Priser

Hjärtlaboratoriet

Kontraströntgen av kranskärlen (angiografi):
1020,40 €, varav självriskandelen efter ersättning från Folkpensionsanstalten är 828,40 €.

Ballongdilatation av kranskärlen (PTCA-enkel):
4556,40 €, varav självriskandelen efter ersättning från Folkpensionsanstalten är 4013,40 €.

Angiografi + PTCA:
5449,90 €, varav självriskandelen efter ersättning från Folkpensionsanstalten är 4722,90 €.

Läkemedelsstentar och läkemedelsballonger fraktureras enligt kostnad:
Stentar: 400-600€
Ballonger: 806€

Specialister och verksamhetsställen

Tapio Aalto
LKT, kardiologian ja sisätautien erik.lääkäri
9.7
Teemu Ahola
LT, Kardiologian -ja sisätautien erikoislääkäri
Juhani Airaksinen
LKT, professori
Aleksi Alatalo
Sisätautien erikoislääkäri, kardiologi