Tavoitteena terveet hampaat ja suu

Maarit Lindén ja Katri Dubb korostavat, että hammaslääkärillä on vastuu potilaasta kokonaisuutena. Suun ja hampaiden sairaudet voivat olla heijastusta muista terveyden ongelmista ja yleissairaudet puolestaan voivat vaikuttaa suun terveyteen.Hyvä kotihoito ja säännöllinen hammaslääkärin tekemä tarkastus ovat perusedellytys terveille hampaille ja hyvinvoivalle suulle. Jos ne eivät riitä, Mehiläisen monipuoliset hammaslääkäripalvelut ovat pääkaupunkiseudulla helposti käytettävissä.

Mehiläisen hammaslääkärien vastaanotot löytyvät Helsingissä Forumin ja Ympyrätalon sekä Vantaalla Kielotien toimipisteistä. Yleishammashoidon eli perinteisen paikkauksen, hammastarkastusten ja hammaskiven poiston lisäksi Mehiläisen suun terveydenhoidon ammattilaiset huolehtivat myös vaativammista hampaiden ja suun ongelmista.

– Palveluksessamme on proteetikko, oikojia, suukirurgeja, iensairauksiin ja kariologiaan erikoistuneet lääkärit, suuhygienistejä sekä tietysti hammashoitajia – kaikkiaan noin 40 osaavaa ja erikoistunutta ammattilaista. Lisäksi tiimiämme täydentävät anestesialääkärit sekä Mehiläisen hammaslääketieteelliseen radiologiaan erikoistuneet hammaslääkärit, kertoo vastaava hammaslääkäri Maarit Lindén.

Erikoislääkäripalveluja jokaiseen tarpeeseen

Mehiläisen hammashoitopalveluiden yksikön etuja on korkea ammattitaito ja joustava toiminta. Konsultaatio ammattilaisten välillä sujuu helposti ja potilaat pääsevät tarvittaessa vaivatta hyödyntämään erikoislääkäripalveluita.

– Esimerkiksi vaikeista hampaiden poistoista, erilaisista implanttileikkauksista kuten vaikka luusiirteistä sekä tarvittaessa koepalojen otosta huolehtivat aina suukirurgit. Kun pohditaan vaativaa purennan kuntoutusta, mukana on oikojan lisäksi myös proteetikko. Hampaiden narskutuksen kaltaiset purentafysiologiset ongelmat, jotka vaativat esimerkiksi yökiskoja, ohjataan tarvittaessa oikojille ja proteetikolle, kuvailee Lindén.

Mehiläisen kokeneiden hammashoitajien tehtävänä on pitää huolta potilaasta ja hänen mukavuudestaan hoidon aikana sekä auttaa hammaslääkäriä. Yleensä hoitaja myös huolehtii jatkohoito-ohjeiden antamisesta potilaalle. Kyse on hoidon laadun lisäksi myös tehokkuudesta: hoitaja säästää sekä lääkärin että potilaan aikaa.

Hyvää hoitoa juuriin saakka

Kariologiaan eli hampaiden reikiintymiseen ja endodontiaan eli hampaiden juurihoitoon erikoistuva hammaslääkäri Katri Dubb painottaa, että hampaiden paikkaaminen on vain hammassairauden vaurioiden korjaamista. Sen sijaan on tärkeää ehkäistä vaurioiden syntymistä jo ennalta.

– Jos havaitsemme potilaan olevan altis karieksen syntymiselle, etsimme keinoja ehkäistä reikiintymistä. Jos esimerkiksi syljen eritys suussa on vähentynyt, hampaat reikiintyvät helpommin. Sitä voidaan ehkäistä esimerkiksi kotihoidon tehostamiselle, syljenerityksen lisäämisellä sekä vahvistamalla kiillettä vaikka lisäämällä fluoria, kertoo Dubb.

Jos hammas on päässyt tulehtumaan juurikanavaan saakka, tarvitaan juurihoitoa. Usein Mehiläiseen päätyvät ne potilaat, joiden juurihoitoon liittyy jokin erikoisosaamista vaativa hankalampi ongelma.

– Mehiläisessä voidaan tehdä perusjuurihoitojen lisäksi myös ongelmallisempia juurihoitoja. Käyttöömme on tulossa viimeisintä teknologiaa edustava operaatiomikroskooppi, joka mahdollistaa tarkemman työskentelyn juurikanavissa esimerkiksi poistettaessa katkennutta instrumenttia tai kun juurikanavat ovat vaikeasti havaittavissa.

– Säännölliset hammaslääkärin tarkastukset ovat erittäin tärkeitä iensairauksien ehkäisemisessä, muistuttaa Päivi Masalin.Hammaslääkäri huolehtii koko suun hyvinvoinnista

Iensairaudet ovat yhä yleisempi suun ongelma, joka vaatii osaavaa hoitoa. Mehiläisen erikoishammaslääkäri Päivi Masalin korostaa ennaltaehkäisyn tärkeää merkitystä. Kun esimerkiksi viitteet hampaiden kiinnityskudossairauksista huomataan ajoissa, ongelmat voidaan ehkäistä ennalta ennen kuin ne kehittyvät varsinaiseksi sairaudeksi.

– Ientulehdus on merkki siitä, että potilasta saattaa uhata kiinnityskudoskato. Se merkitsee hampaan juuren ympärillä olevan leukaluun ja hammasta kiinnittävien sidekudossäikeiden haurastumista ja katoamista, jolloin hammas jää ääritapauksessa ikään kuin irralleen. Ientulehdus voidaan kuitenkin hoitaa helposti hyvällä hampaiden puhdistuksella.

Mehiläisen suuhygienistit ovat hammaslääkärin oikea käsi. He opettavat potilasta muun muassa tehokkaampaan kotihoitoon, tekevät itsenäisesti puhdistuksia ja huolehtivat potilaan ylläpitohoidosta.

– Usein jo kotihoito parantaa ientulehduksen. Lisäksi hammaslääkäri tai suuhygienisti huolehtii hammaskiven poistosta. Tarvittaessa tehdään bakteeriviljelyt ja aloitetaan antibioottihoito perushoidon tueksi. Lisääntyneen liikkuvuuden takia tarvittaessa tasapainotetaan purentaa ja kiskotetaan hampaita yhteen.

Kiinnityskudossairaudet etenevät hitaasti eivätkä välttämättä oireile näkyvästi alkuvaiheessa. Hampaiden perustarkastuksen yhteydessä tehtävä ientaskumittaus on tärkeä osa hammastarkastusta.

– Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että kiinnityskudossairauksilla on merkitystä potilaan yleisterveyteen, sillä kiinnityskudossairaus on krooninen bakteeritulehdus.