Mieli kuntoon -toimintamalli

Merkittävä osa pysyvistä työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveysongelmista.

Suurin osa työelämästä mielenterveyssyistä syrjäytyvistä on suhteellisen nuoria, joilla olisi vielä paljon annettavaa työelämässä. Tästä syystä nämä työkyvyttömyyseläkkeet rasittavat taloudellisesti eniten sekä työnantajia että yhteiskuntaa.

Mielenterveysongelmissa korostuvat usein työn organisoimisen, esihenkilötyön ja työilmapiirin vaikeudet. Tämän vuoksi työkyvyttömyys uhkaa pitkittyä niissäkin tilanteissa, joissa sairaudesta toipumisen kannalta olisi kuntouttavinta palata takaisin töihin, kunhan työpaikalla osattaisiin ottaa kuntoutuja vastaan.

Jotta mielenterveysongelmiin liittyviä tuottavuuden heikkenemistä, sairauslomia ja työkyvyttömyyseläkkeitä saadaan vähenemään, tarvitaan

  • ennaltaehkäisyä organisaatioiden ja yksittäisten työntekijöiden kehittämiseksi
  • korjaavaa toimintaa, jolla alkavat oireet ja sairaudet saadaan hoidettua
  • tukea työssä jatkamiseksi niille, joilla sairaus on jäänyt pysyväksi

Miksi Mieli kuntoon -toimintamalli toimii?

Mehiläisen Mieli kuntoon -toimintamalli pohjautuu työpaikalla sovittuun Työ kuntoon -toimintamalliin ja varmistaa, että kaikki osapuolet tuntevat velvollisuutensa ja oikeutensa mallin mukaisessa toiminnassa. Ennakoiva toiminta suuntautuu koko henkilöstöön parantaen sekä henkilökohtaisia että työhön liittyviä mahdollisuuksia välttää mielenterveysongelmia. Jos työkyky on uhattuna, oikea-aikaisella sairaanhoidolla voidaan käynnistää tehokkaat hoidolliset ja kuntouttavat toimenpiteet työn muokkaamiseksi sopivammaksi. Mikäli oireet jäävät pysyviksi, voidaan hyödyntää ammatillisen kuntoutuksen keinoja omalla työpaikalla tai etsiä mahdollisuuksia jäljellä olevan työkyvyn käyttämiseen muissa tehtävissä.

Mehiläisen moniammatillinen työterveyshuollon tiimi (työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työfysioterapeutti ja työpsykologi) pystyy hyödyntämään sen käytössä olevaa laajaa asiakasdataa sekä työpaikkaselvityksistä ja muusta kontakteista saatua tietoa, jotta asioihin voidaan tarttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja sitä kautta saada säästöjä aikaiseksi.

Toimintamallin hyödyt

Mieli kuntoon -toimintamallilla saadaan sairauspoissaoloprosentti alenemaan etenkin niillä työpaikoilla, joissa tilanne mielenterveysongelmien osalta on keskimääräistä huonompi. Yksittäisen työntekijän kannalta hyötynä on nopeampi kuntoutuminen, työstä syrjäytymisen estyminen ja työn kehittyminen tukemaan työssä suoriutumista. Esihenkilöt saavat puolestaan valmiuksia ja työkaluja käsitellä hankalia tilanteita rakentavasti ja työyhteisön ilmapiiriä parantavasti.

Mielenterveydellisistä syistä sekä kognitiivisista ongelmista johtuvat poissaolot ja tuottavuuden heikentyminen sekä ennenaikaiset eläköitymiset ovat merkittävä kustannus työnantajalle sekä kärsimys sairastuneille itselleen. Mehiläisen työterveyshuolto pyrkii yhteistyössä asiakkaan kanssa ennakoimaan näitä tilanteita auttamalla toimivan psykososiaalisen ympäristön luomisessa ja puuttumalla työkyvyn uhkiin sekä tukemalla yksilöllisesti asiakkaita, joilla on tunnistettu riski sairastumiseen.

Jos asiakas on jo sairastunut, voidaan Mieli kuntoon -toimintamallia käyttämällä vähentää sairauspoissaolojen määrää sekä helpottaa työhönpaluuta. Malli sisältää asiakkaan aktiivisen kontaktoinnin, yksilötapaamiset sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnin. Toimintakyvyn arviointiin kuuluvat työterveysneuvottelut, kolmikantaneuvottelut tai verkostopalaverit sekä kuntoutussuunnitelman laadinta, työhönpaluun tuki sekä pitkäaikainen seuranta. Tarvittaessa järjestämme kuntoutuksen (esim. psykoterapiaa). Lisäksi tuemme esihenkilöä joka vaiheessa ja autamme häntä mahdollisessa työn muokkauksessa tai työympäristön kehittämisessä.

Lue lisää:

Artikkeli: Kokemuksia Mieli kuntoon -toimintamallista

Kriisitilanteet työpaikalla

Mehiläisen kriisituki auttaa tilanteissa, joissa työntekijä tai työyhteisö kohtaa kriisitilanteita työpaikalla.

Read about the service in English

Läs mer om tjänsten på svenska