Henkilöstöpalveluiden laatumittarit

Henkilöstöpalveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja hyvin saavutettavia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpalveluita asiakaslähtöisesti. Laadun kokoaikaiseksi parantamiseksi mittaamme aktiivisesti toimintaamme ja reagoimme siinä mahdollisesti tuleviin muutoksiin. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi raportoimme julkisesti henkilöstön perehdytyksen suositteluindeksin (eNPS), työntekijöiden viihtyvyyden sekä toimitustakuun varmuusmittarin tällä sivulla.

Työviihtyvyys

Kuukausittaisella henkilöstöpulssilla mitataan henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista. Säännöllisesti kerättävä palaute tarjoaa henkilöstölle keinon vaikuttaa työhyvinvointiin, esihenkilötyöhön sekä työilmapiiriin.

Kuinka hyvin viihdyn työssäni (Huonosti 1–5 Erinomaisesti)

Henkilöstön perehdytyksen suositteluindeksi

Henkilöstön perehdytystä seurataan perehdytyksen jälkeen henkilöstön perehdytyskyselyillä kerätyn palautteen avulla. Perehdytyskyselyistä saamme kirjallisen palautteen perehdytysten onnistumisesta ja näin voimme seurata myös sen kehittymistä ja parantaa perehdytysprosessiamme vastaamaan henkilöstön tarpeita.

Mittaus toteutetaan kansainvälisesti tunnetun nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-indeksi voi olla mitä tahansa lukujen -100–100 väliltä. Mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi työntekijä suosittelee palveluitamme. Yli 50:n NPS-indeksiä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena.

Työntekijöiden kokemukset Mehiläisen perehdytyksestä

Tuotannon volyymi

Mehiläisen henkilöstöpalvelut rekrytoivat ja tarjoavat henkilöstöä moninaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin, niin julkisen sektorin, kuin muidenkin organisaatioiden tarpeisiin. Mehiläisen henkilöstöpalveluiden palveluiden erinomainen laatu ja vaikuttavuus perustuu yli 20 vuoden laajaan kokemukseen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpalveluiden toimialalta.

Mehiläisen henkilöstöpalveluiden tuotetut työtunnit sekä toimitustakuulliset työtunnit ja niiden toimitusvarmuus.