Työtapaturma- ja sairaskuluvakuutukset

Suomessa toimivien yritysten tulee ottaa lakisääteiset vakuutukset, jotka kattavat työtapaturmien ja ammattitautien hoitokustannukset ja muut laissa määritellyt kustannukset ja taloudelliset menetykset.

Työtapaturman sattuessa voit aina hakeutua hoitoon myös yksityiselle terveyspalvelun tuottajalle.

Yritysten ottamat vapaaehtoiset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukset sekä matkavakuutukset täydentävät työntekijöiden hoitomahdollisuuksia työterveyssopimuksen lisänä, kun työntekijä sairastuu tai tapaturma sattuu vapaa-ajalla.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Timo Aronen
LL, yleislääkäri
9.4
Helena Ervasti
LL, ortopedian ja traumatologian erik.lääkäri
9.6
Peter Ess
LL,ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri