Prislista för laboratorieundersökningar

Prislistan för laboratorieundersökningar visar priset på de vanligaste prover och undersökningar utan FPA-ersättning. Nästan alla laboratorieprov undersöks tillförlitligt i vårt egna centrallaboratorium.

Om du kommer till laboratoriet utan remiss, beviljas ingen ersättning av FPA och du får ingen tolkning av resultaten från läkare. För mer information om FPA-ersättningar och deras belopp får du på FPAs webbsida.

Priser

TjänstPrisSjälvriskMer information
B-PVK+T (blodstatus)43,70 €
42,70 €

Leukocyter, erytrocyter och trombocyter samt index, distribution och storlek av röda blodkroppar

B-Hb (halten av hemoglobin i blodet)19,90 €
18,90 €
S-Ferrit (ferritin)53,60 €
51,60 €
S-FSH (follikelstimulerande hormon)72,20 €
70,20 €
B-Leuk (mängden av vita blodkroppar i blodet)23,60 €
22,60 €
fP-Gluk (blodsocker efter fasta)29,30 €
28,30 €

Glukos

P-Lipider (blodfett, kolesterol)70 €
65 €

Paketet omfattar undersökningarna: totalkolesterol, HDL, LDL och triglycerider

S-MonAb (mononukleos, snabbtest)35,10 €
32,10 €
P-GT (leverundersökning, aktivitet av glutamyltransferas)29,30 €
28,30 €
P-ALAT (leverundersökning, aktivitet av alaninaminotransferas)29,30 €
28,30 €
S-T4-V (sköldkörtelprov)72 €
70 €

Mätning av halten av fritt tyroxin i serum

S-TSH (sköldkörtelprov)61,50 €
59,50 €

Mätning av sköldkörtelstimulerande hormon i serum

S-D-25 (D-vitaminhalt)75,60 €
67,60 €
P-Krea (kreatin, njurfunktionsprov)30,50 €
29,50 €
P-CRP (C-reaktivt protein, inflammationsprov)40,50 €
39,50 €
S-PSAtot+V (prostataspecifikt antigen, prostataprov)85,40 €
83,40 €

Totalt och fritt

U-KemSeul (kemisk screening av urinen)34,30 €
33,30 €

Screening för infektioner och urinvägssjukdomar. Omfattar bl.a.: protein, glukos, vita blodkroppar, blod och bakterier.

U-CtGcNhO (påvisande av klamydia och gonorré)80,90 €
74,90 €
Np-RespPer (påvisande av luftvägsvirus)145,60 €
120,60 €

Paketet omfattar följande undersökningar: Influenssa A- och B, RSV, adenovirus ja metapneumovirus.

Ps-NieluAg (streptokock A och adenovirus)70 €
64 €

Påvisande av streptokock A och adenovirus i svalgprov

Ps-StrAAg (streptokock A)55,30 €
52,30 €

Påvisande av streptokock A i svalgprov

InfA+B Ag (influensa A och B)61,80 €
53,80 €

Påvisande av influensa A- och B-virus

InflAB+RSV73 €
57 €

Paketet omfattar följande undersökningar: Influensa A och B, RSV

P-INR (tromboplastintid)35,30 €
34,30 €

INR-undersökning

S-Testo (testosteron)79,70 €
74,70 €

Känslig metod

S-HIVAbAg (HI-virus)50,30 €
47,30 €

Antikroppar och antigen

S-HCG (kvantitativt graviditetstest)61,40 €
58,40 €

Human koriongonanodotropin

S-BorrAb (borrelia antikroppar)78,60 €
68,60 €
Maghälsa208,50 €
179,50 €

Gastropanel-paketet omfattar följande undersökningar: Pepsinogen I och II samt Helicobacter pylori

Celiaki94,40 €
89,40 €

Celiakiscreening (7979). Paketet omfattar följande undersökningar: S-IgA, S-tTGAbA och S-EMAbA.

Leverhälsa231,20 €
217,20 €

Paketet (7944) omfattar följande undersökningar: B-PVK+T, P-GT, P-ALAT, P-Bil, S-CDT, P-TT, totalkolesterol, HDL, Non-HDL, LDL och triglycerider.

Metabolt syndrom246,90 €
223,90 €

Paketet (7946) omfattar följande undersökningar: fP-Gluk, U-Alb/krea, P-Uraat, P-ALAT, fS-LipoA1, fS-LipoB, fS-ApoB/A1, totalkolesterol, HDL, Non-HDL, LDL och triglycerider.

Pt-Papa165,60 €
60,60 €

Gynekologiskt cellprov

Könssjukdomspaketet 1178,20 €
167,20 €

Paket (7907) omfattar följande undersökningar: klamydia och gonorré (U-CtGcNhO), HIV (S-HIVAgAb) och syfilis (S-TrpaAb).

Könssjukdomspaketet 2306,30 €
288,30 €

Paket (7908) omfattar följande undersökningar: klamydia och gonorré (U-CtGcNhO), HIV (S-HIVAgAb), syfilis (S-TrpaAb), hepatit B (S-HBsAg) och hepatit C (S-HCVAb).

Undersökningspaketet Nötallergiscreening och komponenter106,60 €
88,60 €

I undersökningspaketet (10216) ingår mätning av IgE-antikropparna mot fem olika nötsorter (jordnöt, hasselnöt, valnöt, paranöt och cashewnöt).

Undersökningspaketet Födoämnesgrupp, analys och komponenter106,60 €
88,60 €

I undersökningspaketet (10237) ingår mätning av IgE-antikropparna mot de vanligaste allergenerna som orsakar födoämnesallergi (äggvita, mjölk, vete, torsk, soja och jordnöt).

Omfattande undersökningspaket med basscreening, analys och undersökning av komponenter151,60 €
133,60 €

Undersökningspaketet (5719) omfattar basscreening och analys av damm- och födoämnesgruppen. Vid dammallergiscreeningen undersöks björk, timotej, gråbo, katt, hund, häst, utomhusmögel och dammkvalster. Vid screeningen av födoämnesallergier undersök äggvita, mjölk, vete, torsk, soja och jordnöt.

Laboratorieundersökningen Farmakogenetisk panel373,30 €
333,30 €

I undersökningspaketet ingår elva genundersökningar: CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5 (cytokrom P450-isoenzymer), SLCO1B1, VKORC1 (vitamin K-epoxidreduktas), FII (protrombin) och FV (koagulationsfaktor V).

Laboratoriepaket för idrottare123,50 €
115,50 €

Idrottarpaketet (7960) omfattar blodstatus (PVKT), ferritin som mäter järnförrådet och EKG.

Sydänriskitesti Hertta135 €
135 €