När du kommer till Hammas Mehiläinen

Hammas Mehiläinen håller öppet och vi följer aktivt med gällande myndighetsbestämmelser och -föreskrifter för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Du kan tryggt komma till vår mottagning när vi tillsammans följer anvisningarna nedan.

Anvisningar för dem som kommer till Hammas Mehiläinen under coronavirusepidemin – så här undviker vi smitta på våra verksamhetsställen

 • Flytta din mottagningstid till en senare tidpunkt om:
  • Du har symptom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber
  • Du är över 70 år eller hör till en annan riskgrupp för coronavirus
  • Du har varit utomlands under de 14 senaste dygnen
  • Under dessa undantagsförhållanden debiterar vi ingen avbokningsavgift
 • Du vet väl att om du är förhindrad att komma till mottagningen kan du diskutera munhälsan med våra experter via kanalen för tand- och munhälsa i Digikliniken i MinMehiläinen
 • När du kommer till mottagningen, kom i tid, men inte ”i alltför god tid” för att tillbringa tiden i väntsalarna.
 • Anmäl dig i första hand till mottagningen via MinMehiläinen-appen , om du använder den. Du kan även använda anmälningsautomaten.
 • Håll, om det är möjligt, ett säkerhetsavstånd till andra kunder i väntsalen.
 • Av hygienskäl har vi tagit bort alla överflödiga lösa föremål från väntsalarna, till exempel leksaker och tidskrifter.
 • Hygienen i mottagningsrummen säkerställs hela tiden
 • Vi skakar inte hand. Vi sköter alla för vår egen del om god handhygien genom att regelbundet och omsorgsfullt tvätta händerna.
 • Vi har lagt till flera handdesinfektionspunkter i våra verksamhetsställen. Dessutom har vi för våra kunder reserverat rena engångsnäsdukar.
 • Vi kommer alla ihåg rätt hostteknik, det vill säga att vi hostar i ärmen eller i en engångsnäsduk – inte direkt i händerna.
 • Vi arbetar endast som helt friska. Dessutom har vi börjat testa anställda inom social-, hälso- och sjukvården för coronavirus.
 • Vi vidtar olika slags arrangemang vid verksamhetsställena för att i våra utrymmen hålla patienter med luftvägsinfektion åtskilda från andra kunder. Följ anvisningarna/skyltningarna enligt verksamhetsställe.
 • Alla i vår personal är medvetna om de senaste anvisningarna i anslutning till coronavirusepidemin.
 • Vi hanterar inte kontanter. Vi avstod från kontanter som betalningssätt i Mehiläinen från och med 13.3.2020.