Tule kuntoon -toimintamalli

Suurin osa sairauden vuoksi menetetyistä työpäivistä ja heikentyneestä työkyvystä liittyy liikuntaelinoireisiin ja -sairauksiin. Tule kuntoon -toimintamallin tehtävänä on varmistaa yksilön paras mahdollinen fyysinen toiminta- ja työkyky. Tule kuntoon -toimintamalli on osa Mehiläisen Kuntoon-toimintamalleja.

Usein työhön liittyvä ruumiillinen kuormitus vaikuttaa osaltaan oireiden syntymiseen. Lisäksi sekä töissä että vapaa-ajalla tapahtuvat tapaturmat ovat liikuntaelinoireiden merkittäviä riskitekijöitä. Toisaalta tiedetään, että liikuntaelinsairauksissa lepo ei edistä kuntoutumista, vaan pitkä sairausloma jopa lisää riskiä syrjäytyä työelämästä kokonaan. Lue lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja työterveyden roolista

Liikuntaelinsairauksiin liittyvien sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseksi tarvitaan

  • ennaltaehkäisyä, jotta liikuntaelinoireita ei tulisi
  • korjaavaa toimintaa, jolla alkavat oireet ja sairaudet saadaan hoidettua
  • tukea työssä jatkamiseksi niille, joilla sairaus on jäänyt pysyväksi

Tule kuntoon -toimintamallilla liikuntaelinoireita vastaan

Tule kuntoon -toimintamalli auttaa työntekijää toimimaan ja pärjäämään työssään liikuntaelinvaivoista huolimatta, mikä on sekä työntekijälle että työnantajalle parempi vaihtoehto kuin toistuvat sairauspoissaolot.

  • Ennakoiva toiminta suuntautuu koko henkilöstöön ja sillä halutaan parantaa sekä työhön että vapaa-aikaan liittyviä mahdollisuuksia välttää liikuntaelinoireet.
  • Jos työkyky on uhattuna, oikea-aikaisella sairaanhoidolla käynnistetään tehokkaat hoidolliset ja kuntouttavat toimenpiteet työn muokkaamiseksi sopivammaksi.
  • Mikäli oireet jäävät pysyviksi, voidaan hyödyntää ammatillisen kuntoutuksen keinoja omalla työpaikalla tai etsiä mahdollisuuksia jäljellä olevan työkyvyn hyödyntämiseen muissa tehtävissä.
  • Työterveystiimin jäsenistä Tule kuntoon -toimintamallin rakentamisesta vastaa erityisesti työfysioterapeutti.

Tule kuntoon -toimintamallilla saadaan sairauspoissaoloprosentti alenemaan etenkin niillä työpaikoilla, joissa tilanne liikuntaelinsairauksien osalta on keskimääräistä huonompi. Yksittäisen työntekijän kannalta hyötynä on nopeampi kuntoutuminen, työstä syrjäytymisen estyminen ja työn kehittyminen tukemaan työssä suoriutumista.

Read more about the service in English

Läs mer om tjänsten på svenska