Työterveyshuollon Kela-korvausjärjestelmä uudistuu

Uudistus koskee rahoituksen muutosta ja kannustaa ennaltaehkäisevän ja työkykyä tukevan työn lisäämiseen työpaikoilla.​ Muutos astui voimaan 1.1.2020​.

Työterveyshuollon palvelut jaetaan Suomessa kahteen ns. korvausluokkaan. Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän työterveyshuollon palvelut ja korvausluokkaan II sairaanhoito. Kummallakin luokalla on ollut oma laskennallinen kustannusten korvaamisen enimmäismäärä ja korvaaminen on painottunut sairaanhoitoon. Jatkossa korvausluokilla on yksi yhteinen korvausten enimmäismäärä ja ensisijaista korvaamisen kannalta on ennaltaehkäisevä ja työkykyä tukeva toiminta. Enimmäismäärä voidaan korvata jopa kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista, mutta sairaanhoidon kustannuksia voidaan korvata jatkossa enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä. Muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran siihen työnantajan tilikauteen, josta yli puolet on vuoden 2020 puolella. Yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuollon korvaaminen säilyy toistaiseksi entisellään. Korvattavan toiminnan sisältöön ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia.​

Mehiläisessä työterveyspalveluiden kohdentaminen, ennakoivan toiminnan lisääminen ja vaikuttavuus ovat olleet jo pitkään palvelukehityksen ja toiminnan keskiössä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kääntäneet painopistettä sairaanhoidosta ennakointiin ja työkyvyn tukemiseen, millä on saavutettu merkittäviä tuloksia mm. sairauspoissaolojen vähentämisessä. Tämä työ jatkuu entistäkin vahvemmin tulevina vuosina.

Tutustu myös:

Korvausuudistus-Kela 

Työterveyshuolto- Kela