Miia Rajakallio

Psykoterapeutti
Ei ota uusia Kela-asiakkaita

Koulutus: Sosionomi YAMK, Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Suuntaus: Ratkaisukeskeinen, Kognitiivinen lyhytterapia (koulutuksessa)

Kela-oikeudet: Yksilöpsykoterapia

Kiinnostuksen kohteet: Kaikenlaiset hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät haasteet ja niiden taustalla olevat tekijät. Erityisesti minua kiinnostavat työ-ja opiskelu-uupumus, suorittamiseen ja vaativuuteen liittyvät haasteet sekä erilaiset addiktiot.

Terapeuttina olen myötätuntoinen ja asiakasta kunnioittava. Olen kiinnostunut ihmisten tarinoista ja elämäntapahtumista. Pyrin suhtautumaan elämään ja ihmisiin avoimesti ja hyväksyvästi. Pidän tärkeänä sitä, että asiakas tulee kuulluksi ja saa apua itselleen merkityksellisiin asioihin. Koen terapian olevan ennen kaikkea yhdessä tutkimista ja ratkaisujen etsimistä. Joskus siinä tarvitaan luovuutta ja sopivasti huumoria. Olen inhimillinen ja helposti lähestyttävä persoona. Minulle on tärkeää saavuttaa avoin ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jotta asiakas voi turvallisesti kohdata myös niitä asioita, jotka herättävät vaikeita tunteita.

Uskon vahvasti muutoksen mahdollisuuteen. Pitkä työkokemus päihderiippuvuuden parissa on opettanut, että omaan hyvinvointiin on mahdollista vaikuttaa vaikeista elämäntilanteista tai tapahtumista huolimatta. Menneisyys voi kääntyä voimavaraksi ja vahvuudeksi. Haluan vahvistaa asiakkaan toiveikkuutta ja uskoa omiin selviytymistaitoihin mielekkään elämän saavuttamiseksi. Työskentelytapani on asiakaslähtöinen ja kannustava. Pyrin valitsemaan käytettävät menetelmät asiakkaan tarpeen mukaisesti ja asiakkaan tavoitteita tukien. Orientaatio on tulevaisuudessa ja asiakkaan voimavaroissa. Terapiaistunnoilla tutkitaan yhdessä asiakkaan elämää ja nykyhetkessä hyvinvointiin haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. Haluan tarjota asiakkaalle uusia näkökulmia suhteessa itseensä ja ympäröivään maailmaan. Pyrin rohkaisemaan asiakasta uudenlaisiin ajatus- ja toimintatapoihin. Työskentelytavassani näyttäytyvät mm. ratkaisukeskeisyys, kognitiiviset lähestymistavat sekä myötätuntokeskeisyys.

Työskentely voi olla paitsi keskustelua niin myös erilaisia käytännön harjoituksia ja kotitehtäviä.

Työskentelen aikuisten kanssa.

Tervetuloa vastaanotolle!

Contact us

Booking instructions

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua, jotta ammattilainen pääsee avaamaan oven.

Peruutukset: Aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Jos varaat ajan vakuutusyhtiön maksamalle käynnille ja sinulla on paperinen tai sähköinen maksusitoumus, huolehdithan, että voit välittää maksusitoumuksesi tiedot minulle ensikäynnillä.

Specialities and special qualifications

 • Short-term therapy
 • Psychotherapy
 • Special competence in psychotherapy

Areas of interest

 • Mental disorders / psychological coping
 • Mental health
 • Occupational health
 • Issues of ability to work

Degree and title

 • Psychotherapist

Language proficiency

 • Finnish, mother tongue

Services

 • Solution and resource-focused therapy
 • Solution focused psychotherapy
 • Short-term therapy, private customer
 • Mindfulness and relaxation guidance
 • Short-term psychotherapy, private customer
 • Short-term psychotherapy, occupational health
 • Kela rehabilitative psychotherapy deductible (individual)

Locations

Mehiläinen Kankaanpää
Opistonkatu 2
Open today
08:00 - 16:00
Phone, Booking010 414 0200Price 0,084 €/min
Phone, Switchboard010 414 0112Price 0,0835 €/call + 0,1669 €/min

Prices

The price estimate includes the doctor's fee, outpatient clinic fee and Kanta-fee. Other fees can also be charged, such as fees from possible operations and examinations. The price in the parenthesis is the price after the Kela compensation. On weekends and on weeknights the prices may be higher. More information: Prices-page.

 • Kela rehabilitative psychotherapy deductible (individual)
  Price estimate 40.2 € (*40.2 €)
 • Solution and resource-focused therapy
  Price estimate 101.8 € (*101.8 €)
 • Short-term therapy, private customer
  Price estimate 101.8 € (*101.8 €)
 • Short-term psychotherapy, private customer
  Price estimate 101.8 € (*101.8 €)

Contact us

You can leave a contact request with an expert. Please do not write sensitive patient information in the message.