Mehiläinens
coachningsprogram

Mehiläinens coachningsprogram

Stöd för välbefinnandet

Coachningsprogrammen ger dig metoder för att främja såväl ditt psykiska som fysiska välbefinnande och din ork i vardagen.

KÖP COACHNINGSPROGRAM

Välbefinnandecoachens stöd Din egen coach följer dina framsteg och ger stöd på distans under hela programmet.
Coachningsinnehållet är tillgängligt dygnet runt Coachningsprogrammen fungerar i MinMehiläinen-appen och webbtjänsten.
Uppföljning av inverkan Enkät när coachningen inleds, pågår och avslutas och 6 månader efter coachningen.
Teman som ändras varje vecka Tips för vardagen, samt övningar och videor om veckovisa teman.

Välbefinnandecoachning och coachningar om levnadsvanor

Coachningen för att främja välbefinnande och hälsa kostar 99,90 €/coachning. Utöver veckovisa coachningsmaterial och uppgifter inkluderar de 12–13 veckor långa coachningarna distansstöd av din välbefinnandecoach.

Ät hälsosammare

Coachning som stöd för en hälsosammare diet.

Kom igång med motionen

Coachning för motion och en aktivare vardag.

Hämta andan

Coachning för att minskad stress och ökat psykiskt välbefinnande.

Lätta

Coachning inom viktkontroll.

Sov bättre

Coachning vid tillfällig sömnlöshet.

Sömn som utmaning

Sömn som utmaning Coachning för personer med långvarig sömnlöshet och oregelbunden arbetstid.

Må bättre

Coachning vid nedstämdhet och ånges.

Lär dig om interaktion

Coachning med fokus på belastande mänskliga relationer och sociala färdighete.

Fri från tobak

Coachning för att sluta röka.

Drick mindre

Coachning för att minska alkohol-konsumtione.

Coachningens skeden

Coachningen inleds

Att sätta upp ett mål tillsammans med coachen och inledande information och enkät. Coachen följer upp hur programmet framskrider och svarar på dina meddelanden inom 1–3 arbetsdagar under hela programmet.

Nytt veckotema och uppgift varje måndag

Syftet är att göra små förändringar på vägen mot ditt mål. Du kan utföra uppgifterna dagligen eller en gång i veckan.

Uppföljning av effekt och kundnöjdhet

Enkät om uppnåendet av målen under och i slutet av programmet och en uppföljningsenkät sex månader efter coachningens slut.

Coachningssidan sammanställer programmet

Ditt mål, hur programmet framskrider, alla coachningens veckoteman och coachens kontaktuppgifter. Du kan gå tillbaka till de föregående veckorna och fortsätta med uppgifterna.

Tilläggstjänster

Coachningen inkluderar distansstöd av din egen välbefinnandecoach (meddelanden). I priset för coachningen ingår inte möten som kan ordnas separat som videomottagning. Om du under coachningen känner behov av ytterligare stöd och vill ha en ännu mer djupgående diskussion med din egen välbefinnandecoach på videomottagningen, debiterar vi separat för videomottagningarna. Välbefinnandecoachens videomottagningspris 55,30 € (15 min), 82,95 € (30 min) och 110,60 € (45 min). Coachingen och videomottagningarna ersätts inte av FPA.

Våra kunders erfarenheter av coachningarna

“Det bästa med coachningen Ät hälsosammare var att vi framskred steg-för-steg, veckouppgifterna och det samtalsstöd som dessutom erbjöds."

Coachningen Kom igång med motionen passade mig, eftersom jag kunde göra allt enligt mitt eget schema utan att vara bunden av vissa klockslag eller möten."

“I coachningen Lätta fick jag enkla tips för att hitta rätt mat- och motionsvanor. Det viktigaste jag lärde mig av coachningen var att även små förändringar ger stora hälsoeffekter. Tidigare har jag snabbt velat gå ner i vikt, men coachingen fokuserar på att helt ändra vanor – och det sker långsamt. Jag är nöjd och går nu vidare med glatt humör.”

“Det känns som om vem som helst kan få ut något av coachningen Hämta andan, eftersom den är så mångsidig."

Vill du att vi berättar mer?

Du kan kontakta vår kundtjänst genom att ringa 010 414 0100 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min). Öppet 24 timmar om dygnet.

Dessutom betjänar vi i chatten på hemsidan för bokning av tider online och i MinMehiläinen Digiklinikas kundtjänst.

Hur köper jag ett coachningsprogram?

Fyll i formuläret nedan om du vill köpa coachningsprogrammet.

Om du sköter ärenden vid Mehiläinen som kund inom företagshälsovården och coachningsprogrammet utgör en del av företagshälsovården ska du kontakta din egen företagshälsovårdare.

Efter att du har skickat formuläret inleds coachningsprogrammet så här:

  1. Coachen kontaktar dig per telefon för att komma överens med dig om ditt personliga coachningsmål och för att inleda programmet.
  2. Efter att programmet har inletts skickar vi dig en faktura (99,90 €). En del av våra coachningar kan betalas med ePassi (Ät hälsosammare, Lätta, Kom igång med motionen). Om du vill använda ePassi som ett betalningsmedel, vänligen berätta för din coach om detta i samband med telefonsamtalet.
  3. Om du ännu inte har MinMehiläinen-appen ska du ladda ner den från appbutiken i din telefon eller surfplatta. Du kan också använda webbtjänsten MinMehiläinen på adressen https://oma.mehilainen.fi
  4. Programmet startar med ett Välkommen till coachningen-informationsinslag och en inledande enkät.