Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille

Musiikkiterapia sopii kommunikaatiohäiriöiden hoitoon, psykiatriaan, neurologisiin ongelmiin, kehitysvammaisten kuntoutukseen, päihteidenkäyttöön, työuupumukseen ja kipuun liittyviin ongelmiin. Musiikkiterapia on aina luova prosessi eikä edellytä asiakkaalta musiikillista osaamista – päämäärät eivät ole taiteellisia vaan terapeuttisia.

Mehiläisen Terapiaklinikan musiikkiterapia tukee:

  • vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja
  • kehon hahmottamista ja jäljittelyä
  • tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä
  • tunteiden ilmaisemista ja säätelemistä
  • omien voimavarojen löytämistä

Miten varaan ajan musiikkiterapiaan?

Mehiläinen Terapiaklinikan musiikkiterapeutit palvelevat eri puolilla Suomea ja myös etänä verkossa. Voit tulla maksusitoumuksella tai ilman maksusitoumusta. Varaa aika soittamalla Mehiläisen Terapiaklinikan asiakaspalveluun 010 414 0900 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) (avoinna arkisin klo 8-16) tai ole yhteydessä lähimpään Terapiaklinikkaan:

Kuinka hoitopolku alkaa?

Musiikkiterapiaan voi saada voi saada Kelan, sairaanhoitopiirin tai oman kaupungin/kunnan maksusitoumuksen. Maksusitoumus edellyttää, että musiikkiterapia on mainittu asiakkaan kuntoutussuunnitelmassa.

Musiikkiterapiaa on mahdollista saada 16–25-vuotiaille myös kuntoutuspsykoterapiana, jolloin Kela korvaa osan kuntoutuksen kustannuksista.

Musiikkiterapiaan voi hakeutua myös yksityisesti tai vakuutuksen kautta.

Lue lisää:
Miten haet kuntoutukseen  (Kela)

Musiikki vuorovaikutuksen välineenä

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa käytetään musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä, harmoniaa ja melodiaa. Se voi olla esimerkiksi yhdessä soittamista, laulujen tekemistä tai laululeikkejä. Tavoitteena on tukea asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä – ja antaa musiikin voiman vaikuttaa.

Rytmi tukee kokonaiskehitystä

Musiikkiterapialla tuetaan lasten ja nuorten kehitystä sekä toiminnallisia ja tunne-elämän valmiuksia. Sillä voidaan edistää myös aikuisten kuntoutujien elämänlaatua. Musiikkiterapia soveltuu siis kaikenikäisille, ja sillä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia psyykkisten, neurologisten, fyysisten ja sosiaalisten oireiden hoidossa.

Yksilöllisiä terapiamenetelmiä

Musiikkiterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa musiikin kuunteleminen, yhdessä soittaminen, laulaminen, erilaiset improvisaatiomenetelmät ja laulujen tekeminen. Siinä voidaan myös liikkua, leikkiä, kirjoittaa ja käyttää kuvallista ilmaisua. Menetelmät vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Mikä on musiikkiterapeutti?

Musiikkiterapeutti on suorittanut suomalaisen musiikkiterapian kehittämistyöryhmän (SuMuKe ry:n) hyväksymän musiikkiterapeutin ammattipätevyyden.

Lisää aiheesta