Vakuutukset työterveyshuollon täydentäjinä

Yritys voi täydentää henkilöstölleen tarjoamiaan työterveyspalveluita sairauskuluvakuutuksella. Jos yritys haluaa laajentaa sairaanhoidon palveluita henkilöstölleen, voidaan voimassaolevaa työterveyssopimusta laajentaa tai yritys voi hankkia sairauskuluvakuutuksen. Sairaanhoitovakuutukset korvaavat yleensä erikoislääkäritasoisen hoidon tutkimuksineen työterveyslääkärin lähettämänä.

Yritykset haluavat tarjota työntekijöilleen laajat ja joustavat mahdollisuudet käyttää erikoislääkäripalveluita ja siten nopeuttaa hoitoon pääsyä ja mahdollisesti työhönpaluuta. Vakuutuksia otetaan, koska yritykset haluavat lisää välineitä henkilöstön hyvinvointiin sekä henkilöstön motivointiin ja sitouttamiseen.

Sairauskuluvakuutus on arvostettu henkilöstöetu ja toimiva apuväline hyvän työnantajakuvan muodostamiseen rekrytointitilanteessa. Tarjolla on erilaisia sairauskuluvakuutuksia. Vakuutusten käyttöönottoa harkittaessa on hyvä miettiä mitä vakuutuksen ottamisella tavoitellaan. Hyvä on käydä keskusteluja sekä työterveyden että vakuutusyhtiöiden kanssa. Näin saadaan paras mahdollinen ja yhteensopiva ratkaisu henkilöstön hoitamiseksi.