Työyhteisössämme on hyvä yhteishenki

Henkilökuntamme viihtyy meillä aidosti ja vahvuuksiamme ovat esihenkilötyö sekä työyhteisömme yhteishenki. Panostamme työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä mahdollisuuksiin kehittyä ja loistaa työssään.

Innostava johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Henkilökuntamme viihtyy meillä aidosti ja esihenkilötyöllä on mehiläisille iso merkitys. Henkilöstötutkimuksemme mukaan vahvuuksiamme ovatkin esihenkilötyö sekä työyhteisömme yhteishenki.

Luomme mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen niin työssä, verkostoissa kuin erilaisissa koulutuksissa ja valmennuksissa. Jokaisen työntekijän kehittymistä tuetaan vuosittaisilla kehityskeskusteluilla.

Innostava johtaminen

Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtajuuteen. Esihenkilömme ovat tukena kaikissa tilanteissa ja hyvään johtajuuteen kuuluu onnistumisten johtaminen ja innostavan työilmapiirin sekä yhteishengen luominen.

Innostava johtaja luo mahdollisuuksia vaikuttaa ja kannustaa työntekijöitä pohtimaan yhdessä, miten asioita voisi tehdä nykyistä paremmin ja mitä epäonnistumisista voitaisiin oppia.

Tiimin tuki ja perehdytys

Mehiläisellä työntekijöistä pidetään huolta ja et jää yksin. Esihenkilötyömme tavoitteena on mahdollistaa työntekijöiden vastuullinen työskentely kohti omia ja tiimin tavoitteita. Hyvin suunniteltu perehdytyksemme varmistaa, että työsi käynnistyy sujuvasti.

Osaamisen kehittäminen

Panostamme työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä mahdollisuuksiin kehittyä ja loistaa työssään. Kannustamme uuden oppimiseen ja rakennamme yhdessä urapolkuja, joiden avulla voimme tarjota uusia haasteita työntekijöille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan.

Mehiläisen johtamiskulttuurin kehittäminen

Kehitämme johtamiskulttuuriamme systemaattisesti Mehiläisessä. Johtamista kehitetään ja tuetaan esimerkiksi Mehiläinen Executive Education -valmennuksella, joka toteutetaan vuosittain yhteistyössä Aalto EE:n kanssa.

Vuoden mittaisessa valmennuksessa keskitytään erityisesti innostavaan ja coachaavaan johtajuuteen sekä taloudellisen suorituksen että henkilökohtaisen suorituksen näkökulmista. Valmennuksessa käydään myös läpi esihenkilön omaa hyvinvointia.

Lisäksi Mehiläisen esihenkilöillä on mahdollisuus suorittaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tai lähihenkilötyön ammattitutkinto. Esihenkilötyötä tuetaan myös mentoroinnin ja henkilökohtaisen valmennuksen avuin.

Mitä asiantuntijamme kertovat Mehiläisestä työpaikkana?

Tiimityö näkyy meillä hyvin näyttävästi ja sen huomaa meidän potilaatkin. Otamme potilaat yhdessä ilolla ja naurulla vastaan ja meidän ammatinharjoittajatkin ovat sanoneet "Tänne on kiva tulla töihin, kun tiimityö toimii todella hyvin." Olemme kaikki joustavia ja mukaudumme erilaisiin tilanteisiin kunnioittaen toisia.

Pia, Lähihoitaja

Katso Mehiläisen avoimet työpaikat

Tule osaksi Mehiläisen tarinaa! Tarjoamme mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä ja urapolkuja useille ammattiryhmille eri liiketoiminta-alueilla ympäri Suomen.

Meillä mehiläisillä on elämä tehtävänä. Jos tunnet samoin, tule meille töihin.

Mehiläisen avoimet työpaikat

Lisää aiheesta