Priser

Hjärtlaboratoriet

Kontraströntgen av kranskärlen (angiografi):
1152,20 €, varav självriskandelen efter ersättning från Folkpensionsanstalten är 808,20 €.

Ballongdilatation av kranskärlen (PTCA-enkel):
4389,20 €, varav självriskandelen efter ersättning från Folkpensionsanstalten är 3532,20 €.

Angiografi + PTCA:
5433,20 €, varav självriskandelen efter ersättning från Folkpensionsanstalten är 4245,20 €.

Läkemedelsstentar och läkemedelsballonger fraktureras enligt kostnad:
Stentar: 400-600€
Ballonger: 806€