Työtapaturma- ja sairaskuluvakuutukset

Suomessa toimivien yritysten tulee ottaa lakisääteiset vakuutukset, jotka kattavat työtapaturmien ja ammattitautien hoitokustannukset ja muut laissa määritellyt kustannukset ja taloudelliset menetykset.

Työtapaturman sattuessa voit aina hakeutua hoitoon myös yksityiselle terveyspalvelun tuottajalle.

Yritysten ottamat vapaaehtoiset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset sekä matkavakuutukset täydentävät työntekijöiden hoitomahdollisuuksia työterveyssopimuksen lisänä, kun työntekijä sairastuu tai tapaturma sattuu vapaa-ajalla.