Hyvin toteutettu työterveyshuolto luo työhyvinvointia

Työterveyshuollon hyvä suunnittelu tukee yrityksen toimintaa monilla tavoin. Aktiivinen yhteistyö yrityksen ja työterveyden palveluntarjoajan välillä antaa parhaat mahdollisuudet työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Työn paras asiantuntemus löytyy työpaikalta

TYÖkuntoon-malli keskittyy pitkien tai toistuvien sairauspoissaolojen seurantaan ja hallintaan. Tavoitteena on kehittää työtä ja työoloja entistä paremmin työkykyä tukeviksi ja sitä kautta vähentää työperäisiä sairauslomia. TYÖkuntoon-mallin mukaisesti esihenkilön tulee saada tieto sairauslomasta niin pian kuin mahdollista. Pitkien sairauslomien aikana esihenkilö tai työterveyshuolto on yhteydessä työntekijään. Tavoitteena on välittää työntekijälle tunne siitä, että hän on arvokas osa työyhteisöä ja hänen työhön paluutaan halutaan tukea.

TYÖkuntoon-mallissa ohjataan esihenkilöä keskustelemaan työntekijän kanssa työhön paluuseen liittyvistä haasteista erityisesti työntekijän palatessa pitkältä sairauslomalta.

– Asiantuntemus työskentelyolosuhteista ja työn organisoinnista on nimenomaan työpaikalla. Ei ole tarkoituksenmukaista ulkoistaa tätä osaamista. Esihenkilö tuntee työyhteisön parhaiten ja osaa tulkita ongelmatilanteita.

– Me työterveyshuollossa valmennamme ja tuemme esihenkilöitä TYÖkuntoon-mallin kaikkien vaiheiden toteuttamisessa. Mehiläisen työterveyshuolto toimii myös esihenkilöiden työhyvinvoinnin osaamisen valmentajana.

Kehitysideat nousevat arjesta

Mehiläisessä työterveyshuollon palveluiden toimivuutta mitataan säännöllisesti. Yrityksen kanssa työskentelevät työterveyshoitajat, -lääkärit, -fysioterapeutit ja -psykologit ovat keskeisessä asemassa yhteisten tavoitteiden toteuttamisessa.

– Heillä pitää olla hyvä tuntuma yrityksen ja sen työntekijöiden arkeen ja todellisuuteen, koska kehitysehdotuksetkin tulevat normaalista arjesta.

– Tavoitteisiin pääseminen TYÖkuntoon-mallissa edellyttää luottamuksellista suhdetta työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välillä.

– Kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme jatkuvan parantamisen periaatteella. Laatutyö on toiminut Mehiläisessä jo pitkään toimintamme vahvana tukena.

Lisää aiheesta