Vaccinationspriser

Nedanför hittar du vaccinationernas ordinarie priser som gäller från och med 1 januari 2019. Eventuella tidsbegränsade kampanjpriser kan avvika från de nedanstående priserna.
Ingen poliklinikavgift tillkommer på vaccinationspriset.
Kanta-avgiften för varje vaccinationsbesök är 1,98 €.

Influensavaccin injicerad av skötaren, 39,80 €/injektion

Influensavaccin som nässpray administrerad av skötaren, 72,80 €/dos

Pneumokockvaccin injicerad av skötaren, 120 €/injektion.

dT-vaccin (mot difteri och stelkramp) injicerad av skötaren, 43,50 €/injektion.

dtap-vaccin (mot difteri, stelkramp och kikhosta) injicerad av skötaren, 66,60 €/injektion

Fästingvaccin, dvs. vaccinet mot fästingburen hjärninflammation, injicerad av skötaren, 69,60 €/injektion.

Hepatit A eller Hepatit A+B-vaccin injicerad av skötaren, för vuxna 92,90 €/injektion och för barn 75,60 €/injektion.

Vaccinationerna ges av Mehiläinens sjukskötare, hälsovårdare eller, i vissa fall, läkare.

Förmånerna i Kundförmånsprogrammet och hur du använder dem