Diagnostisk radiologi

På prislistan ser du priserna på självriskandelen för radiologiska undersökningar så som röntgenundersökningar och mammografi, ultraljuds- och magnetundersökningar samt DT-avbildningar och volymtomografiundersökningar. Priset är ett från-pris som inte inkluderar FPA-ersättning Ingen separat poliklinikavgift tillkommer på priset för avbildningsundersökningar.

Undersökningens slutliga pris bestäms av undersökningens omfattning. För mer exakta prisuppgifter kan du besöka ett verksamhetsställe eller ringa vår kundtjänst.

Röntgenundersökningar

TjänstPrisSjälvriskMer information
Lungorna125,60 €
114,60 €
Bihålorna114,20 €
105,20 €
Leder134,70 €
125,70 €
Ryggraden134,70 €
125,70 €
Mammografi205,60 €-267,50 €
179,60 €-241,50 €

Inkl. ultraljudsundersökning

Datortomografiundersökningar

TjänstPrisSjälvriskMer information
Grundundersökning448 €
409 €
Omfattande undersökning571 €
519 €
Mycket omfattande undersökning707 €
641 €

Volymtomografiundersökningar

TjänstPrisSjälvriskMer information
Bihålorna270 €
204 €
Leder468 €
429 €

Ultraljudundersökningar

TjänstPrisSjälvriskMer information
Ultraljudsundersökning av buken417 €
394 €
Ultraljudsundersökning av lederna298 €
280 €
Ultraljudsundersökning av blodkärlen298 €
261 €
Verisuonten ultraääni (sis. virtausmittaus)417 €
380 €
Ultraljudsundersökning av bröstkörteln188,40 €
170,40 €

Magnetundersökningar

OBS! Priserna varierar enligt ort
TjänstPrisSjälvriskMer information
Grundundersökning672 €
599 €
Grundundersökning ¹572 €
499 €

Helsingfors och Lojo

Grundundersökning ²385 €
312 €

Borgå

Grundundersökning ³342 €
269 €

Tavastehus, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Vilmanstrand, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Karleby, Vasa

Grundundersökning ⁴572 €
499€

Åbo

Omfattande undersökning792 €
699 €
Omfattande undersökning ¹692 €
599 €

Helsingfors och Lojo

Omfattande undersökning ²420 €
327 €

Borgå

Omfattande undersökning ³363 €
270 €

Tavastehus, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Vilmanstrand, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Karleby, Vasa

Omfattande undersökning ⁴592 €
499 €

Åbo

Mycket omfattande undersökning813 €
699 €
Mycket omfattande undersökning ¹713 €
599 €

Helsingfors och Lojo

Mycket omfattande undersökning ²520 €
406 €

Borgå

Mycket omfattande undersökning ³477 €
363 €

Tavastehus, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Vilmanstrand, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Karleby, Vasa

Erittäin laaja tutkimus ⁴613 €
499 €

Åbo

Mycket omfattande magnetundersökning av hjärtat880 €
766 €

¹ Helsingfors och Lojo
² Borgå
³ Tavastehus, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Vilmanstrand, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Karleby, Vasa
⁴ Åbo