Prislista för laboratorieundersökningar

Prislistan för laboratorieundersökningar visar priset på de vanligaste prover och undersökningar utan FPA-ersättning. Nästan alla laboratorieprov undersöks tillförlitligt i vårt egna centrallaboratorium.

Om du kommer till laboratoriet utan remiss, beviljas ingen ersättning av FPA och du får ingen tolkning av resultaten från läkare. För mer information om FPA-ersättningar och deras belopp får du på FPAs webbsida.

Priser

TjänstHintaSjälvriskMer information
B-PVK+T (blodstatus)44,60 €
43,60 €

Leukocyter, erytrocyter och trombocyter samt index, distribution och storlek av röda blodkroppar

B-Hb (halten av hemoglobin i blodet)20,90 €
19,90 €
S-Ferrit (ferritin)54,70 €
52,70 €
S-FSH (follikelstimulerande hormon)77,90 €
75,90 €
B-Leuk (mängden av vita blodkroppar i blodet)24,80 €
23,80 €
fP-Gluk (blodsocker efter fasta)30,80 €
29,80 €

Glukos

P-Lipider (blodfett, kolesterol)71,40 €
66,40 €
plus
Kundförmånspriset
39 €

Paketet omfattar undersökningarna: totalkolesterol, HDL, LDL och triglycerider

S-MonAb (mononukleos, snabbtest)36,90 €
33,90 €
P-GT (leverundersökning, aktivitet av glutamyltransferas)30,80 €
29,80 €
P-ALAT (leverundersökning, aktivitet av alaninaminotransferas)30,50 €
29,50 €
S-T4-V (sköldkörtelprov)73,40 €
71,40 €

Mätning av halten av fritt tyroxin i serum

S-TSH (sköldkörtelprov)62,70 €
60,70 €

Mätning av sköldkörtelstimulerande hormon i serum

S-D-25 (D-vitaminhalt)79,40 €
71,40 €
P-Krea (kreatin, njurfunktionsprov)32 €
31 €
P-CRP (C-reaktivt protein, inflammationsprov)41,70 €
40,70 €
S-PSAtot+V (prostataspecifikt antigen, prostataprov)87,10 €
85,10 €

Totalt och fritt

U-KemSeul (kemisk screening av urinen)36 €
36 €

Screening för infektioner och urinvägssjukdomar. Omfattar bl.a.: protein, glukos, vita blodkroppar, blod och bakterier.

U-CtGcNhO (påvisande av klamydia och gonorré)84,90 €
78,90 €
Np-RespPer (påvisande av luftvägsvirus)152,80 €
127,80 €

Paketet omfattar följande undersökningar: Influenssa A- och B, RSV, adenovirus ja metapneumovirus.

Ps-NieluAg (streptokock A och adenovirus)73,50 €
67,50 €

Påvisande av streptokock A och adenovirus i svalgprov

Ps-StrAAg (streptokock A)60,80 €
57,80 €

Påvisande av streptokock A i svalgprov

InfA+B Ag (influensa A och B)64,90 €
56,90 €

Påvisande av influensa A- och B-virus

InflAB+RSV76,60 €
60,60 €

Paketet omfattar följande undersökningar: Influensa A och B, RSV

P-INR (tromboplastintid)37,10 €
36,10 €

INR-undersökning

S-Testo (testosteron)83,70 €
78,70 €

Känslig metod

S-HIVAbAg (HI-virus)52,80 €
49,80 €

Antikroppar och antigen

S-HCG (kvantitativt graviditetstest)64,50 €
61,50 €

Human koriongonanodotropin

S-BorrAb (borrelia antikroppar)94,50 €
84,50 €
Celiaki99,10 €
94,10 €

Celiakiscreening (7979). Paketet omfattar följande undersökningar: S-IgA, S-tTGAbA och S-EMAbA.

Leverhälsa242,80 €
228,80 €

Paketet (7944) omfattar följande undersökningar: B-PVK+T, P-GT, P-ALAT, P-Bil, S-CDT, P-TT, totalkolesterol, HDL, Non-HDL, LDL och triglycerider.

Metabolt syndrom259,10 €
236,10 €
super
Kundförmånspriset
215,00 €

Paketet (7946) omfattar följande undersökningar: fP-Gluk, U-Alb/krea, P-Uraat, P-ALAT, fS-LipoA1, fS-LipoB, fS-ApoB/A1, totalkolesterol, HDL, Non-HDL, LDL och triglycerider.

Pt-Papa168,20 €
63,20 €

Gynekologiskt cellprov

Könssjukdomspaketet 1187,10 €
176,10 €

Paket (7907) omfattar följande undersökningar: klamydia och gonorré (U-CtGcNhO), HIV (S-HIVAgAb) och syfilis (S-TrpaAb).

Könssjukdomspaketet 2321,70 €
303,70 €

Paket (7908) omfattar följande undersökningar: klamydia och gonorré (U-CtGcNhO), HIV (S-HIVAgAb), syfilis (S-TrpaAb), hepatit B (S-HBsAg) och hepatit C (S-HCVAb).

Undersökningspaketet Nötallergiscreening och komponenter111,90 €
93,90 €

I undersökningspaketet (10216) ingår mätning av IgE-antikropparna mot fem olika nötsorter (jordnöt, hasselnöt, valnöt, paranöt och cashewnöt).

Undersökningspaketet Födoämnesgrupp, analys och komponenter111,90 €
93,90 €

I undersökningspaketet (10237) ingår mätning av IgE-antikropparna mot de vanligaste allergenerna som orsakar födoämnesallergi (äggvita, mjölk, vete, torsk, soja och jordnöt).

Omfattande undersökningspaket med basscreening, analys och undersökning av komponenter159,20 €
141,20 €
perus
Kundförmånspriset
130 €

Undersökningspaketet (5719) omfattar basscreening och analys av damm- och födoämnesgruppen. Vid dammallergiscreeningen undersöks björk, timotej, gråbo, katt, hund, häst, utomhusmögel och dammkvalster. Vid screeningen av födoämnesallergier undersök äggvita, mjölk, vete, torsk, soja och jordnöt.

Laboratorieundersökningen Farmakogenetisk panel392 €
352 €

I undersökningspaketet (9846) ingår elva genundersökningar: CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5 (cytokrom P450-isoenzymer), SLCO1B1, VKORC1 (vitamin K-epoxidreduktas), FII (protrombin) och FV (koagulationsfaktor V).

Laboratoriepaket för idrottare128,70 €
120,70 €
super
Kundförmånspriset
110 €

Idrottarpaketet (7960) omfattar blodstatus (PVKT), ferritin som mäter järnförrådet och EKG.

Sydänriskitesti Hertta141,80 €
141,80 €
super
Kundförmånspriset
130 €
B-Lakt-D (laktosintoleranstest)87,30 €
79,30 €
B-PEth (alkoholmarkörstestet)77,80 €
77,80 €
super
Kundförmånspriset
65 €
Hjärt-laboratoriepaket 447,30 €
414,30 €
super
Kundförmånspriset
375 €