Uusi suunta

Ei pelkkää työterveyshuoltoa

Henkinen hyvinvointi on tärkeä osa terveyttä ja työkykyä. Jos henkinen hyvinvointi on kuormittunut, ongelmat alkavat näkyä myös fyysisessä terveydessä. Omasta hyvinvoinnistaan voi huolehtia varmistamalla, että hyvinvoinnin elementit ovat kunnossa: riittävä uni, lepo ja palautuminen, stressin purkaminen, säännöllinen ruokarytmi ja arkiliikunta luovat pohjaa hyvinvoinnille. Hyvinvointiin vaikuttavat myös työelämän puitteet, kuten hyvä johtaminen, työyhteisön toimivuus sekä työhönsä vaikuttamisen ja työnimun mahdollisuus.

Lue lisää työntekijän hyvinvoinnin elementeistä ja löydä keinot pitää huolta itsestäsi >>
Tutustu työyhteisön toimivuuden tärkeyteen ja Mehiläisen tarjoamiin työyhteisön kehittämisen palveluihin ja johtamisen valmennuksiin >>

Sairauspoissaolot laskuun

Työelämän vaatimukset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosien aikana ja tämä on muokannut myös asiakasyritystemme työterveyshuollon tarpeita. Työ ja vapaa-aika sekoittuvat toisiinsa eivätkä ole selkeästi erillisiä elämän osa-alueita. Työtä tehdään yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Perinteinen työterveyshuolto ei enää riitä, vaan tarvitaan yrityksen tarpeiden mukaan räätälöidyt työterveyden ja -hyvinvoinnin palvelut, toimenpiteiden läpinäkyvä seuranta ja helpot työkalut johtaa työntekijöiden työkykyä ja -hyvinvointia.

Haluatko sinä yrityksellesi 20 % vähemmän sairauspoissaoloja? Meillä on siihen ratkaisu. Tutustu >>

Työterveyshuolto yritykselle? - 3 syytä valita Mehiläinen työelämäpalveluiden tuottajaksi

1. Työelämä on muuttunut ja sitä kautta asiakkaidemme tarpeet ovat muuttuneet. Mehiläisen työterveys- ja hyvinvointipalvelut huomioivat muutokset kaikilla osa-alueilla.

2. Uskomme, että hyvinvoiva yksilö tekee parasta tulosta – Mehiläinen tarjoaa kokonaisvaltaiset ratkaisut, jotka tukevat koko henkilöstön hyvinvointia perinteisen työterveyshuollon rinnalla.

3. Mehiläisen sähköiset palvelut ovat kiinteä osa nykyaikaista työterveyshuoltoa ja työhyvinvoinnin johtamista. Sähköisten palveluiden avulla asiakasyritys pystyy seuraamaan palveluiden vaikuttavuutta.

100 % ihminen

Työkyky: hyvinvoiva työntekijä luo menestystä yritykselle

Muuttunut työelämä asettaa työkyvystä huolehtimiselle uusia haasteita. Uskomme, että kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva työntekijä tekee työnsä tehokkaammin ja auttaa tätä kautta yritystä menestymään parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme varmistaa, että jokainen työntekijä saa työkykyään ja työn vaatimuksia vastaavan tuen. Vastaavasti työnantaja saa suunnitelmallisen ja tavoitteellisen yhteistyömallin jossa on huomioitu yrityksen vaatimukset.

Uudistunut palvelutarjontamme huomioi työntekijän kokonaisuutena

Haluamme huolehtia asiakkaistamme vallitsevan muutoksen keskellä entistä kokonaisvaltaisemmin. Uudistunut palvelutarjontamme kattaa koko henkilöstön tarpeet tarjoten työterveyshuollon ja työkykyjohtamisen rinnalle myös edistyksellisimmät hyvinvointipalvelut ja sähköiset ratkaisut.

Sähköisten palveluiden avulla pystymme todentamaan läpinäkyvästi palveluidemme vaikuttavuutta asiakkaillemme. Yritys saa läpinäkyvän ja kustannustehokkaan palvelukokonaisuuden henkilöstön hyvinvoinnin johtamiseen.

Ihminen on kokonaisuus ja se on otettu huomioon työelämäpalveluidemme palveluvalikoimassa.

Mehiläisen työelämäpalvelut

100 % ihminen – Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein voimavara

Tutustu palveluihimme

Työterveys työntekijän tukena

Työhyvinvointipalvelut - työtehon ratkaisu

Työkykypalvelut – ennaltaehkäisyyn tai työhön palaamisen tukena

Sähköiset palvelut

Lue lisää Mehiläisen digitaalisista palveluista!

Hyvinvoiva ihminen tekee työnsä paremmin

100 % ihminen

 

Jaa