Lähihoitajan urapolku Mehiläisen hoivapalveluissa

Mehiläisen hoivapalvelut tarjoaa mahdollisuuden kehittyä ja edetä uralla lähihoitajasta aina tulosvastuullisiin esimiestehtäviin saakka.

Lähihoitaja

Valmistunut lähihoitaja voi aloittaa työt Mehiläisen yksikössä hoitajan roolissa. Työntekijä saa tehtäväänsä kattavan perehdytyksen ja hänen kanssaan laaditaan henkilökohtainen koulutus- ja kehityssuunnitelma seuraavalle 1-2 vuodelle. Suunnitelmaan kirjataan työntekijän nykyinen osaaminen, mielenkiinnon kohteet, kehittymistavoitteet sekä tunnistetut täydennyskoulutustarpeet.

Vastuutehtävät yksikössä

Yksiköissämme on määritelty erilaisia vastuutehtäviä, jotka voivat liittyä esimerkiksi turvallisuuteen, tietohallintoon, omavalvontaan ja oppilaitosyhteistyöhön. Vastuutehtäviin on mahdollista hakea oman kiinnostuksen ja osaamisen perusteella. Tarjoamme vastuutehtäviin perehdytyksen sekä tuen esimieheltä.

Tiimivastaava

Tiimivastaava vastaa yksikön arjen sujuvuudesta ja toimii esimiehen apuna yksikön johtamisessa. Hänen vastuullaan voi olla mm. työvuorolistan laadintaan osallistuminen, toimintakäytäntöjen vahvistaminen sekä henkilökunnan ohjaus ja tukeminen.

Lisäkoulutus

Tarjoamme työntekijöillemme joustavasti mahdollisuuden lisäkoulutukseen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen. Lisäkoulutus voidaan suorittaa opintovapaana tai myös työvuorojärjestelyitä sopimalla työn ohessa.

Esimiestehtävät

Haemme yksiköiden esimiehiksi henkilöitä, joilla on hyvät valmiudet vastata yksikön asukashankinnasta ja henkilöstöjohtamisesta sekä yksikön toiminnan sisällöstä ja laadusta. Pätevyysvaatimuksena esimiestehtäviin on AMK-tutkinto.

Lue lisää:

Uratarina: Sari Ritola
Uratarina: Aila Toikko
Uratarina: Jenni Kanerva
Uratarina: Sanna Kanto