Hammas Mehiläinen

Munhälsan påverkar hela kroppen.
Vi kallar detta för munföljdrelationen.

Läs mer om hur munhälsan påverkar vårt övergripande välbefinnande och vår livskvalitet:

Kundnöjdhet i Hammas Mehiläinen

Vi ber om feedback av våra kunder efter deras besök. Baserat på feedbacken beräknas det internationellt använda rekommendationsindexet (NPS). Ju högre värde, desto nöjdare kunder. Värdet baserar sig på den feedback som givits inom de närmaste 7 dagarna (över 1000 enskilda feedback).

Ge respons