Postin ja Mehiläisen Kesytä kipu –projekti

Kesytä Kipu -projekti toteutettiin yhteistyössä Postin ja Mehiläisen kanssa vuoden kestävänä hankkeena 1.8.2017 – 31.7.2018 välisenä aikana. Projektiin saatiin Postin työhyvinvointisäätiöltä rahoitusta. Projektin piiriin kuului noin 6000 postilaista, joiden työterveyshuollon toimipisteinä olivat Postintaival, Töölö, Airport, Kielotie, Tampere, Seinäjoki ja Kuopio.

Projektin tavoitteena oli lisätä, varmistaa ja vahvistaa:

  • tuki- ja liikuntaelinkipuoireisen työntekijän tutkimista
  • tiedon antoa oireen luonteeseen, kipuun ja sen hoitoon liittyen
  • ohjausta aktiivisten ja monipuolisten kivunhoitokeinojen käyttöön

Työntekijät ohjattiin tuki- ja liikuntaelinoireissa Omatyöterveys-puhelimesta suoraan työfysioterapeutin vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan, aina kun se oli järkevää. Työfysioterapeutin suoravastaanotolla työntekijä sai heti ohjausta kivun hoitoon ja kuntouttamiseen sekä ohjeistusta kipulääkkeiden käyttöön. Tarvittaessa työfysioterapeutti pystyi kirjoittamaan 1-3 päivän sairauspoissaolon sekä konsultoimaan lääkäriä.

Tulosten mukaan työfysioterapeutin suoravastaanottokäynneistä on hyötyä

Kesytä kipu -tulokset

Projektin aikana työfysioterapeutin suoravastaanotolle ohjautui 344 henkilöä eli keskimäärin 1 henkilö/päivä. Näistä 142 henkilöä ohjautui suoravastaanotolle ja työfysioterapeutin ohjaukseen ja heille ei kirjattu sairauspoissaoloa tuki- ja liikuntaelinoireen vuoksi koko projektivuoden aikana. Lääkärikäynnit tuki- ja liikuntaelinvaivoissa vähenivät projektipaikkakunnilla -18 %, kun muilla paikkakunnilla määrät pysyivät ennallaan.


Projektipaikkakunnilla tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaolot (päivää/työntekijä) vähenivät olkapää-, polvi- ja selkä oireissa seurantajakson aikana jopa –30 - -50 %. Muissa toimipisteissä sairauspoissaolot pysyivät ennallaan tai nousivat hieman (0 - +14 %). Myös sairauspoissaolojen keskipituudet laskivat merkittävästi (-10 - -50 %) projektiin osallistuneilla paikkakunnilla ja esimerkiksi olkapääoireissa myönnettyjen sairauslomien keskipituus oli -33 % vähemmän ja selkäoireissa -25 % vähemmän verrattuna muihin paikkakuntiin.

Kipuvalmennukset

Osana projektia toteutettiin myös Postin työhyvinvointisäätiön kautta projektiin osallistuvilla paikkakunnilla Kipuvalmennuksia, jotka olivat kohdennettua kuntoutustoimintaa perinteisen kuntoremontin rinnalla. Kipuvalmennuksissa tavoitteena oli antaa työntekijöille uusia valmiuksia ja keinoja pitkäaikaisen kivun hoitoon. Palaute kipuvalmennuksesta oli sekä kuntoutujien, että työterveyshuollon puolelta hyvää ja kuntoutujien täyttämän kipukyselyn mukaan kivun kokeminen ja määrä vähenivät kipuvalmennuksen aikana.

Kipuvalmennuksen tulokset

Hyvien kokemusten myötä pysyviin muutoksiin

Kesytä Kipu –projekti vahvisti käsitystä siitä, että tuki- ja liikuntaelinkipuoireinen työntekijä hyötyy mahdollisimman varhaisesta työfysioterapeutin toteuttamasta omahoito- ja ergonomiaohjauksesta. Hyvien kokemusten myötä Postilla tullaan myös tehostamaan ja kohdentamaan kuntoremonttitoimintaa tuki- ja liikuntaelinoireileville entistä laajemmin. Projektin jälkeen Mehiläisessä otettiin käyttöön työfysioterapeutin akuuttivastanottotoiminta koko maassa.

Lue lisää:

Asiakasyrityksen suosittelevat Mehiläistä

Referenssi julkaistu 2019

Lisää aiheesta