Hyvinvointianalyysi kertoo mitä elimistössä tapahtuu

- Kysymyksessä on uusi menetelmä, jonka avulla työn aiheuttamaa kuormittumista voidaan pyrkiä arvioimaan ja ehkä myös ennakoimaan, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Arja Uusitalo sanoo.

- Hyvinvointianalyysi mittaa päivän haasteiden, kuten työn ja henkisen stressin aiheuttamaa fysiologista heijastusta ihmisen elimistöön. Menetelmä perustuu sydämen sykkeen seurantaan, jolloin elimistön kuormittuminen näkyy sykkeen ja sykevälivaihtelun muutoksina, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Arja Uusitalo kertoo.

Uusitalo on tutkinut väitöskirjassaan urheilijoiden ylikuormitustilaa.

- Työuupumus ja urheilijan ylikunto muistuttavat toisiaan. Tietyt oireet, kuten unettomuus ja väsymys, ovat yhteisiä. Tyypillistä on myös taipumus sairasteluun. Taustalla piilee immuniteettiä heikentävä hormonaalinen stressireaktio.

- Stressitilanteessa syketaso on yleensä korkea ja elimistö hälytystilassa. Saatamme myös nukkua yömme huonosti. Työpaikan vaativat tehtävät, suuret muutokset tai henkilöstösuhdeongelmat ylläpitävät elimistön syke- ja hormonitasoa jatkuvasti korkealla. Jos tilanne jatkuu hallitsemattomana pitkään, ottaa uupumus vallan.

Sykevälivaihtelua on helppo mitata

- Sykevälivaihtelu kuvaa autonomisen eli tahdosta riippumattoman hermoston toimintaa. Sitä mittaavat laitteet ovat hyvin käteviä ja parhaimmillaan kooltaan kolmasosa kännykästä. Saatujen tulosten perusteella voidaan arvioida elimistön fysiologista tilaa ja poimia merkkejä, jotka voivat viitata ylikuormitukseen tai uupuneisuuteen.

- Terveen henkilön sykevälivaihtelu on levollisessa tilassa suuri ja syketaso matala. Sen sijaan stressitilanteessa lukemat ovat päinvastaiset. Vaikka sydän tuntuisikin lyövän tasaisesti, lyöntien välisessä ajassa tapahtuu selvää, mitattavissa olevaa vaihtelua.

Älä stressaannu turhaan

- Jatkuva kiire johtaa hyvinvoinnin heikkenemiseen, ja kiireen myötä virheelliset suoritukset alkavat yleistyä, kun työtehtäviin ei ehdi paneutua kunnolla.

- On tyypillistä, että uupuessamme ryhdymme soimaamaan omaa heikkouttamme ja kenties koemme itsemme muita huonommaksi. On hyvä muistaa, että olemme ihmisinä erilaisia, eikä ketään pidä pyrkiä leimaamaan. Usein työuupumuksesta kärsivät ovat pikkutarkkoja, täydellisyyteen pyrkijöitä, hyviä työntekijöitä, jotka joutuvat kohtaamaan liiallisia vaatimuksia.

- Eräs tapa yrittää välttää työuupumusta voi olla se, että pyrkii suhtautumaan asioihin positiivisesti. On hyvä oppia ajattelemaan, että ellei ehdi tai kykene tekemään jotakin, itsensä syyllistäminen ei kannata, Arja Uusitalo sanoo.

Lisää aiheesta