Prislista för laboratorieundersökningar

Prislistan för laboratorieundersökningar visar priset på de vanligaste prover och undersökningar utan FPA-ersättning. Nästan alla laboratorieprov undersöks tillförlitligt i vårt egna centrallaboratorium.

Om du kommer till laboratoriet utan remiss, beviljas ingen ersättning av FPA och du får ingen tolkning av resultaten från läkare. För mer information om FPA-ersättningar och deras belopp får du på FPAs webbsida.

Priser

TjänstPrisSjälvriskMer information
B-PVK+T (blodstatus)48,60 €
48,60 €

Leukocyter, erytrocyter och trombocyter samt index, distribution och storlek av röda blodkroppar

B-Hb (halten av hemoglobin i blodet)22,80 €
22,80 €
S-Ferrit (ferritin)59,60 €
59,60 €
S-FSH (follikelstimulerande hormon)84,90 €
84,90 €
B-Leuk (mängden av vita blodkroppar i blodet)27,00 €
27,00 €
fP-Gluk (blodsocker efter fasta)33,60 €
33,60 €

Glukos

P-Lipider (blodfett, kolesterol)77,80 €
77,80 €
Mehiläinens Mobilförmåner
59 €

Paketet omfattar undersökningarna: totalkolesterol, HDL, LDL och triglycerider

S-MonAb (mononukleos, snabbtest)40,20 €
40,20 €
S-MypnAbM-O (mykoplasma snabbtest)66,70 €
66,70 €
B-PEth (alkoholmarkörtest)84,80 €
84,80 €
P-GT (leverundersökning, aktivitet av glutamyltransferas)33,60 €
33,60 €
P-ALAT (leverundersökning, aktivitet av alaninaminotransferas)33,30 €
33,30 €
S-T4-V (sköldkörtelprov)80,00 €
80,00 €

Mätning av halten av fritt tyroxin i serum

S-TSH (sköldkörtelprov)68,40 €
68,40 €

Mätning av sköldkörtelstimulerande hormon i serum

S-D-25 (D-vitaminhalt)86,50 €
86,50 €
P-Krea (kreatin, njurfunktionsprov)34,90 €
34,90 €
P-CRP (C-reaktivt protein, inflammationsprov)45,50 €
45,50 €
S-PSAtot+V (prostataspecifikt antigen, prostataprov)94,90 €
94,90 €

Totalt och fritt

U-KemSeul (kemisk screening av urinen)39,30 €
39,30 €

Screening för infektioner och urinvägssjukdomar. Omfattar bl.a.: protein, glukos, vita blodkroppar, blod och bakterier.

U-CtGcNhO (påvisande av klamydia och gonorré)92,50 €
92,50 €
Np-RespPer (påvisande av luftvägsvirus)166,60 €
166,60 €

Paketet omfattar följande undersökningar: Influenssa A- och B, RSV, adenovirus ja metapneumovirus.

RespCV19 (antigendetektering av luftvägsvirus)257,30 €
257,30 €
Ps-NieluAg (streptokock A och adenovirus)80,10 €
80,10 €

Påvisande av streptokock A och adenovirus i svalgprov

Ps-StrAAg (streptokock A)66,30 €
66,30 €

Påvisande av streptokock A i svalgprov

InfA+B Ag (influensa A och B)70,80 €
70,80 €

Påvisande av influensa A- och B-virus

InflAB+RSV83,60 €
83,60 €

Paketet omfattar följande undersökningar: Influensa A och B, RSV

P-INR (tromboplastintid)40,40 €
40,40 €

INR-undersökning

S-Testo (testosteron)91,20 €
91,20 €

Känslig metod

S-HIVAbAg (HI-virus)57,50 €
57,50 €

Antikroppar och antigen

S-HCG (kvantitativt graviditetstest)70,30 €
70,30 €

Human koriongonanodotropin

S-BorrAb (borrelia antikroppar)103,00 €
103,00 €
Celiaki108,00 €
108,00 €

Celiakiscreening (7979). Paketet omfattar följande undersökningar: S-IgA, S-tTGAbA och S-EMAbA.

Leverhälsa264,60 €
264,60 €

Paketet (7944) omfattar följande undersökningar: B-PVK+T, P-GT, P-ALAT, P-Bil, S-CDT, P-TT, totalkolesterol, HDL, Non-HDL, LDL och triglycerider.

Metabolt syndrom282,60 €
282,60 €

Paketet (7946) omfattar följande undersökningar: fP-Gluk, U-Alb/krea, P-Uraat, P-ALAT, fS-LipoA1, fS-LipoB, fS-ApoB/A1, totalkolesterol, HDL, Non-HDL, LDL och triglycerider.

Pt-Papa187,00 €
87,00 €

Gynekologiskt cellprov

Könssjukdomspaketet 1203,90 €
203,90 €

Paket (7907) omfattar följande undersökningar: klamydia och gonorré (U-CtGcNhO), HIV (S-HIVAgAb) och syfilis (S-TrpaAb).

Könssjukdomspaketet 2361,20 €
361,20 €

Paket (7908) omfattar följande undersökningar: klamydia och gonorré (U-CtGcNhO), HIV (S-HIVAgAb), syfilis (S-TrpaAb), hepatit B (S-HBsAg) och hepatit C (S-HCVAb).

Undersökningspaketet Nötallergiscreening och komponenter122,00 €
122,00 €

I undersökningspaketet (10216) ingår mätning av IgE-antikropparna mot fem olika nötsorter (jordnöt, hasselnöt, valnöt, paranöt och cashewnöt).

Undersökningspaketet Födoämnesgrupp, analys och komponenter122,00 €
122,00 €

I undersökningspaketet (10237) ingår mätning av IgE-antikropparna mot de vanligaste allergenerna som orsakar födoämnesallergi (äggvita, mjölk, vete, torsk, soja och jordnöt).

Omfattande undersökningspaket för allergier med basscreening, analys och undersökning av komponenter173,50 €
173,50 €

Undersökningspaketet (5719) omfattar basscreening och analys av damm- och födoämnesgruppen. Vid dammallergiscreeningen undersöks björk, timotej, gråbo, katt, hund, häst, utomhusmögel och dammkvalster. Vid screeningen av födoämnesallergier undersök äggvita, mjölk, vete, torsk, soja och jordnöt.

Laboratorieundersökningen Farmakogenetisk panel427,20 €
427,20 €

I undersökningspaketet (9846) ingår elva genundersökningar: CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5 (cytokrom P450-isoenzymer), SLCO1B1, VKORC1 (vitamin K-epoxidreduktas), FII (protrombin) och FV (koagulationsfaktor V).

Laboratoriepaket för idrottare140,30 €
140,30 €

Idrottarpaketet (7960) omfattar blodstatus (PVKT), ferritin som mäter järnförrådet och EKG.

Test av risken för hjärtinfarkt och diabetes HERTTA153,60 €
153,60 €
Mehiläinens Mobilförmåner
119 €
B-Lakt-D (laktosintoleranstest)95,10 €
95,10 €
Mehiläinens Mobilförmåner
65 €
B-PEth (alkoholmarkörstestet)84,80 €
84,80 €
Hjärt-laboratoriepaket 487,60 €
487,60 €
Stockholm3-prostatacancertest324,80 €
324,80 €
Mobiilietuhinta
269 €
Huoleton-terveystarkastus109 €
109 €

Sisältää laboratoriotutkimukset, hoitajan vastaanoton ja henkilökohtaisen suunnitelman. Lue lisää Huoleton-terveystarkastuksesta.