehiläinen Espoon Tapiolan ja Ison Omenan toimipisteissä. Ennen hammaslääketieteen opintojaan hän ehti opiskella genetiikkaa ja aloitti valmistumisensa jälkeen Mehiläisessä ammatinharjoittajana.

Samppa Harmainen on viihtynyt ortopedinä Mehiläisen Oulun sairaalassa jo vuodesta 2015. Hän kertoo olevansa tavattoman tyytyväinen ammatinvalintaansa ja kokee potilaiden parantamisen erittäin palkitsevaksi.

Jaana Ronkainen työskentelee lastenlääkärinä Mehiläisen Oulun lääkärikeskuksessa ja Mehiläinen Länsi-Pohjassa Kemissä, Torniossa ja Keminmaassa. Hän on toiminut ammatinharjoittajana jo liki 20 vuotta ja keskittänyt työnsä Mehiläiseen. ”Mä teen samanaikaisesti tutkimustyötä, niin mä en oikeastaan tiedä parempaa paikkaa, missä voin nämä kaksi asiaa yhdistää”, hän kertoo.

Hanne Vahtera on työskennellyt työterveyslääkärinä Mehiläisen Turun Kauppiaskadun lääkärikeskuksessa vuodesta 2015 lähtien. Hannen mehiläisuraan on mahtunut työskentelyä niin etävastaanotolla, päivystyksessä kuin poliklinikkavastaanotolla - aina joustavasti hänen toiveidensa mukaan.

Niko Suoraniemi toimii lääkärinä Terveyskeskus Mehiläisen Ruoholahden terveysasemalla. Lääkäriksi Nikon veti alkujaan halu auttaa ihmisiä ja tehdä merkityksellisestä työtä. Parasta hänen työssään ovatkin potilaskohtaamiset ja ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen.

Ida toimii palveluneuvojana Mehiläisen valtakunnallisessa asiakaspalvelukeskuksessa. Koulutustaustaltaan hän on lähihoitaja.

Hanna Juhola työskentelee Mehiläisen digitaalisissa palveluissa laatu- ja regulaatiopäällikkönä. Hän vastaa laatu- ja regulaatioasioista myös Mehiläisen tytäryhtiön BeeHealthyn puolella.

Kuntoutuksenohjaajaksi opiskellut Janna työskentelee ohjaajana Familarin avopalveluissa. Hän pääsee vaikuttamaan työssään monella tapaa lasten ja nuorten elämänlaatuun sekä mahdollisuuksiin elää omannäköistä ja hyvää elämää. Janna kokeekin työssään vahvaa merkityksellisyyden tunnetta.

Harri Koskella on takanaan kuuden vuoden työura vastaavana ohjaajana Familarin lastensuojeluyksikössä. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi kouluttautunut Harri opiskelee parhaillaan myös sosionomiksi.

Sosionomi Juha ”Jussi” Naumanen työskentelee Onnikodeissa vastaavana ohjaajana kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan parissa. Jo opiskeluaikana vammaistyölle sydämensä menettänyt Jussi viihtyy työssään erinomaisesti.

Lis-Mari Kivelä on toiminut ohjaajana ja tiimivastaavana Onnikodeissa jo vuodesta 2011. Alkujaan laitoshuoltajataustainen Lis-Mari kiinnostui kehitysvammatyöstä muutettuaan uudelle paikkakunnalle ja kuljettuaan usein paikallisen Onnikodin ohi. Niinpä hän päätti opiskella lähihoitajaksi ja päätyi lopulta kyseiseen Onnikotiin töihin.

Teemu Manninen toimii tiimivastaavana Mehiläisen Ykköskodeissa. Koulutustaustaltaan hän on lähihoitaja ja opiskelee parhaillaan myös sairaanhoitajaksi. Työhön mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa Teemun veti halu auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti.

Päivi Roivas toimii psykologina ja psykoterapeuttina Mehiläisen Psykoterapiapalveluissa. Hän innostui ihmisen käyttäytymisestä ja psykologian monista mahdollisuuksista jo lukion psykologian tunneilla.

Jo yläasteikäisestä lääkäriksi tähdännyt Jyri Aalto toimii yleislääkärinä ja vastaavana lääkärinä Mehiläisen Vantaan Tikkurilan lääkärikeskuksessa. Aikoinaan sulkapallon parissa kilpaurheillut Jyri työskentelee myös Urheilu Mehiläisen puolella.

Jaana Kaleva-Kerola työskentelee syöpätautien ylilääkärinä Mehiläinen Länsi-Pohjan keskussairaalassa. Haave työstä syöpätautien parissa heräsi hänellä jo opiskeluaikana ja on sittemmin realisoitunut pitkäksi työuraksi keskussairaalaonkologina.

Virpi Kuismanen toimii vastaavana lääkärinä Keminmaan terveysasemalla. Virpistä antoisinta hänen työssään on kehittäminen. Hän haluaa panostaa siihen, että terveyskeskustyö on mielekästä ja että sitä on mukava tehdä. Kahvihuoneesta kuuluva naurunremakka onkin Virpille aina varma merkki siitä, että hän on onnistunut työssään.

Tuomas Nyrhilä työskentelee vastaavana lääkärinä Mehiläinen Vaasan lääkärikeskuksessa. Lisäksi hän toimii anestesialääkärinä. Lääkärin ammatti oli Tuomakselle itsestään selvä valinta jo lapsuusvuosina. Työssään Mehiläisessä hän onkin päässyt kokemaan monia merkityksellisiä hetkiä.

Petri Valkonen työskentelee fysioterapeuttina Lahden sote-keskuksessa. Urheilutaustaisen Petrin johdatti fysioterapian pariin kiinnostus liikuntaan sekä ihmiskehon toimintaan ja sen kehittämiseen. Työ asiakkaiden kiputilojen helpottamisen ja toimintakyvyn parantamisen parissa onkin tarjonnut hänelle monia palkitsevia hetkiä.

Matjoi Mäki-Jussila työskentelee terveydenhoitajana Mehiläisen Ruoholahden terveysasemalla. Terveydenhoitajan ura kiinnosti häntä alun perin varmojen työllisyysnäkymien vuoksi. Työskentely Mehiläisessä on kuitenkin todistanut, että ammatti on täynnä monia muitakin mahtavia puolia.

Annina Vierre työskentelee tiimiesihenkilönä ja hammashoitajana Hammas Mehiläinen Kouvolassa. Hän on taustaltaan alanvaihtaja, jonka innoitti hammashoitajan uralle alun perin päivätyön kaipuu. Työnsä arjessa Annina nauttii erityisesti työtehtäviensä vaihtelevuudesta ja siitä, ettei ikinä voi tietää, mitä päivä tuo tullessaan.

Fysios Mehiläisen Turun toimipisteen esihenkilön Sannakaisa Vastamäen työura käynnistyi 11 vuotta sitten fysioterapeutin työssä. Esihenkilötehtäviin hän hyppäsi neljä vuotta sitten. ”Mun työssä parasta on ihmiset, joiden kanssa mä saan työskennellä päivittäin”, esihenkilön roolissa selvästi viihtyvä Sannakaisa kertoo.

Anne Karvonen työskentelee tiimivastaavana ja sairaanhoitajana Mehiläisen Mainiokoti Vuoksessa. Anne aloitti hoitoalalla alun perin lähihoitajan tehtävissä. Niiden yhteydessä virinnyt kiinnostus sairaanhoidolliseen työhön innoitti hänet opiskelemaan myöhemmin myös sairaanhoitajaksi.

Juulia Tuominen toimii työterveyshoitajana Mehiläinen Salossa. Hänen urapolkunsa Mehiläisessä sai alkunsa ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopintoihin kuuluvasta harjoittelujaksosta. Sen jälkeen jatkoa seurasi ensin äitiyslomasijaisena, kunnes vuorossa olikin vakinainen työterveyshoitajan pesti.

Sanna Arell on töissä työterveyshoitajana Mehiläinen Uudessakaupungissa. Hänen urasuunnitelmansa liittyivät alun perin musiikkiin, kunnes kesken konservatoriopintojensa hän keksikin opiskella terveydenhoitajaksi. Työterveyshoitajan työ Mehiläisessä on todistanut, että sekä ammatin että työnantajan valinta osuivat oikeaan.

Anne-Maria Holappa työskentelee yksikönjohtajana Mehiläisen Onnikoti Kaasissa, joka tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua vammaisille. Hän toimii myös vastaavana sairaanhoitajana. Anne-Marian urapolku kohti hänen nykyistään työtään lähti liikkeelle aikuisiällä lähihoitajaksi opiskelusta. Tämän jälkeen hän jatkoi kouluttautumistaan ensin sairaanhoitajaopinnoilla ja myöhemmin myös ylempien ammattikorkeakouluopintojen parissa.

Lähihoitajana ikäihmisten asumispalveluja tarjoavassa Mainiokoti Siirissä toimiva Kirsi Myllyneva tiesi jo pienenä haluavansa hoitajaksi. Niinpä hän päätyi opiskelemaan lukion jälkeen terveydenhoito-oppilaitokseen. Lähihoitajan työ Mehiläisessä on osoittanut alan valinnan oikeaksi, ja Kirsi tykkää työstään edelleen.

Elli Ravander toimii IVF-biologina Felicitas Mehiläinen Oulun lapsettomuusklinikalla. Hänen työnsä keskiössä on auttaa uuden elämän luomisessa. Biologiaa opiskellut Elli kertoo olevansa todellisessa unelma-ammatissaan ja kokee työnsä lapsettomuushoitojen parissa erittäin merkitykselliseksi.

Tuomas Antikainen toimii kuljettajana Kotipalvelu Mehiläisen Ateriapalveluissa, jonne hän päätyi alun perin kesätöiden kautta. Tuomaksen työpäivät koostuvat aterioiden kuljettamisesta asiakkaiden kotiin. Hän kokee työllään olevan erittäin suuri merkitys, sillä vaikka kaikki tarvitsevat ruokaa, kaikki eivät pääse sitä itse ostamaan.

Hammaslääkäri Kiira Löfberg ja suu- ja leukakirurgi Olli Teronen ovat hyvin tyytyväisiä työhönsä Hammas Mehiläisessä. Kiira nostaa esiin etenkin joustavat työajat, modernit työtilat ja uudet työvälineet – sekä potilaiden positiiviset kommentit. Olli puolestaan iloitsee siitä, että potilashankintaa ei tarvitse miettiä. Näin paukkuja jää tärkeimpään eli asiakkaiden kohtaamiseen.

Tiimivastaava, sairaanhoitaja Kirsi Sieppi ja lähihoitaja Riina Siren työskentelevät Mehiläisen Mainiokodeissa, joka tarjoaa asumis- ja hoivapalveluita ikäihmisille. He keskittyvät työssään luomaan asukkailleen kodin tuntua, hyvää arkea ja merkityksellistä elämää huolehtien jokaisen tarpeista ja hyvinvoinnista.

Leroy toimii lähihoitajana ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluita tarjoavassa Mainiokodeissa. Hän kertoo työnkuvansa olevan laaja: työ voi olla niin asukkaiden päivittäisissä toiminnoissa auttamista kuin elämän loppuvaiheen hoitoa. ”Parasta on, että kun tulen töihin tiedän, että teen arvokasta ja tärkeää työtä”, hän kertoo.

Riku Urholin, Henri Peltomaa ja Minna Mäkiranta toimivat ohjaajina lastensuojelun palveluita tarjoavassa Familarissa. Kolmikko kertoo, että ohjaajan työ on pitkälti tavallisen arjen elämistä lasten ja nuorten kanssa. Siihen mahtuu niin arjen rutiineista huolehtimista, harrastuksiin kuljettamista kuin henkilökohtaisia keskusteluita. Henri vertaakin työtään ison perheen pyörittämiseen.

Lähihoitaja Mira Nurminen ja sairaanhoitaja Maria Levonperä työskentelevät Onnikoti Runossa, joka tarjoaa asumispalveluita nuorille kehitysvammaisille. Kaksikon työn keskiössä on toimia asukkaille arjen tukipilareina ja ohjaajina – jokaiselle heidän omien tarpeidensa mukaan. Miran mukaan tehtävänä on eräällä tavalla tehdä itsestään tarpeeton. ”He osaavat itse, kun saavat sen tarvitsemansa ohjauksen”, hän kertoo.

Sari ja Pinja työskentelevät lähihoitajina Mehiläisen Ykköskodeissa, joka tarjoaa asumis- ja kuntoutuspalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Sari kuvaa työtään hyvin ihmisläheiseksi ja vapaaksikin. Siihen kuuluu hoidollista työtä, mutta olennaisinta on hänen mukaansa olla ihminen ihmiselle.

Ellinoora Snicker toimii Mehiläisessä röntgenhoitajana. Hänen työnsä ytimessä on kuvantaminen, jota tehdään erilaisilla laitteilla, kuten luunkuvaus- tai magneettitutkimuslaitteella. Ellinooran mukaan röntgenhoitajan työssä tarvitaan laitteiden käytön myötä monenlaista teknistä osaamista. Työhön kuuluu myös muun muassa asiakkaiden opastamista kuvausasentoihin. Tällöin Ellinoora saattaa käyttää apuna huumoriakin saadakseen asiakkaansa tuntemaan olonsa mukavaksi joskus erikoisissakin asennoissa.

Lähihoitajaopiskelija Anna toimii lähihoitajana ikääntyneiden asumispalveluita tarjoavassa Mehiläisen Mainiokoti Kristiinassa. Hän on päätynyt työhönsä alkujaan Filippiineiltä asti. Anna kertoo, että palkitsevinta hänen työssään on nähdä asiakkaiden hymyt, antaa heille parasta hoivaa ja kuulla siitä kiitokset. Tärkeää henkistä tukea työhönsä hän saa työkaveriltaan. He ovatkin Annan mukaan parasta hänen työssään.

Miska Lindström toimii lähihoitajana ja vuorovastaavana Kotipalvelu Mehiläisessä Turussa. Hän vastaa työssään ikääntyneiden asiakkaidensa perushoidosta ja avustaa heitä arjen askareissa. Miska kokee työnsä erittäin vastuulliseksi ja merkitykselliseksi – eikä vähiten siksi, että hän saattaa olla ainoa ihminen, joka käy asiakkaidensa luona. Siksi hän haluaa antaa itsestään kaiken tavatessaan asiakkaitaan.

Lähihoitajaopiskelija Cassandra on töissä lähihoitajana vammaisille asumispalveluita tarjoavassa Onnikodissa Sipoossa. Hän viihtyy työssään niin hyvin, että suosittelee lähihoitajan töitä ihan jokaiselle. Työn keskiössä on läsnäolo ja tukena oleminen – ja asiakkaiden auttamisen ohella myös hauskanpito heidän kanssaan. Lähihoitajan työ onkin Cassandran mielestä sekä tärkeää että kivaa.

Petra Heikkinen työskentelee heräämöhoitajana Turun Mehiläisen sairaalassa. Hän ottaa työssään potilaat vastaan, valmistelee heidät leikkaukseen, huolehtii heidän leikkauksen jälkeisestä toipumisestaan ja kivunhoidostaan sekä antaa kotiutusohjeet. Petralle työn merkitys syntyy vahvasti toisten auttamisesta ja siitä, että päivän päätteeksi tietää tehneensä jotain tärkeää. Hän kokeekin onnistuneensa työssään ennen muuta silloin, kun kuulee asiakkaansa suusta sanat ”Oli ihan mukava käynti ja voisin tulla uudestaan”.

Kimmo Myrskyranta toimii Mehiläisessä sairaalan leikkausosastolla sairaanhoitajana ja tiimiesihenkilönä. Hänestä parasta Mehiläisessä on se, että töitä pääsee tekemään todella monipuolisesti ja omaa ammattitaitoaan voi hyödyntää täysillä. Kimmo kokeekin työnsä sekä kivaksi että sopivan haastavaksi.

Essi Sjövall työskentelee lähihoitajana mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikössä. Hän kokee työnsä merkitykselliseksi, sillä hän saa auttaa ihmistä ja luoda heille toivoa paremmasta huomisesta sekä elämästä. Hän pääsee työssään näkemään asukkaan kehityksen kaaren ja toipumisen.

Jenni Saarinen toimii digihoitajana Mehiläisen digitaalisissa terveyspalveluissa OmaTyöterveys-tiimissä. Jenni kehuu perehdytystä työhönsä ennenkuulumattoman hyväksi ja kertoo saaneensa asiantuntevaa ja ihmisläheistä tukea ja apua tilanteessa kuin tilanteessa.

Kiia Einistön mielestä sairaanhoitajan työ Mehiläisen Digiklinikalla on täynnä hyviä puolia. Tietolähteitä on käytettävissä ihan eri tavalla kuin sairaalaympäristössä, ja tietoa pääsee jakamaan potilaille reaaliajassa. Ympärillä on tiivis tiimi, jossa kaikki tekevät työtään suurella sydämellä ja yhteisen vision suuntaamana.

HR-asiantuntijana ja tiimivastaavana työskentelevällä Irina Nylundilla on takanaan kymmenen vuoden ura Mehiläisen palveluksessa. ”Toimin tiimivastaavana Mehiläisen HR-neuvontapalveluissa. HR neuvontapalveluissa palvelemme koko konsernin esihenkilöitä, joten kaikki Mehiläisen liiketoiminnat ovat tulleet minulle tutuksi”, Irina kertoo työstään.

Annika Stenius on työskennellyt Mehiläisessä kätilönä ja lapsettomuushoitajana jo parikymmentä vuotta. ”Avustan lääkäreitä lapsettomuuteen ja gynekologiaan liittyvissä toimenpiteissä, ja neuvon ja ohjaan asiakkaita lapsettomuushoitojen aikana sekä puhelimitse että klinikalla. Huolehdin myös vastaanoton tilojen, laitteiden ja välineiden ylläpidosta”, Annika avaa työtehtäviään.

Nella Louhelainen työskentelee Kotipalvelu Mehiläisellä hengityshalvauspotilaiden kotiin vietävissä palveluissa. Työ on itsenäistä, vaihtelevaa ja liikkuvaa, ja parasta siinä on se, että vuoron aikana keskitytään yhteen potilaaseen kerrallaan.

Noora Tauriainen tuli bioanalyytikoksi ja vastuuhoitajaksi Mehiläinen Porvoon Lääkärikeskuksen laboratorioon helmikuussa 2022. Hän kehuu saaneensa työhönsä sekä lämpimän vastaanoton että erinomaisen perehdytyksen.

Fysios Mehiläisen OMT-fysioterapeutti Ninalle parasta työssä ovat ihmiskohtaamiset. Hänelle on tärkeää kohdata jokainen asiakkaansa kokonaisuutena ja sellaisena kuin hän on.

Lauri kokee fysioterapeutin työnsä Fysios Mehiläisessä hyvin merkitykselliseksi. ”Parasta työssä on se, kun näkee aidosti asiakkaan onnistuvan jossain, eli asiakas saavuttaa jonkin itselleen merkityksellisen tavoitteen”, hän kertoo.

Jaakko on työskennellyt Mehiläisessä fysioterapeuttina jo 20 vuotta ja jaksaa innostua työstään yhä uudelleen.

Hammas Mehiläisen johtavalla hoitajalla Miia Ruhasella on takana kymmenvuotinen ura Mehiläisessä. Siihen mahtuu monenlaisia tehtäviä ja lämpimiä muistoja varsinkin korona-ajan alusta. Miian mielestä Mehiläisen erottaakin muista työpaikoista ihmiset ja se, että täällä jokaisella on mahdollisuus luoda uraa ja saada työmahdollisuuksia – vaikka yli liiketoimintarajojen.

Mehiläisen palveluneuvojat kertovat työnsä parhaita puolia Mehiläisessä. Mehiläisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset työskentelevät joka päivä tinkimättömästi yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaidemme hyväksi.

Mehiläiseen sairaanhoitajaksi harjoittelun innoittamana päätynyt Elsa iloitsee työssään erityisesti tiimistään, jossa yhteistyö toimii ja kaikki auttavat toisiaan. Elsa oli kuullut Mehiläisestä paljon hyvää jo opiskeluaikanaan.

Mehiläisessä työterveyshoitajana työskentelevän Sumeijen mielestä Mehiläinen eroaa muista työpaikoista etenkin kolmessa asiassa: tosi hyvä työyhteisö, toimiva ja kannustava organisaatiokulttuuri sekä se, miten paljon työntekijöihin panostetaan. Siksi hän rohkaisee muitakin hakemaan Mehiläiseen.

Mehiläisessä terveyskeskuslääkärinä työskentelevä Juho pitää työssään erityisesti tiiviistä työyhteisöstään. Hän arvostaa myös arjessa helpoksi tehtyä konsultointia sekä sitä, että voi tehdä työnkuvastaan omannäköisensä ja suorittaa koko erikoistumispolkunsa Mehiläisessä.

Mehiläisestä löytyy todistetusti sekä rautaista ohjelmistoalan osaamista että uudistamiskykyä. Työelämäpalveluissamme työskentelee vuoden 2022 Mimmit koodaa -palkinnon voittanut Susanna Kyllönen, jonka uratarina on monella tapaa inspiroiva. Susanna on ainutlaatuinen esimerkki naisten innostamisesta ohjelmistoalalle.

Mehiläisessä henkilökohtaisena avustajana työskentelevä Julius kertoo: ”Hyvän työpaikan Mehiläisestä tekee se yhteisöllisyys. Ja se tuki, mitä saa kaikilta, varsinkin esimiehiltä ja omilta kollegoilta. Me ollaan tosi tiivis porukka.”

Mehiläisessä lähihoitajana työskentelevälle Hannalle työ merkitsee paljon - se on tilaisuus tehdä hänen hoitamiensa kehitysvammaisten lasten ja nuorten elämästä rikasta ja positiivista. Hanna on kokeillut urallaan monenlaisia tehtäviä ja arvostaa Mehiläisen tarjoamia kehittymismahdollisuuksia.

Mehiläisessä vastaavana hoitajana työskentelevä Harri kertoo: ”Parasta on, kun me omana työyhteisönä saadaan hyvää asiakaspalautetta meidän asiakkailta.”

Mehiläisessä gynekologina työskentelevä Sonja kertoo: ”Työ merkitsee mulle ennen kaikkea jatkuvaa mahdollisuutta oppia uutta ja kehittyä niin tiedollisesti kuin taitojen puolesta ja myös ihmiskohtaamisen puolesta.”

Mehiläisessä verkkokehittäjänä työskentelevä Marko kertoo: ”Mehiläisellä saa oman äänensä kuuluviin ja saa täyden luoton omaan tekemiseen.”

Mehiläisessä työterveyspsykologina toimivalle Marialle työn suola löytyy monipuolisuudesta ja mahdollisuudesta valita oman kiinnostuksen mukaan, mihin suuntautuu. Mehiläistä hän pitää työnantajana kehittyvänä, eteenpäin menevänä, innovatiivisena, yritteliäänä ja aktiivisena.

Mehiläisessä hammaslääkärinä työskentelevä Anni kertoo: ”Joka päivä töissä on hauskaa ja kyllä me nauretaan ihan joka päivä.” Anni arvostaa Mehiläisessä myös työn joustavuutta, osaavaa ja moniammatillista työyhteisöä sekä mahdollisuutta keskittyä omaan työhön.

Mehiläisessä puheterapeuttina työskentelevä Linda kertoo: ”Suosittelisin Mehiläistä työpaikkana siksi, että täällä on tosi huolehtivainen ilmapiiri työntekijöistä, on hyvää ja sujuvaa tiedonvaihtoa ja työntekijänä et ole täällä yksin.”

Mehiläisessä työfysioterapeuttina työskentelevä Nina kertoo: ”Mun työkaverit on myös ystäviä, eli on tosi läheisiä ystävyyssuhteita tullut työn mukana.”

Mehiläisessä Senior Managerina/tiiminvetäjänä työskentelevä Mick kertoo: ”Mun työssä parasta Mehiläisellä on kollegat, joiden kanssa näitä hommia tehdään. Täällä tehdään mun mielestä ihan huippuasenteella roolista riippumatta hommia.”

"Mehiläisellä hammashoitajalle löytyy hyvin monipuolinen työnkuva, kiva työporukka ja mahdollisuudet kehittyä", hammashoitaja Kaisu Aaltonen sanoo.

Mehiläisellä digilääkäreinä työskentelevät Mikko Klemola ja Karin Stenius-Söderlund kertovat, mitä työn todellisuus on ja miksi jokaisen lääkärin kannattaisi harkita Digiklinikkaa osaksi työnkuvaansa.

Inna kertoo olevansa erityisen tyytyväinen, että sai muokata työpaletistaan omannäköisen. Eri mittaisten lyhytpsykoterapioiden lisäksi hän tekee konsultointia Mehiläisen työterveyspalveluiden puolelle.

Helsinkiläinen erikoistuva lääkäri Farid Sayed jätti työnsä Jemenin kriisialueella mielessään haave kirurgin urasta. Unelma sai hänet perheineen muuttamaan Lapin Simoon omakotitaloon. Nyt hän erikoistuu kirugiaan kemiläisessä keskussairaalassa, Mehiläisen Länsi-Pohjassa.

Etälääkärit Pilvi Schmidt, Jaana Ronkainen ja Riikka Kiviharju kertovat millaista on tehdä lääkärin työtä etäyhteyden kautta. "Voin pitää etävastaanottoa kotoa, toimistolta tai vaikkapa kesämökiltä. Tämä tuo tärkeää joustoa arkeen."

Mehiläisellä sairaanhoitaja löytää yhtä monenlaisia uramahdollisuuksia kuin työnkuviakin, aina perusterveydenhuollosta ja vanhustyöstä lastensuojelun palveluihin. Uransa alkuvaiheessa olevat Netta ja Linda ovat päässeet nopeasti haastamaan itseänsä uusissa rooleissa.

Kun lapsi saapuu lastensuojelun piiriin, vieraat ammattilaiset ottavat kasvattajan roolin haastavassa tilanteessa. Tutustuimme lastensuojelun ohjaajien työhön maan suurimman yksityisen toimijan, Familarin, vaativan laitoshoidon yksikössä.

Tutustu työterveyshoitajan työhön Mehiläisessä! Mehiläisessä työterveyshoitajana työskentely on monipuolista ja alan digitaalisten palveluiden edelläkävijänä vahvuutemme ovat muun muassa kehittymismyönteisyys sekä oman näköisten työtapojen mahdollistaminen.

Marja Hokkanen ja Aileen Handolin ymmärtävät hyvän työnantajan arvon hammaslääkärin työssä. Nyt he kertovat miten joustavuus, luotettavuus ja kollegiaalisuus auttavat heitä keskittymään oleelliseen.

Matti Keränen ja Toni Keski-Jyrä ovat digilääkäreitä. He pitävät vastaanottoaan Mehiläisen Digiklinikalla chat-yhteyden avulla. Onko etävastaanotto tulevaisuudessa osa jokaisen lääkärin arkea, ja miltä lääkärin rooli tämän muutoksen keskellä näyttää?

Mehiläisen Työterveyden Akatemian tarkoituksena on kouluttaa lääkäri joustavasti ja helposti yhden katon alla. Yliopistojen kanssa yhteistyössä tehtävään koulutukseen etsitään nyt uusia lääkäreitä ympäri Suomen. Yksi tilaisuuteen tarttuneista on erikoistuva lääkäri Tiina Linnavirta, joka kertoo nyt, miksi valitsi ohjelman.

Lääkäriksi kasvaminen on matka, jossa ei ehkä ikinä pääse määränpäähän. Sen varrella ehtii kuitenkin kerätä monia oppeja potilaan kohtaamisesta, omien rajojen tunnistamisesta ja kysymisen tärkeydestä. Kysyimme pitkän uran tehneeltä Helena Kemppiseltä millaisia neuvoja hän antaisi nuorempien lääkärien matkaan.

Millaiset edellytykset lähihoitajat tarvitsevat tehdäkseen työnsä hyvin? Lue kolmesta varsinais-suomalaista lähihoitajasta, jotka tekevät työtään vanhustenhoidossa ylpeästi ja täydellä sydämellä.