Needs review

Eteisvärinän oireet

Eteisvärinässä sydämen normaali säännöllinen rytmi menetetään. Eteisvärinää voidaan kutsua myös flimmeriksi.

Kun on kyse eteisvärinästä, sydän lyö yleensä sekä nopeasti että epäsäännöllisesti. Tämän voi todeta esimerkiksi rannepulssia tunnustelemalla. Useimmiten samalla esiintyy myös rasituksessa poikkeavaa hengästymistä ja väsymistä eteisvärinän yhteydessä. Verenpaineen mittauslukemat saattavat heitellä huomattavasti ja verenpainemittari voi ilmoittaa rytmihäiriöstä.

Flimmerin hoito ja rytminsiirto

Jatkuvassa eteisvärinässä eli flimmerissä sinusrytmi palautetaan yleensä sähköisellä rytminsiirrolla. Yli 48 tuntia kestäneen tai kestoltaan epäselvän eteisvärinän kääntö edellyttää kuitenkin vähintään 3 viikkoa hoitotasolla ollutta antikoagulanttihoitoa (varfariini, Marevan®), jota on syytä lisäksi jatkaa onnistuneenkin rytminsiirron jälkeen vähintään 4 viikon ajan.

Vaihtoehtona rytminsiirtoa edeltävälle antikoagulanttihoidolle on verihyytymän poissulku ruokatorviteitse tehtävällä sydämen ultraäänitutkimuksella. Mikäli verihyytymään viittaavaa ei siinä todeta, rytminsiirto voidaan tehdä välittömästi.

Samanaikaisesti on aloitettava verihyytymän syntyä estävä lääkitys, jona käytetään ihon alle muutaman vuorokauden ajan pistettävää pienimolekylaarista hepariinia sekä vähintään 4 viikkoa rytminsiirrosta jatkettavaa antikoagulanttihoitoa.

Sähköinen rytminsiirto on turvallinen, nopea ja tehokkain eteisvärinän hoitotapa. Siinä lyhytkestoisen nukutuksen aikana sydämeen kohdistetaan tasavirtasähköisku. Nukutus edellyttää vähintään neljän tunnin ravinnotta oloa ennen toimenpidettä ja
2-4 tunnin jälkiseurantaa.

Eteisvärinä                                                                  

Eteisvärinä

Sinusrytmi

   Sinusrytmi

 

 

 

 

Lue lisää sydäntutkimuksista

Lue lisää sydänoireista

Lue lisää sydänhoidosta

Kokemuksia sydän- ja verisuonisairauksista