Diagnostisk radiologi

På prislistan ser du priserna på självriskandelen för radiologiska undersökningar så som röntgenundersökningar och mammografi, ultraljuds- och magnetundersökningar samt DT-avbildningar och volymtomografiundersökningar. Priset är ett från-pris som inte inkluderar FPA-ersättning Ingen separat poliklinikavgift tillkommer på priset för avbildningsundersökningar.

Undersökningens slutliga pris bestäms av undersökningens omfattning. För mer exakta prisuppgifter kan du besöka ett verksamhetsställe eller ringa vår kundtjänst.

Röntgenundersökningar

TjänstPrisSjälvriskMer information
Lungorna120,80 €
109,80 €
Bihålorna109,08 €
100,80 €
Leder129,50 €
120,50 €
Ryggraden129,50 €
120,50 €
Mammografi197,70-257,20 €
171,70-231,20 €

Inkl. ultraljudsundersökning

Datortomografiundersökningar

TjänstPrisSjälvriskMer information
DT-avbildning av buken435 €
396 €
DT-avbildning av huvudet435 €
396 €
DT-avbildning av hjärta701 €
649 €
DT-avbildning av en led435 €
396 €
DT-avbildning av ryggraden435 €
396 €
DT-avbildning av lungorna554 €
515 €
Vartalon laaja TT-kuvaus821 €
755 €

Volymtomografiundersökningar

TjänstPrisSjälvriskMer information
Bihålorna261 €
195 €
Leder454 €
415 €

Ultraljudundersökningar

TjänstPrisSjälvriskMer information
Ultraljudsundersökning av buken400,90 €
377,90 €
Ultraljudsundersökning av lederna286,60 €
268,60 €
Ultraljudsundersökning av blodkärlen286,60 €
268,60 €
Ultraljudsundersökning av bröstkörteln181,20 €
163,20 €

Magnetundersökningar
OBS! Priserna varierar enligt ort

TjänstPrisSjälvriskMer information
Grundundersökning672 €
599 €
Grundundersökning ¹572 €
499 €

Helsingfors, Åbo och Vasa

Grundundersökning ²385 €
312 €

Borgå

Grundundersökning ³342 €
269 €

Björneborg, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg

Perustutkimus ⁴572 €
499€

Turku

Omfattande undersökning792 €
699 €
Omfattande undersökning ¹692 €
599 €

Helsingfors, Åbo och Vasa

Omfattande undersökning ²420 €
327 €

Borgå

Omfattande undersökning ³363 €
270 €

Björneborg, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg

Laaja tutkimus ⁴592 €
499 €

Turku

Mycket omfattande undersökning813 €
699 €
Mycket omfattande undersökning ¹713 €
599 €

Helsingfors, Åbo och Vasa

Mycket omfattande undersökning ²520 €
406 €

Borgå

Mycket omfattande undersökning ³477 €
363 €

Björneborg, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg

Erittäin laaja tutkimus ⁴613 €
499 €

Turku

Mycket omfattande magnetundersökning av hjärtat880 €
766 €

¹ Helsingfors, Åbo och Vasa
² Borgå
³ Björneborg, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg