Koronarokote eli koronavirusrokote

Koronarokotusten tavoitteena on estää Suomessa koronaviruksen aiheuttamia vakavia tautitapauksia, elinvuosien menetystä, ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä sekä estää ennenaikaisia kuolemia. Lisätietoa Valtioneuvoston joulukuussa 2020 tekemästä periaatepäätöksen Suomen COVID-19-rokotestragiasta.  (Valtioneuvosto.fi)

Kenelle koronarokote eli koronavirusrokote annetaan?

Suomessa koronavirusrokotteita hankitaan koko väestölle ja niitä tarjotaan kaikille 5 vuotta täyttäneille.

Kolmas koronarokoteannos antaa kahta rokoteannosta paremman suojan vajavaa koronantautimuotoa vastaan ja tartuntoja leviämistä voidaan ehkäistä myös nuoremmissa ikäryhmissä.

Katso Mehiläisen koronarokotuspisteet

Kolmatta koronarokoteannosta suositellaan:

 • voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille. Lisätietoa immuunipuutteisista henkilöistä  (THL)
 • lyhyellä, alle 6 viikkoa, annosvälillä rokotetuille yli 18-vuotiaille.
 • kaikille yli 60-vuotiaille.
 • hoivakodeissa ja laitoksissa asuville yli 18-vuotiaille.
 • lääketieteellisiin riskiryhmiin 1. ja 2. kuuluville yli 18-vuotiaille. Lista lääketieteellisistä riskiryhmistä  (THL)
 • koronapotilaita hoitavalla terveydenhuollon henkilöstölle, ympärivuorokautisen hoivan tai muuta kiireellistä hoitoa antavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.

Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että kolmatta koronarokoteannosta tarjotaan kaikille 18 vuotta täyttäneille.

Lue lisää:
Lisätietoa rokotusjärjestyksestä ja riskiryhmistä  (THL)

Mistä koronarokotteen saa?

Kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä omilla alueillaan. Kunnat voivat tehdä yhteistyötä rokottamisessa keskenään sekä työterveyshuollon, yksityisten palveluntuottajien ja alueen sairaanhoitopiirin kanssa.

Mehiläisen koronarokotukset ovat meneillään sovittujen kuntien ja työterveyshuollon asiakkaille.

Kunnissa Mehiläinen osallistuu rokotuksiin kunkin kunnan kanssa sovitulla tavalla ja tarjoaa mahdollisuutta väestön rokotuksiin kaikissa niissä kunnissa, joissa se on mahdollista.

Työterveysasiakkaiden koronarokotuksiin Mehiläinen osallistuu kunkin yrityksen kanssa sovitulla tavalla. Työntekijä voi hakeutua koronarokotukseen Mehiläiseen, mikäli työnantaja on sopinut työntekijöiden rokottamisesta Mehiläisen työterveyshuollossa.

Mehiläisen koronarokotuspisteiden tiedoista näet ne kunnat, joiden väestöä ja työterveyshuollon asiakkaita koronarokotuspiste palvelee. Lisäksi näet kolmannen koronarokotteen aloitusajankohdan.

Katso Mehiläisen koronarokotuspisteet ja tarkemmat tiedot

Koronarokotusten hankinta ja järjestäminen

Suomi on mukana kaikissa Euroopan unionin yhteishankinnoissa, minkä ansiosta Suomella on mahdollisuus saada koronarokotteita useilta eri valmistajilta. Koronarokotteiden hankinnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja lopullisen päätöksen koronarokotteiden hankinnasta tekee valtioneuvosto.

Kunnat vastaavat koronarokotusten järjestämisestä ja tiedottamisesta, ja kertovat mitkä ryhmät ovat milloinkin rokotusvuorossa sekä mistä koronarokotuksen saa.

Koronarokotuksiin liittyen kannattaa seurata oman kunnan viestintää, olla yhteydessä terveysasemaan tai työterveyshuoltoon.

Lue lisää:
Mehiläisessä annetut koronarokotukset
Koronarokotusten edistyminen  (THL)

Sisältöä päivitetty 25.1.2022.

Koronarokote ja työterveyshuollon asiakkaat

Mehiläinen valmistelee rokottamisen järjestämistä alueellisesti ja on yhteydessä omiin työterveysasiakkaisiinsa jokaisen kunnan alueella, kun rokottamisen järjestämisestä kyseisessä kunnassa on sovittu. Organisaatiot, jotka toimivat usealla paikkakunnalla, voidaan rokottaa eri paikkakunnilla aina kuntakohtaisten toimintaohjeiden mukaisesti.

Kela korvaa  koronarokottamisen rokottamistoimenpiteiden kustannuksia työnantajille työterveyshuollon korvausluokassa 1. Vaihtoehtona tälle sairausvakuutuslakiin on tulossa väliaikainen muutos, jolla sairaanhoitokorvauksiin lisätään koronarokottamisen korvaustaksa. Korvauksen suuruus on 10 euroa. Loppuosa rokottamistoimenpiteen kustannuksista jäisi työnantajan maksettavaksi omavastuuosuutena.

Lue lisää työelämän rokotuksista ja kustannuksista  (THL)

Mitä koronarokotteita Mehiläisestä saa?

Mehiläisessä tullaan käyttämään kansallisen rokotusohjelman rokotteita THL:n linjausten mukaisesti.

Mehiläisen koronarokotukset ovat alkaneet niille työterveyshuollon asiakkaille, joiden kanssa työnantaja on sopinut työntekijöidensä rokottamisesta Mehiläisen työterveyshuollossa.

Lue lisää:
Koronarokote työterveyden asiakkaille

Suomi on mukana Euroopan Unionin kaikissa koronarokotehankinnoissa, joka takaa mahdollisuuden useiden eri valmistajien rokotteisiin. Koronarokotteet on valittu oletetun tehon, turvallisuuden ja todennäköisen valmistumisaikataulun mukaan.

Tällä hetkellä Euroopan unionin komissio on tehnyt sopimukset kuudesta eri koronarokotteesta, joissa kaikissa Suomi on mukana.

EU:ssa ja näin myös Suomessa koronarokotukset on aloitettu BioNTechin ja Pfizerin kehittämällä mRNA-koronarokotteella.

Lisäksi Suomi on mukana rokotehankinnoissa ainakin seuraavien rokotevalmistajien rokotteisiin liittyen.

 • AstraZeneca
 • Sanofi-GSK
 • Johnson & Johnson
 • Curevac
 • Moderna

Lue lisää koronarokotusten järjestämisestä  (THL)

Mikä on mRNA-koronarokote?

mRNA-koronarokotteet sisältävät lähetti-RNA:ta (mRNA), jonka avulla pistoskohdan lihassolut saadaan tuottamaan rokotteen vaikuttavaa ainetta eli koronaviruksen pintaproteiinia.

Elimistön puolustusjärjestelmä reagoi tunnistamalla pintaproteiinin vieraaksi, jonka jälkeen elimistön puolustusjärjestelmä alkaa tuottamaan vasta-ainetta pintaproteiinia vastaan. Näin elimistö opetetaan torjumaan varsinaista koronavirusta, mikäli koronavirustautia aiheuttava virus pääsee elimistöön.

Lue lisää mRNA-rokotteesta  (THL)

Mikä on koronarokotteen hinta?

Koronarokote eli koronavirusrokote on maksuton kaikille Suomessa asuville.

Mehiläisessä asiakkaalta veloitetaan ainoastaan rokottamiseen liittyvästä työstä, jollei kyseisen kunnan alueella ole sovittu kunnan korvaavan yksityisen terveydenhuollon rokottamisen työn kustannuksia.

Onko koronarokote mahdollista saada yksityiseltä puolelta ennen julkista puolta?

Yksityisellä puolella rokotetaan kansallisen rokoteohjelman mukaisesti samoja kohderyhmiä kuin kunnallisilla rokotuspisteillä.

Suurimmassa osassa kuntia on menossa riskiryhmien rokottaminen ja lisäksi on aloitettu väestöryhmien rokottaminen ikäryhmittäin alenevasti.

Lue lisää:
Rokotusjärjestyksestä ja riskiryhmistä  (THL)
Rokotusten edistyminen  (THL)
Koronarokotukset Mehiläisessä

Voiko koronarokotuksen ottaa raskaana?

Raskaana oleville koronarokotetta suositellaan tutkimustiedon vähäisyyden vuoksi toistaiseksi vain yksilöllisen harkinnan mukaan. 

Lue lisää koronarokotteesta raskauteen ja imetykseen liittyen  (THL)

Onko koronarokote pakollinen?

Koronarokote eli koronavirusrokote on kaikille vapaaehtoinen.

Onko koronarokote turvallinen?

Koronarokotteita, kuten kaikkia muitakin rokotteita ja lääkkeitä, arvioidaan samojen laatu-, turvallisuus- ja tehokkuuskriteerien mukaisesti. Ainoastaan rokotteet, joilla on tutkimuksiin perustuvaa näyttöä turvallisuudesta ja tehosta, saavat lääkeviranomaisten myöntämän myyntiluvan.

Suomessa koronavirusrokotteiden turvallisuutta seurataan keräämällä tietoa haittavaikutusilmoitusten, turvallisuuskatsausten ja tutkimusten avulla. Lääkealan turvallisuuskeskus Fimea kokoaa tietoa koronarokotteen haittaepäilyistä ja jakaa tietoa THL:lle ja Euroopan lääkevirastolle.

Lue lisää koronarokotteen turvallisuudesta  (THL)

Voiko koronarokotus aiheuttaa haittavaikutuksia?

Kaikilla rokotteilla, myös koronarokotteella, voi olla haittavaikutuksia. Rokotuksen jälkeen pistoskohdassa voi ilmetä paikallisia oireita, kuten kuumotusta, turvotusta, punoitusta ja kipua. Paikallisreaktiot ovat tavallisempia toisen rokoteannoksen jälkeen.

Lisäksi voi esiintyä ohimeneviä yleisoireita, kuten päänsärkyä, väsymystä, ärtyneisyyttä, huonovointisuutta, vilunväristyksiä ja kuumereaktioita.

Paikallis- ja yleisoireita esiintyy yleensä parin vuorokauden kuluessa rokottamisesta. Oireet menevät ohi tunneissa tai vuorokausissa. Yleensä valtaosa rokotteiden aiheuttamista haittareaktioista ilmenee kuuden viikon sisällä rokottamisesta. Näitä oireita voi hoitaa kipu- ja kuumelääkkeellä, kuten parasetamolilla, ibuprofeenilla ja naprokseenilla.

Paikallis- ja yleisoireet eivät estä jatkorokotuksia.

Lue lisää koronarokotteen turvallisuudesta ja haittavaikutuksista  (THL)

Kuinka pitkään koronarokotteen antama suoja kestää?

Koronarokotteiden antaman immuniteetin kestosta ei vielä ole tarkkaa tietoa, koska koronarokotteet eivät ole olleet pitkäaikaisessa käytössä. Tämän hetkisen tiedon mukaan koronarokotteet tehoavat myös koronaviruksen muunnoksiin.

Miten nopeasti koronavirusepidemia saadaan kuriin, kun koronarokote on käytössä?

Suomessa koronarokotteita hankitaan koko väestölle ja koska rokotteita saadaan vähitellen, vie suomalaisten rokottaminen aikaa.

Koronarokotusten alettua ei Suomessa voida heti palata normaaliin elämään. Tähän vaikuttaa rokotteiden teho, niiden kyky ehkäistä vakavaa tautia sekä koronaviruksen tarttumista. Vielä ei ole tarkempaa tietoa koronarokotteen antaman suojan kestosta.

Lisäksi koronarokotusten alkamisen jälkeen kestää vielä pitkään, ennen kuin väestötason immuunisuoja tautia vastaan on saavutettu ja epidemia on torjuttu.

Lue lisää koronavirusepidemian tilanteesta  (THL)

Pitääkö koronarokotteen saaneen edelleen huolehtia turvaväleistä ja pitää maskia?

Koronarokotuksen jälkeen on edelleen tärkeää huolehtia riittävästä turvavälistä, sekä huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
Maskin käyttämistä on hyvä jatkaa myös koronarokotteen saamisen jälkeen, varsinkin silloin kun etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista.

Lisäksi koronarokotteen ottamisen jälkeen on edelleen syytä tarkkailla oireita ja mahdollisten oireiden ilmaantuessa hakeutua testiin ja noudattaa muita koronaviruksen torjumiseen liittyviä ohjeita.

Lue miten pääset koronatestiin nopeasti.

Lue lisää koronaviruksen torjumiseen liittyvistä ohjeista  (THL)

Onko koronarokotukselle tarvetta, jos on sairastanut koronan?

Tämän hetkisen tiedon mukaan sairastettu koronavirustauti antaa ainakin kuuden kuukauden pituisen suojan valtaosalle koronavirustautiin sairastuneista. Rokotuksella ei tällöin ole kovin kiire.

Lue lisää THL:n sivuilta. 

Voiko koronarokotteesta olla haittaa, jos on sairastanut koronan?

Mikäli henkilö on sairastanut koronavirustaudin, ei se estä rokotuksen antamista. Rokotteen teho on osoitettu hyväksi myös koronavirustaudin aiemmin sairastaneilla.

Koronarokotteesta ei tiedetä olevan haittaa, vaikka rokotettavalla henkilöllä olisi oireeton koronavirusinfektio tai itämisvaiheessa oleva koronavirustauti.

Lue lisää rokotuksen tarpeesta  ( THL)

Mikä voi estää koronarokotteen ottamisen?

Koronarokotteen ottamiselle ei yleensä ole estettä. Rokotteen voi ottaa normaalisti, vaikka sairastaisi jotain sairautta. Raskaana oleville koronarokotetta suositellaan tutkimustiedon vähäisyyden vuoksi toistaiseksi vain yksilöllisen harkinnan mukaan. 

Mikäli rokotuksesta aiheutuu välitön vakava allerginen reaktio eli anafylaksia, ei samaa rokotetta tai samoja ainesosia sisältävää toista koronarokotevalmistetta enää anneta.

Lue lisää koronarokotteen soveltuvuudesta  (THL)

Voiko koronarokotteen vaikutusta mitata?

Käytössä oleva koronaviruksen vasta-ainetesti mittaa verestä vasta-aineita, N-antigeenejä, joita syntyy koronaviruksen aiheuttaman taudin seurauksena. Nämä vasta-aineet ovat merkki elimistössä meneillään olevasta, tai hiljattain olleesta koronaviruksen aiheuttamasta infektiosta.

Koronarokotteen saamisen jälkeen muodostuu vasta-ainetta, S-antigeeniä, jota käytössä oleva vasta-ainetesti ei havaitse.

Voiko koronarokotteen saada, jos asuu muulla kuin työpaikan tai koronarokotepisteen sijaitseman kunnan alueella?

Koronarokotuksien järjestäminen Mehiläisen yksiköissä on kuntakohtaista. Rokottaminen on kuntien vastuulla ja sopimukset, joita Mehiläinen on tehnyt ovat hyvin erilaisia. Osa kunnista mahdollistaa työntekijöiden rokottamisen alueellaan ja osassa kuntia tämä on rajattu vain kunnan asukkaisiin.

Voiko asiakasyritys tehdä sopimuksen Mehiläisen kanssa koronarokotuksien antamisesta työntekijöilleen?

Kyllä, jos yrityksen toimipisteissä on kunnan kanssa tehty sopimus koronarokottamisesta. Tällöin yritys saa Kela-korvauksen rokottamisesta. Yrityksen edustaja voi olla yhteydessä omaan työterveyden yhdyshenkilöön sopimuksen tekoa varten.

Mistä koronarokotustodistuksen saa?

Kun käyt ottamassa koronarokotuksen Mehiläisessä, niin saat koronarokotustodistuksen OmaMehiläinen-sovellukseen, josta voit tulostaa sen halutessasi.

Avaa OmaMehiläinen