Specialområde och speicalkompetens

  • Tandläkare
  • Nativröntgen

Utbildning och titel

  • Specialtandläkare