Työstä ihmiselle sopivaa

Onko sinun työpaikallasi aivotyön ergonomia kunnossa? Aivotyön ergonomian huomioivalla työpaikalla esimerkiksi ympäristön häiriöitä ja keskeytysten määrää hallitaan, työssä tarvittava tieto on helposti löydettävissä ja uuden oppimiseen varataan riittävästi aikaa.

Työn murroksen myötä aivotyön vaatimukset ovat lisääntyneet lähes kaikissa ammateissa. Aivotyön vaatimukset eivät koske vain monitilatoimistoissa työskenteleviä asiantuntijoita, vaan yhä useampi fyysisenä mielletty työ pitää sisällään aiempaa enemmän aivotyötä. Muutos vaatii uudenlaista näkökulmaa työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset

Aivotyön ergonomia kärsii tilanteessa, jossa inhimilliset tiedonkäsittelyn rajat ylittyvät. Tiedetään, että ihminen voi pitää mielessään vain muutaman asian kerrallaan, pyrkimys huomion jakamiseen usean asian välillä kuormittaa ja uuden oppiminen vaatii aikaa. Kuitenkin monet kertovat työnsä keskeytyvän jatkuvasti, tietotulvaa on vaikeaa hallita ja oppimiseen koetaan olevan liian vähän aikaa. Turha aivokuorma syö kapasiteettiamme itse työtehtäviltä.

Aivotyö toimivaksi

Mehiläisen aivotyön asiantuntijoiksi koulutetut työterveyspsykologit tukevat työyhteisöjä aivotyön ergonomian kehittämisessä. Organisaation aivotyön tilannekuva jäsentyy Työterveyslaitoksen kehittämällä Aivotyö toimivaksi  -menetelmällä. Aivotyöindeksi-kysely erottelee sekä työssä innostavia että kuormittavia tekijöitä. Tilannekuvan pohjalta aloitetaan yhteinen kehittäminen aivotyöpajoissa, joissa pyritään löytämään yhteisiä käytäntöjä havaittujen ongelmien korjaamiseksi ja voimavarojen vahvistamiseksi.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksessa eli Valtorissa on päätetty panostaa aivojen hyvinvointiin. Tarve kehittämistyölle nousi esiin työsuojeluriskien kartoituksessa, työpaikkaselvityksissä ja sisäisissä motivaatiokartoituksissa.

- Kehittämiskohteiksi Valtorissa priorisoitiin työmäärän ja työtahdin kohtuullisuus, häiriötön työhön keskittyminen, työympäristön melu ja rauhattomuus sekä yhtäaikaiset eri tehtävät (multitasking). Asioita, joihin voitaisiin vaikuttaa kognitiivista ergonomiaa parantamalla, työsuojelupäällikkö Taru Vuorenpää kuvailee.

Valtorissa aloitettiin helmikuussa 2018 Apua Aivoille  -hanke, joka on organisaation tarpeisiin räätälöity versio Aivotyö toimivaksi -prosessista. Vuorenpään mukaan tähtäimessä olivat uudet ideat ja mieluiten yksinkertaiset välineet, koska pitkät luennot ja koulutukset eivät tuntuneet enää auttavan työelämässä syntyvän kuormituksen hallintaan.

- Ajatuksena oli, että jos aloittaa pienistä asioista ja niissä näkyy edistymistä, niin se innostaa jatkamaan kehittymistä ja uusien ideoiden etsimistä, Vuorenpää kertoo.

Vuorenpää suosittelee Aivotyö toimivaksi -prosessia ainakin kaikille tietotyötä tai asiantuntijatyötä tekeville.

- Kaiken kaikkiaan kognitiivinen ergonomia tulisi huomioida nykypäivän työyhteisöissä siinä kuin ns. perinteisempi fyysinen työergonomiakin, Vuorenpää tiivistää.

Kaisa Yli-Pärri

Kirjoittaja: Kaisa Poutanen Työterveyspsykologi