Hintsa-koulutus johti terveellisiin muutoksiin VR:llä

VR:n IT-yksikössä järjestettiin Hintsa-koulutukseen perustuva työhyvinvointihanke vuonna 2015. Kahdeksan kuukautta kestävän koulutusohjelman tavoitteena oli saada IT-väki kiinnostumaan omasta hyvinvoinnistaan ja muuttamaan elintapojaan positiiviseen suuntaan HeiaHeian ja Hintsa-valmennusmenetelmän avulla. Ohjelmaan kuului Hintsa-valmentajien luentoja, opetusvideoita, hyvinvointitehtäviä ja digitaalisia valmennusohjelmia HeiaHeia-palvelun avulla sekä säännöllisiä neuvoja ja vinkkejä.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia

– Minut puhui puolelleen ohjelman kokonaisvaltaisuus. Fyysinen aktiivisuus on tärkeää, mutta kuitenkin vain osa kokonaisuutta, yhdessä ravinnon, unen, yleisen terveyden ja henkisen kantin kanssa, kertoo VR:n tietohallintojohtaja Jukka-Pekka Suonikko.

IT-yksikössä tehtävä asiantuntijatyö on intensiivistä ja kuormittaa käytännössä enemmän henkisesti kuin fyysisesti. Ohjelma pureutuu hyvinvoinnin eri osa-alueisiin luentojen, erilaisten harjoitteiden, ohjattujen videoiden, sosiaalisen kannustamisen ja pienten kilpailujen avulla.

Hankkeessa keskityttiin muun muassa työpäivän terveellisiin rutiineihin. Hankkeen ansiosta yksikön työntekijät ovat lisänneet työn tauottamista ja venyttelyä, vedenjuontia ja positiivisen palautteen antamista kollegoilleen. Toisena keskeisenä teemana oli palautuminen ja erityisesti unen määrä. Monet huomasivat ohjelman aikana nukkuvansa vähemmän kuin aikuiselle suositellut 7-8 tuntia yössä.

Erinomaisia tuloksia

Hankkeen lopussa toteutettiin kysely, jonka tulokset olivat rohkaisevia. Yli 90 % vastaajista sanoi muuttaneensa tapojaan terveellisemmiksi. Suosituimpia muutoksia olivat veden juonnin lisääminen, positiivisen palautteen jakaminen kollegoille, aktiivisten taukojen pitäminen ja terveellisemmät lounaat. Yli 85 % vastaajista vastasi oppineensa lisää hyvinvoinnista hankkeen aikana joko luennoilta, tehtävien avulla tai opetusvideoista.

Kokonaisuudessaan hanke onnistui VR:n työhyvinvointipäällikkö Liisa Ilvesmäki-Saarisen mukaan erinomaisesti. Palaute sekä yksikön johtajalta että työntekijöiltä on ollut kiittävää ja todellisia muutoksia on saatu aikaan. Parhaillaan VR valmistelee seuraavan vastaavan hankkeen käynnistämistä.