uusi suunta nainen liikunta

Ei pelkkää työterveyshuoltoa – hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein voimavara

Ihminen on monipuolinen kokonaisuus. Tasapaino henkisten, fyysisten ja sosiaalisten tekijöiden välillä edesauttaa jaksamista niin työssä kuin vapaa-ajalla. Jos jokin osatekijä alkaa vaivata, heijastuu se oman hyvinvoinnin ja työkyvyn ohella usein myös työhön tai työyhteisön toimintaan. Jokainen voi huolehtia omasta hyvinvoinnistaan varmistamalla, että hyvinvoinnin peruselementit ovat kunnossa: saa riittävästi unta ja lepoa, syö säännöllisesti ja monipuolisesti, harrastaa mielekkäitä harrastuksia ja liikkuu myös arjessa. Hyvinvointiin vaikuttavat lisäksi työelämän puitteet, kuten hyvä johtaminen, työyhteisön toimivuus, työympäristö sekä työhönsä vaikuttamisen ja työnimun mahdollisuus. Siksi Mehiläinen tarjoaa palveluita niin johdolle, työyhteisölle kuin yksilöllekin. Hyvinvoiva työyhteisö rakennetaan yhdessä!

Tep konsepti johtamisen työyhteisön yksilön palvelut

Uudistunut palvelutarjontamme huomioi työntekijän kokonaisuutena

Haluamme huolehtia asiakkaistamme entistä kokonaisvaltaisemmin. Uudistunut palvelutarjontamme kattaa koko henkilöstön tarpeet tarjoten työterveyshuollon ja työkykyjohtamisen rinnalle myös edistyksellisimmät hyvinvointipalvelut ja sähköiset ratkaisut.

Digitaalisten palveluiden avulla pystymme todentamaan läpinäkyvästi palveluidemme vaikuttavuutta asiakkaillemme. Lue lisää digitaalisista palveluistamme!

Työterveyshuolto yritykselle? - 3 syytä valita Mehiläinen työelämäpalveluiden tuottajaksi 

1. Tarjoamme pisimmälle tuotteistetut erilaiset hinnoittelu- ja palvelumallit erilaisiin asiakastarpeisiin. 

2. Kokonaisvaltaisimman yksilön ja yrityksen terveys- ja hyvinvointi-palvelukokonaisuuden sekä

3. Johtavat, laajimmin käytössä olevat ja voimakkaimmin kehittyvät digitaaliset palvelut työhyvinvoinnin tuloksekkaaseen johtamiseen. Lue ratkaisuistamme, joilla voit vähentää yrityksen sairauspoissaoloja - 20 %! 

 

Tutustu palveluihimme

Työhyvinvointipalvelut työntekijöille

Työhyvinvointipalvelut työyhteisölle ja johdolle

Mehiläisen digitaaliset työkalut yrityksille

Hyvinvoiva ihminen tekee työnsä paremmin! 

Jaa