Kuntoon-toimintamallit

Mehiläisen Kuntoon-toimintamalleilla tuetaan monipuolisesti työkykyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toimintamallit ovat valtakunnallisesti yhtenäiset ja niitä tuetaan digitaalisilla työkaluilla. Kuntoon-toimintamalleihin kuuluvat Tule kuntoon, Mieli kuntoon ja Työ kuntoon -toimintamallit.

Toimintamallien avulla varmistetaan, että:

  • Asiakasyritys ja työntekijät saavat tasalaatuista palvelua ja työkyvyn tukea paikkakunnasta riippumatta
  • Kukaan ei unohdu tai jää työkyvyn tuen ulkopuolelle
  • Toimenpiteet kohdennetaan jäljellä olevan työkyvyn perusteella
  • Yhdessä sovitut työhön paluun mahdollisuudet ja uudelleen kouluttautumisen vaihtoehdot ovat kaikki aktiivisesti käytössä
  • Mahdollisuudet työntekijän työhön paluuseen ja työuran jatkumisen varmistamiseen hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla

Kuntoon toimintamallin tavoitteet:

  1. Varmistaa yksilön paras mahdollinen toiminta- ja työkyky.
  2. Toimintamallin avulla yrityksen kanssa sovittavaan keinot työhyvinvoinnin ja työkykyisyyden tunnistamiseen, tukemiseen ja seurantaan.
  3. Asiakkaan tarpeiden mukainen räätälöitävyys