Musiikkipsykoterapia

Musiikkipsykoterapiaa antaa aina koulutettu musiikkiterapeutti. Musiikkipsykoterapia voi olla yksilö-, pari- tai ryhmäterapiaa.

Musiikista voi löytää oman tunnetilansa, ja sen avulla voi ymmärtää paremmin itseään ja muita ihmisiä. Musiikki liikuttaa ihmisen mieltä ja nostaa sieltä esiin unohduksiin painuneita muistoja ja mielikuvia ja auttaa niihin liittyvien tunteiden käsittelyä.

Musiikki tunteiden tunnistamisessa

Musiikissa ihminen voi muokata, jäsentää ja rakentaa omaa psyykkistä mielenmaailmaa monin eri tavoin. Pelko, ahdistus tai muu ristiriita, jonka olemassaoloa emme ole edes tiedostaneet, voi tulla musiikin avulla tietoiseksi.

Mitä musiikkipsykoterapia on?

Musiikkiterapia on yksi psykoterapian erityissovellutuksista. Toteutettaessa musiikkiterapiaa psykoterapiana puhutaan musiikkipsykoterapiasta.

Musiikkipsykoterapiassa musiikin eri elementtejä (rytmi, melodia, harmonia, sointiväri, dynamiikka ja muoto) käytetään vuorovaikutuksen välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkipsykoterapialla pyritään mahdollistamaan psyykkistä kasvua, vahvistamaan psyykkisiä rakenteita ja lisäämään ymmärrystä itsestä.

Musiikkipsykoterapian menetelmät

Musiikkipsykoterapian menetelmiä ovat mm.

  • soittaminen,
  • laulaminen,
  • musiikin kuuntelu,
  • improvisointi,
  • liikkuminen musiikin mukaan,
  • laulujen tekeminen,
  • kuvallinen työskentely,
  • fysioakustinen hoito
  • terapeuttinen keskustelu.

Käytettäviä lähestymistapoja ja menetelmiä mukautetaan asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaisesti.

Miten musiikkiterapiaan?

Musiikkipsykoterapiaa antaa aina koulutettu musiikkiterapeutti. Musiikkipsykoterapia voi olla yksilö-, pari- tai ryhmäterapiaa.

Tutustu musiikkiterapeutteihimme

Mehiläisen psykoterapeutteihin voit tutustua verkkosivuillamme. Kullakin psykoterapeutilla on omat sivut, joissa he kertovat tarkemmin osaamisestaan ja siitä, millaiseen terapiapalveluun he ovat syventyneet. Myös asiakaspalvelumme verkkoajanvarauksessa (chat) tai puhelimessa auttaa sinua löytämään sopivan asiantuntijan.

Lisää aiheesta