Röntgenbilder

Största delen av tandinflammationerna ger få eller inga symtom och kommer ofta inte fram i en vanlig tandundersökning. Därför är röntgenundersökningen en väsentlig del av en ändamålsenlig undersökning av mun och tänder. På röntgenbilden av hela käken och små bilder av tanduppsättningen ser man tandrötternas spetsar och vad som ligger under fyllningarna – områden som inte kan ses med bara ögonen. Av bilderna framgår dessutom för käkbenens och käkledernas tillstånd. Röntgenundersökningen är en oskiljbar del i utarbetandet av en pålitlig behandlingsplan.

Obehandlade tandbaserade inflammationer har skadlig effekt på det allmänna hälsotillståndet, varför det är viktigt att regelbundet göra en röntgenundersökning vid tandkontrollen. En röntgenundersökning av hela käken rekommenderas med 3-5 års mellanrum och i praktiken alltid när man påbörjar en övergripande behandling och i synnerhet om det finns tidigare fyllningar och rotfyllningar. Före hjärtoperationer och operationer med konstgjord led är det mycket viktigt att säkerställa munhälsan eftersom en obehandlad inflammation kan äventyra hela operationen.

För att säkerställa diagnosen ger våra radiologer utlåtanden om alla röntgenbilder som tagits av hela käken. På Hammas Mehiläinen stationer utförs alla röntgenundersökningar med de nyaste och modernaste digitala röntgenapparater vilket sparar miljö och tid. Bilderna kan analyseras direkt av din tandläkare.