Vakuutusyhtiöt ja muu yhteistyö

Teemme yhteistyötä vakuutusyhtiöiden sekä sairaus- ja vakuutuskassojen kanssa

Vakuutusyhtiöt

Mehiläinen tekee yhteistyösopimuksia vakuutusyhtiöiden kanssa sairaanhoitopalveluiden tuottamisesta ja sitoutuu tuottamaan palveluja vakuutusyhtiön asiakkaille yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Yhteistyösopimuksissa sovitaan mm. palveluiden tuottamisen, laskuttamisen ja raportoinnin toimintamalleista. Yhteistyösopimukset kattavat pääsääntöisesti lakisääteiset tapaturmavakuutukset (TÄKY), yritysten ottamat sairaanhoitovakuutukset ja yksittäisten henkilöiden ottamat vapaaehtoiset sairauskulu- ja tapaturmavakuutukset.

Yksityiset henkilöt ja yritykset ovat enenevässä määrin kiinnostuneita ottamaan sairaanhoidon ja vapaa-ajan tapaturmien varalle vakuutuksia turvatakseen hoitoon pääsyn nopeasti ja laadukkaasti. Jotta voimme paremmin vastata tämän asiakaskunnan sairaanhoitopalveluiden kysyntään, kehitämme yhteistyötä Mehiläisen ja vakuutusyhtiöiden kesken.

Vakuutusyhtiön yhteistyökumppanina Mehiläinen on valmis kehittämään vakuutusyhtiön kanssa yhteistyössä toimintamalleja, jotka takaavat yhteiselle asiakkaallemme palveluiden joustavan saannin ja asioinnin sujumisen niin asiakkaan, vakuutusyhtiön kuin Mehiläisenkin näkökulmasta. Vakuutuksiin liittyvät toimintaohjeistukset kirjataan Mehiläisen järjestelmään, josta ne ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä vakuutusasiakkaan asioidessa Mehiläisen toimipisteissä.

Sopimuskumppanille nimetään Mehiläisessä yhteyshenkilö, jonka välityksellä vakuutusyhtiö voi asioida Mehiläisen kanssa kaikissa vakuutukseen liittyvissä asioissa. Mehiläisen Vakuutuspalvelut palvelee valtakunnallisesti keskitetysti sopimuskumppaneita ja Mehiläisen toimipisteitä. Sopimuskumppaneiden maksusitoumukset on keskitetty kulkemaan Mehiläisen Vakuutuspalveluiden kautta.

Vakuutuspalveluiden yhteydenottopyyntö

Vakuutuspalveluiden yhteystiedot

Mehiläinen Vakuutuspalvelut
Pohjoinen Hesperiankatu 17 A, 6. krs. 00260 Helsinki
puh. 010 414 4501 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min)
fax 010 414 4500 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min)
vakuutuspalvelut(at)mehilainen.fi

Tietoa vakuutusasiakkaalle

Sairaus- ja vakuutuskassat

Mehiläinen tarjoaa sairaus- ja vakuutuskassoille mahdollisuuden sopimukseen, joka rakentuu erikseen määriteltyjen palvelutarpeiden ja kassan sääntöjen mukaisesti.

Sopimuksessa määritellään sopimukseen sisältyvät palvelut ja esim. laskutukseen liittyvät yksityiskohdat. Sopimus voi olla valtakunnallinen, jolloin kassan jäsenet saavat käydä missä tahansa Mehiläisen toimipisteessä tai koskea vain tiettyjä Mehiläisen toimipisteitä.

Sopimukseen kuuluu nimetty yhteyshenkilö, johon voi olla tarvittaessa suoraan yhteydessä.

Sairaus- ja vakuutuskassapalveluiden yhteydenottopyyntö

Sairaus- ja vakuutuskassapalveluiden yhteystiedot

e-mail: myynti@mehilainen.fi

Lisäpalvelut yrityksille

Mehiläinen tarjoaa yritysasiakkailleen ja yritysten omille terveysasemille monipuolisia lisäpalveluita, yrityksen oman työterveyshuollon palveluiden lisäksi.

Yrityksen varsinainen työterveyshuolto voi olla hoidettu kunnallisesti tai jonkin toisen työterveyspalveluja tarjoavan yrityksen toimesta. Tyypillisesti palvelun tarve voi koostua vain akuutin sairaanhoidon tarpeesta, mutta yhtä hyvin tilapäisen tarpeen pohjalta tai normaalin työterveyden ulkopuolelle jäävän, useamman palvelun kokonaisuudesta.

Yhteistyö perustuu aina sopimukseen, jossa määritellään sopimukseen kuuluvat palvelut ja esim. laskutukseen liittyvät yksityiskohdat. Sopimus voi olla valtakunnallinen, jolloin sopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt voivat käydä missä tahansa Mehiläisen toimipisteessä tai koskea vain tiettyjä toimipisteitä.

Käynnit voidaan laskuttaa keskitetysti esim. kerran kuukaudessa tai käyntikohtaisesti. Mehiläisellä on valmiudet tuottaa yritysasiakkailleen erilaisia raportteja toteutuneista ostoista ja käyntien määristä. Tietojärjestelmämme on valtakunnallinen, eli sopimustiedot näkyvät yhtenäisenä kaikissa toimipisteissä.

Sopimukseen kuuluu nimetty yhteyshenkilö, johon voi olla tarvittaessa suoraan yhteydessä.

Lähetä yhteydenottopyyntö